لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۴ متخصص آنلاین

به اجرا گذاشتن مهریه مجدد امکانش هست؟

پرسیده شده

باسلام من خانمی هستم که یکسال پیش مهریه ام راواز طریق ثبت اسناد به اجرا گذاشتم و بعدا پشیمون شدم و انصراف دادم حالا دوباره میخام از طریق ثبت اسناد برای مهریه اقدام کنم اما بمن گفته شده فقط یکبار میتونستم اینکارو کنم و دیگه امکان به اجرا گذاشتن مهریه نیست آیا درسته؟ امکانش هست دوباره مهریه ام رو اجرا بزارم

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر میتوانید مهریه را مطالبه کنید مگر اینکه مهریه رو ابرا کرده باشید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۵) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۴۰۴) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۸) دیدگاه

با درود امکان پیگیری مجدد وجود دارد اقدام نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، دوباره پیگیری نمایید

با سلام مجدد میتونید اقدام کنید

امکان پیگیری مجدد وجود دارد .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امکان پیگیری مجدد را دارید.چون ابرا نکرده اید

بااحترام
میتوانید اقدام نمایید

اگر مهریه را نبخشید میتوانید اجرا بگذارید . انصراف از دریافت دلیل بخشش مهریه نیست

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام امکان پیگیری مجدد وجود دارد

می توانید مجددا مطالبه کنید

مخاطب گرامی پاسخ سوال شما مثبت و امکان مطالبه مجدد مهریه وجود داشته و زوج مکلف ب پرداخت آن هست

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانید مجددا پیگیری کنید.

اشتباه به عرض شما رساندند، امکان مطالبه مجدد از طریق اجرائیات ثبت وجود دارد.

درود
اگر تقاضا مختومه شدن پرونده در ثبت را نموده اید امکان اقدام از دادگاه وجود دارد.

اجراییه یک بار صادر می شود می توانید از طریق دادگاه اقدام نمایید .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
اگر از اجراییه صادره در ثبت انصراف خود را اعلام نمودید ولی مهریه ابراء نشده از طریق دادگاه اقدام به مطالبه مهریه نمایید .

بله میتوانیدمجددمطالبه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درصورتی که مهریه را ابراء نکرده باشید و فقط از ادامه روند رسیدگی منصرف شده اید میتوانید دادخواست مهریه ثبت و پیگیری نمایید.

تا زمانیکه مهریه خود را ابراء نکرده باشید امکان صدور اجرائیه مجدد وجود دارد.

با سلام چنین چیزی صحت ندارد و امکان پیگیری مجدد وجود دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بلی میتونید دوباره اقدام کنید

با درود
شما میتوانید دوباره اقدام کنید

مجددا پیگیری کنید زیرا او را از پرداخت مهریه بری نکرده اید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام امکان اقدام مجدد وجود دارد.

میتوانید مجدد برای دریافت مهریه اقدام کنید تا زمانی که شما مهریه را ابرا نکرده اید حق دریافت مهریه را دارید لذا میتوانید مهریه خود را مطالبه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام تا زمانی که مهریه را نبخشیده باشید می توانید مطالبه نمایید

با درود..
در اینخصوص امکان مطالبه مجـدد وجود دارد و تا وصـول مهـریه شما همواره از این حق برخوردار می باشید..

در صورت عدم ابرا امکان پیگیری مجدد وجود دارد

سلام از طریق دادگاه دادخواست مطالبه مهریه بدهید .....

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام میتوانید مجددا پیگیری نمایید

سلام
می توانید از طریق دادگاه اقدام به مطالبه مهریه نمایید .

با سلام خدمت شما بزرگوار
عنایت داشته باشید میتوانید اقدام نمایید منهی وجود ندارد .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
چنانچه انصراف شما از پیگیری پرونده به شکل هبه و یا ابراء نبوده است یا حکمی در خصوص مهریه صادر نشده باشد می توانید مجدد برای مطالبه مهریه اقدام نمایید.

با سلام
شما دوباره میتوانید نسبت به مطاله مهریه خویش هم از طریق اجرای ثبت و هم در صورت تمایل از طریق دادگاه اقدام بفرمائید

خیر برای شما امکان‌پیگیری مجدد وجود‌ دارد

با سلام
منظورتان از کلمه انصراف مشخص نیست در صورتی که رضایت داده باشید و یا ابراء نموده باشید دیگر امکان پیگیری مجدد وجود ندارد ولی اگه فقط از پیگیری پرونده امتناع نموده اید می توانید مجدد طرح دعوی نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام . اگر مهریه خودرا نبخشیده اید،میتوانید دوباره اقدام کنید.

سلام یم توانید با اخذ گواهی از اجراییات ثبت از طریق دادگاه اقدام به مطالبه مهریه نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.