لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۱۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله امکان پذیر میباشد شما میتوانید نسبت به انتقال سند محضری به صورت قانونی از طریق دفاتر اسناد رسمی و یا صلح به نام فرزندتان اقدام نمائید.

موید باشید

بسمه تعالی : با هر عنوانی بغیر از انجام معامله میتوانید . یعنی فرزندتان را نمیتوانید با عنوان خریدار معرفی کنید زیرا یکی از ارکان معاملات داشتن اهلیت است . ولی با عنو.ان هبه ، صلح محاباتی ، بذل اموال، و ... میتوانید بنام فرزندتان انتقال دهید

بله می توانید

باسلام .
هیچ منع قانونی وجود ندارد.
اگر انتقال به طریق قانونی انجام شود منعی از نظر ستی وجود ندارد چون می‌دانید که انتقال مال غیرمنقول مستلزم تنظیم سند رسمی است و به‌موجب سند عادی نمی‌توان مال غیرمنقول یعنی منزل و ملک را تملیک کرد...

بله می توانید اما ایشان تا زمان رسیدن به سن قانونی حق فروش مال را نخواهند داشت

با سلام
بله میتوانید

بله این کار امکان پذیر است

با سلام
بله هیچ گونه محدودیتی ندارد انسان از بدو تولد شخصیت حقیقی به خود گرفته و می توان حتی نسبت به ایشان وصیت هم کرد

سلام بله می‌تواند مطابق با قانون دفاتر موضوع مالکیت را به فرزندان خود که به سن قانونی نرسیده اند را با رعایت موارد قانونی انتقال بدهید

بله شما میتوانید سند را به نام فرزندانتان که به سن قانونی نرسیده اند منتقل کرده و به ولایت از سوی فرزندانتان بخش مربوط به انتقال گیرنده سند را هم امضاء بفرمائید .

بله در تنظیم سند به نام دیگری اهلیت و رشد انتقال دهنده کفایت میکنه

بله این امر امکان پذیر است و معنی ندارد

امکان چنین اقدامی وجود دارد

با سلام پاسخ مثبت می باشد وهیچ منع قانونی وجود ندارد

بله منع قانونی ندارد.

سلام
بله میتوانید در قالب یکی از عقود با رعایت قواعد حاکم بر آن عقد در دفتر اسناد رسمی اموال مورد نظر را به فرزندان منتقل کنید.

بله بر اساس قانون صغیر ممیز و غیر ممیز ممنوع المعامله هستند ولی ممنوع الهبه یا ممنوع الصلح نیستند

بله خود ولی یا قیم از طرف ایشان اقدام می کند با مدارک و تشریفات لازمه

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.