لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۲

صرف نظر از دستور موقت برای محصول زراعی چه عواقبی دارد؟

محصول زراعی من توقیف و به امین اموال تحویل داده شده است و تقاضای دستور موقت هم نموده ام تا محصولم از بین نرود اما حال می خواهم از رسیدگی به دستور موقت صرف نظر شود و انصراف نمایم . انصراف من چه عواقبی از نظر قانونی و قضایی دارد؟

۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
انصراف از دستور موقت عواقب قضایی ندارد مگر آنکه به موجب دستور موقت ضرر و خسارتی به کسی وارد شده باشد.

سلام
چنانچه اجرای دستور تاکنون موجب بروز خسارتی برای کسی شده باشد به تقاضای ذینفع باید جبران خسارت نمایید

عواقب آن باقی ماندن محصول در توقیف و در ید امین خواهد بود. با انصراقف از دستور موقت میتوانید مبلغ تضمین خسارت احتمالی سپرده شده به دادگاه را مسترد نمایید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.