لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۱

آیا مرد میتواند فرزندان را از مادرشان جدا کند؟

با سلام
اگر زنی که دارای دو فرزند ۷ ساله و سه ساله است به علت امتناع همسرش از پرداخت مهریه اقدام به زندگی در منزلی به غیر از منزل شوهرش کند و به نوعی عدم تمکین داشته باشد.
آیا مرد میتواند فرزندان را از مادرشان جدا کند؟
در صورتی که مرد تعادل روانی نداشته باشد و کودکان هم در دادگاه شهادت دهند که توسط پدر آسیب دیده اند چطور؟

۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام ووقت بخیر
درصورت عدم تمکین زوجه فقط نفقه به آن تعلق نمیگرید . و ارتباطی به مهریه ندارد . و حضانت فرزندان دختر و بسرتا پایان ۷ سالگی با مادر می باشد و پد رحق ملاقات دارد و دختر از ۷تا ۹ و پسر از ۷تا ۱۵ حضانتش با پدر می باشد و مارد حق ملاقات دارد .و مرد نمیتواند فرزندان را از مادرشان جدا کند و پد رولایت قهری دارد نمیتوان ولایت را از بدر ساقط کرد و درمورد عدم صلاحیت بدر باید به دادگاه ثابت شود و دراین خصوص دادگاه تصمیم میگیرد.

حضانت فرزندان تا پایان سن ۷ سالگی با مادر است و بعد از ۷ سال فرزند دختر تا پایان سن ۹ سالگی و پسر تا پایان سن ۱۵ سالگی با پدر خواهد بود مگر اینکه والدین خلاف این امر با یکدیگر توافق کرده یا عدم صلاحیت یکدیگر را اثبات نماید که مورد فوق (ضرب و جرح فرزندان توسط پدر) قدری سخت اثبات خواهد شد و به تنهایی نیز نمی تواند دلیل عدم صلاحیت باشد.

سلام
زوج می تواند علیه شما دادخواست الزام به تمکین ثبت نماید و نمی توانید به بهانه عدم پرداخت مهریه از تمکین امتناع کنید در خصوص فزندان نیز اگر عدم صلاحیت پدر را اثبات نمایید به حکم دادگاه فرزندان نزد شما می مانند

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.