لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۶ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام- چنانچه فرزندان همه پسر یا همه دختر باشند سهمشان مساوی است. در غیر اینصورت سهم پسر دو برابر سهم دختر می باشد/.

گفتگو با متخصصین آنلاین
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۹) دیدگاه
فردین حسین نژاد
فردین حسین نژاد ۷.۴ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۸۳۲) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۲) دیدگاه

قانون جدید با قانون ۱۴۰۰ سال پیش که همان قانون قرآن باشد هیچ فرقی نکرده است
لذکر مثل حظ الانثیین
یعنی پسر دوبرابر دختر ارث می برد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام در صورتی که فرزندان متوفی همه پسر یا همه دختر باشند به نسبت مساوی ارث می برند و در صورت فرزند متوفی دختر و پسر باشند پسر دو برابر دختر ارث می برند.

پسر دو برابر دختر ارث می برد

پسر دو برابر دختر ارث می برند.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
برای تقسیم سهم الارث ، فرزندان ذکور دو برابر فرزندان اناث ارث خواهند برد .

طبق قوانین شرعی و قانونی میزان سهم الارث پسر ۲ برابر سهم الارث دخترها میباشد

پسر ۲ برابر دختر ارث میبرد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باعرض سلام .پسر دو . دختر یک برابر

سلام برای فرزندان اگر خواهر وبرادر باشند به نسبت ۲ سهم پسر ویک سهم دختر مثلا ۱۰۰۰۰۰۰ تومان بین دو خوار ودو برادر میشود
۱۰۰۰۰۰۰ تقسیم بر ۶ هر عددی که به دست امد برای برادر دو برابر وبرای خواهر همان عدد میشود
در غیر اینصورت اگر همگی فرزندان دختر بودند یا پسر بودند تقسم بر تعداد شده وسهم خود را برمیدارند

با سلام و احترام
درست است که پسر دو برابر دختر ارث می برد اما این در صورتی است که دیون و وصایای متوفی تادیه شود و سپس چنانچه مالی ماند به این نسبت تقسیم می گردد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سهم الارث دختر همیشه یک دوم سهم پسر متوفی است

اگر همه پسر یا دختر باشند مساوی .واگر مختلف سهم ذکور ۲برابر اناث میباشد

با سلام
هیچ قانون جدیدی در این خصوص وجود ندارد...
در فرض پسربودن همه فرزندان یا دختربودن همه فرزندان ، سهم الارث همه شان باهم برابر است و در فرض دختر و پسربودن
قرزندان سهم الارث هر پسر دوبرابر سهم هر دختر می باشد...
آخرین آیه سوره مبارکه نساء به عنوان عنصر فقهی و دینی این قاعده مورد توجه است

سلام.سهم پسر دوبرابر سهم دختراست. اول سهم دختر را میدهند هرچه ماند بین پسران به نسبت سهمشان تقسیم می گردد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
هیچ قانون جدیدی وجود ندارد
پسر دو برابر دختر ارث می بارد
و اگر همه پسر یا همه دختر باشند، مساوی ارث می بردم.

با سلام خدمت شما مطابق قانون مدنی سهم الارث ذکور دو برابر اناث میباشد مگر اینکه وراث به صورت توافقی تقسیم صورت دهند و در تعیین میزان سهم الارث تغییری با توافق و رضایت ایجاد نمایند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نسبت دو به یک پسر ۲ دختر .۱

باسلام پسر ۲ برابر دختر ر ازاموال پدر ویا مادر ارث خواهد برد

درود....درصورت زنده بودن همه فرزندان در زمان فوت پدر ومادر سهم الارث پسر دو برابر سهم دختر است

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
ارث به فرزندان پسر دو برابر فرزندان دختر تعلق خواهد گرفت. چنانچه همه فرزندان متوفی از یک جنسیت باشند، ماترک بطور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.

پسر دو برابر دختر ارث میبرد

قانون جدیدی درمورد سهم الارث دختر وپسر نداریم اگر متوفایی هم پسر داشته باشد هم دختر-پسر دوبرابر ودختر یک برابر پس از پرداخت دیون متوفی ویک هشتم سهم مادرمی برد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورتی ک فرزندان همه اناث یا ذکور باشند همگی ب یک میزان ارث میبرند و اگر فرزندان ذکور و اناث باشند ذکور دوبرابر اناث ارث میبرند

سلام

احکام و اموری که در ارتباط با ارث و تعیین وضعیت اموال اشخاص از لحاظ مذهبی است قابل تغییر نیست و قانونگذار هم نمیتواند قانونی خلاف آن تعیین یا وضع نماید لیکن در اسلام ارث مطابق آنچه که شارع مقدس بیان نموده اولاد ذکور دو برار اولاد اناث سهم الارث میبرند.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اولا قانون جدیدی نداریم ثانیا نسبت دو به یک... فرزند با جنس پسر دو برابر فرزند با جنس دختر ارث میبرد.

دختر یک سهم و پسر دو سهم از کل ماترک دارد.

با درود
تا به امروز؛
قوانین جدیدی در این زمینه تصویب نگردیده است.
پسر دوبرابر دختر

سهم پسر دو برابر سهم دختر می باشید .

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام وقت تون بخیر
قانون جدید یا قدیم ندارد
طبق قانون پسر ۲ سهم و دختر یک سهم می برد

سلام
پسر دو برابر دختر ارث می‌برد و قانون فرقی نکرده

با سلام
پسر دو برابر دختر ارث می برد .

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام به استناد قانون ارث پسر دوبرابر دختر ارث خواهدبرد.

با سلام در قانون ارث نسبت به سهم دختر و پسر هیچ تغییری ایجاد نشده است . تنها تغییری که در قانون ارث شده است در مورد ارث زوجه ی متوفی از همسرش می باشد که قبلا زوجه از عرصه ارث نمی برد و باتغییر قانون اکنون زوجه نیز از همه اموال همسر متوفی خویش اعم از عرصه و اعیان ارث می برد .

با درود. سهم پسر ۲ودختر ۱. درصورتی همه وراث پسر ویاهمه دختر باشند ارث مساوی تقسیم می شود

با سلام اگر فرزندان متوفی چند دختر و پسر باشند طبق قانون پسر دو برابر دختر ارث می برد و درصورتی که همه فرزندان دختر یا همه پسر باشن بالسویه ارث می برند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام اگر وراث منحر به دختر پسر باشه و هیچ ورثه دیگری در قید حیات نباشه ( پدر مادر و زوجه)در اینصورت هر پسر دو سهم و هر دختر یک سهم ارث میبرند

سلام
سهم پسر دو برابر سهم دختر از ترکه متوفی می باشد

با سلام. به طور کلی سهم فرزندان پسر ۲ برابر سهم فرزندان دختر است

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام.سهم الارث پسر و دختر به ترتیب ۲به۱ می باشد.

با سلام
سهم ارارث پسر دو برابر دختر است

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پسر ۲ برابر دختر ارث می‌برد

با سلام درود
با گذشته تفاوتی ندارد و در صورتی که تمام فرزندان متوفی پسر یا همه دختر باشند مساوی ارث می برند و در صورتی که فرزند متوفی دختر و پسر باشند پسر دو برابر دختر ارث می برند.

سلام
پسر دو برابر دختر ارث میبرد
اگر همگی فرزندان دختر و یا همگی پسر باشند بطور مساوی ارث می برند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام قانون تفاوتی نکرده نسبت همان دو به یک است

باسلام سهم پسر دوبرابر دختراست.

با سلام اگر فرزند منحصر به یک دختر و یک پسر باشد پسر دو برابر ارث می برد

قانون جدیدی نیست و دختر و پسر به نسبت یک به دو از ارث سهم میبرند

با سلام، اگر فرزندان همگی دختر یا همگی پسر باشند مساوی و اگر دختر و پسر باشند. پسر دو برابر دختر سهم می برد

باسلام.دوست عزیز قانون جدیدی در این مورد توسط قانون گذار وضع نگردیده و با تبعیت از قانون و برابر ماده ۹۰۷ و۹۱۱ قانون مدنی سهم پسر دوبرابردختر بوده واگر طریقه ی تقسیم ونحوه ی انجام تقسیم رو شفاف تر بخواین آگاه بشید باید با مشاورین یا وکلا تماس از طریق پیام یا صوتی برقرارکنید.موفق باشید

سهم پسر دوبرابر دختر است

با سلام . طبق ماده ۹۰۷قانون مدنی اگر اولاد متعدد باشند و همه دختر یا همه پسر باشندترکه بالسویه (مساوی) بین انها تقسیم میشود واگر بعضی دختروبعضی پسر باشند پسر دوبرابر دختر از ترکه میبرد. واین قانون تفاوتی نکرده تا به امروز.

باسلام
پسر دوبرابر دختر ارث میبرد.

درود
سهم فرزند پسر دو برابر فرزند دختر می باشد یا ماترک متوفی مابین فرزندان ذکور دو برابر اناث قابل تقسیم می باشد

با سلام، اگر همه وراث دختر باشند یا همه پسر سهم مساوی در غیر این صورت سهم پسر دو برابر دختر است

پسر دو برابر دختر ارث می‌برد

پسر دوبرابر دختر ارث می برد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.