لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
فردین حسین نژاد محمد همتی پور امین احمدی فائزه حجاب
۲۱۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۳۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

من باید از فروشنده اول شکایت کنم یا کسی که ازش زمین رو خریدم؟

پرسیده شده

نزدیک شش سال پیش زمینی خریدم که بعد ها متوجه شدم زمین جز منابع طبیعی است
این زمین سه دست چرخیده تا به دست من رسیده و من طبق قول نامه خریدار قبلی زمین رو خریدم
سوال اول اینکه من باید از فروشنده اول شکایت کنم یا کسی که ازش زمین رو خریدم؟
سوال دوم اینکه من شش سال پیش ۱۰ میلیون زمین رو خریدم بعد از شکایت فروشنده به قیمت روز
زمین باید به من مبلغ پرداخت کنه؟
سوال سوم شکایت فروش مال غیر باید انجام بدم؟

۷ پاسخ #27769693
۳۰۶
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
فردین حسین نژاد محمد همتی پور امین احمدی فائزه حجاب
۲۱۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۳۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

شما به هریک از ایادی قبلی حق رجوع دارید اما در ابتدا بهتر است به کسی که به شما فروخته رجوع و سپس ... در خصوص قیمت زمین با جلب نظر کارشناس به قیمت روز میتوانید مطالبه نمایید و در خصوص فروش مال غیر تنها در صورت عالم بودن هر یک از ایادی قبلی میتوانید تحت عنوان فروش مال غیر شکایت کنید .
مؤید باشید

کسی که زمین را از او خریداری کردید باید شکایت کنید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
فردین حسین نژاد محمد همتی پور امین احمدی فائزه حجاب
۲۱۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۳۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

علیه هر دو نفر دادخواست بدهیدو شما میتوانید ثمن و کاهش ارزش ثمن خود را مطالبه کنید

باید علیه کلیه ایادی اقامه دعوی نمایید. چنانچه انتقال با علم به منابع طبیعی بودن انجام گرفته عمل واجد جنبه مجرمانه است.

قانونا باید علیه کلیه ایادی طرح دعوی نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
فردین حسین نژاد محمد همتی پور امین احمدی فائزه حجاب
۲۱۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۳۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به شخصی که مال را به شما فروخته است رجوع کنید و علیه او دادخواست دهید. اگر ایشان علم داشته اند که زمین متعلق به منابع طبیعی بوده میتونید شکایت یانتقال مال غیر رو مطرح کنید

سلام شما باید علیه تمام ایادی قبل اقامه دعوا نمایید و امکان وصول وجه خود را دارید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.