لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۶ متخصص آنلاین
این پرسش خاتمه داده شده و امکان ارسال پاسخ برای آن وجود ندارد.
۶۰,۱۲۱
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امکان ارسال پاسخ برای این پرسش وجود ندارد.
۹۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله امکان پذیر میباشد شما میتوانید نسبت به انتقال سند محضری به صورت قانونی از طریق دفاتر اسناد رسمی و یا صلح به نام فرزندتان اقدام نمائید.

موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۰) دیدگاه
فریدالدین اسماعیلی ايوانکی
فریدالدین اسماعیلی ايوانکی ۷.۲ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ / ۵ (۲۱۳) دیدگاه
مژگان صالح ابادی
مژگان صالح ابادی ۱.۱ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۷ / ۵ (۱۳۱) دیدگاه

بسمه تعالی : با هر عنوانی بغیر از انجام معامله میتوانید . یعنی فرزندتان را نمیتوانید با عنوان خریدار معرفی کنید زیرا یکی از ارکان معاملات داشتن اهلیت است . ولی با عنو.ان هبه ، صلح محاباتی ، بذل اموال، و ... میتوانید بنام فرزندتان انتقال دهید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله می توانید

باسلام .
هیچ منع قانونی وجود ندارد.
اگر انتقال به طریق قانونی انجام شود منعی از نظر ستی وجود ندارد چون می‌دانید که انتقال مال غیرمنقول مستلزم تنظیم سند رسمی است و به‌موجب سند عادی نمی‌توان مال غیرمنقول یعنی منزل و ملک را تملیک کرد...

بله می توانید اما ایشان تا زمان رسیدن به سن قانونی حق فروش مال را نخواهند داشت

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بله میتوانید

بله این کار امکان پذیر است

با سلام
بله هیچ گونه محدودیتی ندارد انسان از بدو تولد شخصیت حقیقی به خود گرفته و می توان حتی نسبت به ایشان وصیت هم کرد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بله می‌تواند مطابق با قانون دفاتر موضوع مالکیت را به فرزندان خود که به سن قانونی نرسیده اند را با رعایت موارد قانونی انتقال بدهید

بله شما میتوانید سند را به نام فرزندانتان که به سن قانونی نرسیده اند منتقل کرده و به ولایت از سوی فرزندانتان بخش مربوط به انتقال گیرنده سند را هم امضاء بفرمائید .

بله در تنظیم سند به نام دیگری اهلیت و رشد انتقال دهنده کفایت میکنه

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله این امر امکان پذیر است و معنی ندارد

امکان چنین اقدامی وجود دارد

با سلام پاسخ مثبت می باشد وهیچ منع قانونی وجود ندارد

بله منع قانونی ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
بله میتوانید در قالب یکی از عقود با رعایت قواعد حاکم بر آن عقد در دفتر اسناد رسمی اموال مورد نظر را به فرزندان منتقل کنید.

بله بر اساس قانون صغیر ممیز و غیر ممیز ممنوع المعامله هستند ولی ممنوع الهبه یا ممنوع الصلح نیستند

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله خود ولی یا قیم از طرف ایشان اقدام می کند با مدارک و تشریفات لازمه

بله انتقال سند امکانپذیر است .

با سلام
امکان پذیراست ومنع قانونی ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله وکالتا از سوی ولی قهری ایشان (فرزند)میتوان ملک را بنام وی زد.

شما می توانید با استفاده از ولایت قانونی ملک یا اتومبیل را به نام فرزندتان منتقل کنید.

سلام بله برای نقل و انتقال مالکیت و خرید و فروش هیچ محدودیت سنی وجود ندارد لیکن چنانچه خریدار یعنی فرزند شما به سن قانونی نرسیده باشد شما باید به ولایت از وی اقدام به تنظیم سند نمائید.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله هیچگونه منع قانونی ندارد.

بله شما می توانید به ولایت از فرزندان سند ملک یا اتومبیل را به نام آنها منتقل کنید. انت و مالک لابیک

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله می توانید منزل خودرامحضری به نام فرزندانتان کنیدولی اگر واگذاری رایگان باشد هبه است و در قالب عقد صلح هم می‌تواند صورت بگیرد که صلح عمری انجام دهید که هم فرزندان نتوانند بفروشند وهم منافع منزل برای خودشما در زمان حیات می باشد ومی توانید وکالت در فروش به نام خود از فرزندان بگیری که تا زمان حیات فقط سند به اسم فرزندان است وحق فروش ندارند.

بله میتوانید از دفترخانه اقدام ب زدن ملک و...کنید

با سلام
هیچ منع قانونی برای عدم انتقال ملک شما بنام مهجورین وجود ندارد و شما مختار هستید ملک خویش را به فرزندان مهجورتان منتقل نمائید

سلام بله میتوانید اقدام ب زدن سند کنید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. بله این امکان وجود دارد و باید به عنوان هبه، بذل اموال، صلح و ... در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایید. البته باید کلیه حقوق قانونی ملک نیز پرداخت شود. ضمنا در صورت فرار از دین اگر این اقدام صورت بگیرد، بستانکار می تواند سند رسمی را از طریق محاکم باطل نماید و به روز اول برگرداند.
موفق و پیروز باشید.

سلام، بله مشکلی نیست. سند به صورت هبه هم میتوانید.

سلام
مانعی ندارد میتوانید بدون حضور فرزندانتان به دفترخانه مراجعه و نسبت به انتقال سند اقدام فرمایید .

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام وآرزوی قبولی طاعات و عبادات
هموطن گرامی شما با حضور در دفتر اسناد رسمی محل زندگی خود و ارائه اصل سند مالکیت و با ولایت خود ملک مورد نظرتان را به نام فرزندتان به عنوان هبه و یا صلح منتقل نموده و میتوانید تا رسیدن به سن قانونی و کسب و داشتن اهلیت حتی شروطی هم جهت تملک و تصرف در آینده جهت بهره برداری شخصی و قانونی فرزندتان ارائه و تایید بفرمایید .موفق و پیروز باشید

با سلام و احترام
بله این امر ممکن است

میتوانید این کار را انجام دهید

بله مطمئن شخص میتواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی سند انتقال به نام فرزندان خود تنظیم نماید،ولی فرزندان تا رسیدن به سن ۱۸ سال حق فروش و واگذاری ملک را ندارند

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با حضور در دفتر اسناد رسمی محل زندگی خود و ارائه اصل سند مالکیت و با ولایت خود ملک مورد نظرتان را به نام فرزندتان به عنوان هبه و یا صلح منتقل نموده و میتوانید تا رسیدن به سن قانونی و کسب و داشتن اهلیت حتی شروطی هم جهت تملک و تصرف در آینده جهت بهره برداری شخصی و قانونی فرزندتان ارائه و تایید بفرمایید....

اگر انتقال به طریق قانونی انجام شود منعی از نظر ستی وجود ندارد چون می‌دانید که انتقال مال غیرمنقول مستلزم تنظیم سند رسمی است و به‌موجب سند عادی نمی‌توان مال غیرمنقول یعنی منزل و ملک را تملیک کرد...

برای انتقال به فرزندتان را نمی توانید او رابه عنوان خریدار معرفی کنید چون یکی از ارکان معاملات داشتن اهلیت است . ولی با عنو.ان هبه ، صلح محاباتی ، بذل اموال، و ... می توانیدبه فرزندتان انتقال دهید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و وقت بخیر
بله مانعی وجود ندارد

با سلام خیر مگر در قالب عقد هبه غیر معوض ودر غیر اینصورت باید به نام ولی طفل ثبت بشه

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام شما با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی سند رسمی انتقال یا صلح نامه یا هبه به نام فرزندتان تنظیم نمایید

بله امکان پذیراست ازطریق دفاتررسمی اقدام کنید

با سلام. با هر عنوانی بغیر از انجام معامله(بیع) میتوانید ملک را به ایشان انتقال دهید. یعنی فرزندتان را نمیتوانید با عنوان خریدار معرفی کنید زیرا یکی از ارکان معامله، داشتن اهلیت قانونی(رسیدن به سن قانونی) است .با این وجود، با عناوین هبه و صلح میتوانید بنام فرزندتان انتقال دهید، توجه داشته باشید تا رسیدن ایشان به سن قانونی حق فروش آن مال را ندارند.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
انتقال سند محضری نام فرزندتان از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان دارد

سلام
بله این امکان وجود دارد و شما می توانید ملک خود را به فرزندان صغیر خود انتقال دهید. البته اداره ملک تا زمانی که فرزندان به سن رشد برسند و یا رشد آنان در محکمه اثبات شود با پدر و جد پدری و در صورت نبود آنها با وصی یا قیم خواهد بود.

با سلام . ولی قهری صغیر میتواند ولایتا هرگونه معامله ای برای مولی علیه خود انجام دهد

با سلام
بله
این امر ممکن و منع قانونی ندارد

سلام.بله میتوانید ولی بغیراز قرارداد بیع . و ایشون تا سن رشد ۱۸سال حق دخل وتصرف ندارند

در قالب صلح و هبه میتوانید انجام دهید.

سلام.بلی‌امکان‌پذیراست‌ولی‌برای‌فروش‌تارسیدن‌به‌سن‌قانونی‌،نمیتواند‌آنرابفروشد

باسلام در قالب عقد هبه و صلح میتوانید بنام فرزندان انتقال داده و در قسمت انتقال گیرنده ب ولایت از آنها امضا نمایید

سلام بله درقالب صلح ویاهبه می توانید اما خرید وفروش نمیشه چون اهلیت ندارند

بله شما میتوانید از طریق دفاتر اسناد رسمی با سند صلح یا هبه نسبت به انتقال ملک بنام فرزندان خود اقدام نمایئد

بلی امکان پذیر است و فاقد منع قانونی است

بله جنابعالی میتوانید سند ملک را به نام فرزندانی که به سن قانونی نرسیده اند منتقل کنید ، همچنین ولایتا از طرف آنها قسمت مربوط به انتقال گیرنده سند را هم امضاء کنید.

با سلام
بله می توانید املک خود را با عناوینی مانند بیع و صلح به فرزندانتان انتقال دهید . و به عنوان ولی قهر ایشان حق امضای اسناد تنظیمی و اثر انگشت را دارید . و حتی بعد از انتقال نیز حق فروش ، صلح و واگذاری مجدد آن به اشخاص ثالث را خواهید داشت . منتهی فرزندانتان تا به سن قانونی ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده اند ( و یا حکم رشد از دادگاه نگرفته اند) نمی توانند نسبت به فروش و واگذاری آن اقدام کنند .
( منتهی حق تنظیم سند وکالت فروش را به نام فرزندانتان ندارید)

چون فرزندان شما اهلیت قانونی ندارند لذا بجز معامله که از آنها خریدار نامی برده بشه بهر طریقی می توانی از جمله هبه یا صلح وازاین قبیل

با سلام
انتقال ملک به شخصی که به سن قانونی نرسیده در صورتی که رایگان باشد بلامانع است. در صورتی که در قالب معامله و غیر رایگان باشد باید با اذن ولی باشد

با سلام
بله می توانید
همانطور که می توانید به نام فرزندان خود ملک بخرید همانطور هم می توانید املاک خود را به نام آنها کنید
در صورت انتقال رسمی خودتان به عنوان فروشنده و ولی قهری خریدار امضا خواهید نمود .
انتقال از طریق عقد بیع و صلح و ... امکاپذیر است
ولی فرزندان تازمانی که به سن قانونی نرسیده یا حکم رشد نگرفته اند نمی توانید اموال را به انتقال دهند
وحق انتقال تا رسیدن به سن قانونی با خودتان خواهد بود

درود
بله مانعی وجود ندارد.

بله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید

باسلام
هیچ منع قانونی دراین خصوص وجود نداردوانتقال سندبه غیرازمعامله چون اهلیت ندارد ایراد قانونی ندارد وایشان تازمان سن قانونی حق فروش آن راندارد

شما میتوانید سند را به نام فرزندانتان که به سن قانونی نرسیده اند منتقل کرده و به ولایت از سوی فرزندانتان هم امضاء کنید

بله مهم انتقال دهنده است که باید اهلیت قانونی داشته باشدانتقال گیرنده در هر سنی باشد ملاک نیست ومانعی قانونی ندارد

با انتقال رسمی ملک به نام فرزند صغیر تا قبل از رسیدن به سن بلوغ (۱۸ سال ) و سن رشد (۱۵ سال) امکان انتقال به ولایت از او وجود دارد

هیچ مانعی ندارد.اگر اهلیت نداشته باشند.باید از طرق دیگر مانند هبه و...به نام آنها انتقال دهید.

بله ؛ولی یا قیم می تواند در قالب انتقال ملک یه تحت عنوان هبه نسبت محضری نمودن ملک بنام فرزندانی که به سن قانونی نرسیده اند اقدام نماید.لیکن فرزندانی که به سن قانونی نرسیده اند حق فروش یا هبه ملک مزبور را ندارند

بله می توانید . پدر می تواند با توجه به ولایت خود نسبت به فرزندان اسناد را از طرف آ«ها امضاء نماید . در دفترخانه شما را راهنمایی می کنند . موفق و موید باشید .

به صورت عقد دو طرفه خیر، اما به شکل ایقاع یک طرفه ممکنه و منع قانونی نداره

سلام
شما میتوانید سند را به نام فرزند صغیر خود که به سن قانونی نرسیده اند منتقل کنید.

با سلام و ارادت ....بله شما می توانید ملک مذکور را صلح کنید به فرزندانتان ....صلح نامه محضری

بادرود /بله هیچ مشگلی نیست .

بله میتوانید بنام فرزند یا فرزدانتان ثیت محضری کنید

بنام خدا
با سلام
با توجه به اهلیت تمتع{به دست اوردن حق} میتوانید در دفاتر اسناد رسمی اقدام به این امر نمایید
و مطابق مواد ۹۵۸ و ۹۵۶ فانون مدنی فرزند شما میتئاند دارای حق باشد ./
جهت اطلاع:
منتها در رابطه با اهلیت استیفا{به اختصار/اجرای حق}نیازمند رسیدن به سن قانونی میباشد./

با احترام

بله شما از طریق دفتر اسناد رسمی می توانید به نام فرزندتان سند رسمی بزنید

با درود بله امکان پذیر است

عقد بیع در این مورد امکان پذیر نیست یعنی نمیتوان از طریق معامله ب ایشان ک ب سن قانونی نرسیده اند انتقال داد لیکن از طریق صلح و هبه و...امکان پذیر هست

بله امکان انتقال اموال به فرزندان وجود دارد

سلام بله میتوانید انجام دهیدو امورات مربوط به ولایت از ایشان را نیز امضا نمایید

بله می توانید فقط به موجب سند رسمی

به لحاظ قانونی منعی ندارد لاکن فرزندان تا سن قانونی حق فروش نخواهند داشت

سلام از طریق دفترخانه اسناد رسمی اقدام نمایید موفق باشید

سلام، بله این امکان وجود داشته و مانعی نخواهد داشت

سلام بله میتوانید در دفاتر اسناد و املاک بطور رسمی بنام بزنید موفق باشید

با درود بله شدنی است

منع قانونی ندارد ومیتوانید بنام وی بزنید

با سلام
اگر این سوال توسط پدر فرزندان صغیر پرسیده شده، می توانید تا قبل از ۱۸ سالگی (و یا صدور حکم رشد) اموال خود را به نام فرزندانتان بصورت قطعی یا صلح یا هبه و ... سند برنید ، یا به عنوان ولی قهری اموال آنها را بفروشید و در هیچ یک از این مراحل حضور فرزندانتان لازم نیست و شما ولایتا بجای آنها اسناد را امضا می کنید و اثر انگشت می گذارید

بله امکان انتقال به نام فرزند صغیر وجود دارد

بلی میتویند اقدام کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.