لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۳ متخصص آنلاین

هزینه دادخواست الزام به تنظیم سند برعهده چه کسی است؟

پرسیده شده

سلام مادر من ملکی از پدر خودش در زمانی که زنده بود خریداری کرده بعد از فوت پدرش برای سند زدن به نام خودش یکی از وراث شاکی و امضا نمیکنه،به من گفتن که باید دادخواست الزام به تنظیم سند انجام بشه
میخواستم بدونم که هزینه دادخواست برعهده چه کسیه ؟مادرم یا وراثی که شاکیه؟
ممنون میشم بهم توضیح بدین که از کجا شروع کنم

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اصولا در بادی امر هزینه های دادرسی با خواهان است.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۵) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۴۰) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۹۴) دیدگاه

با سلام
در صورتی که حکم به نفع مادر شما صادر بشه کلیه هزینه های دادرسی با خوانده یا خواندگان میشود که باید پرداخت کنند ولی در ابتدا برای این که دادخواست امکان ثبت داشته باشد هزینه بر عهده خواهان خواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در نهایت و بعد از صدور حکم از محکوم علیه وصول می شود.

با درود ابتدا خواهان باید پرداخت کند.

با سلام
هرینه دادرسی ابتدا باید ازجانب خواهان پرداخت شود ولیکن چنانچه در دادخواست این هزینه مطالبه شود در صورت محکومیت خوانده از ایشان اخذ و به خواهان مسترد خواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام در ابتدا امر با خواهان است و در صورت مطالبه ان با محکومیت خوانده از خوانده اخذ خواهد شد

با درود
در ابتدای امر با خواهان دعوی مطروحه است که بعد ازاثبات ذی حق بودن و گرفتن رای میتوانید از طرف مقابل (خوانده ) دریافت نمایید

در ابتدا خواهان باید پرداخت نماید .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
ابتدای امر در اقامه دعوی هزینه ها بر عهده ی خواهان دعوی است و بعد از صدورحکم و محکومیت خوانده ، هزینه ها قابل مطالبه از خوانده دعوی خواهد بود

هزینه داد سی برعهده خواهان است و اگر رای به نفع خواهان صادر شود بعدا قابل مطالبه است

سلام
هزینه دادرسی به عهده خواهان(مادرتان) است.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
هزینه دادخواست با خواهان دعوی که در اینجا مادر شما میباشد ولی در صورت محکومیت طرف مقابل قابل مطالبه از طرف مقابل میباشد‌.

در ابتدا هزینه دادخواست با خواهان دعوی هست

سلام شخصی که ملک به نامش شده باید به طرفیت تمام وراث دادخواست دهد و هزینه دادخواست با خود ایشان است زیرا ایشان باید خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باشند

باسلام درابتدا هزینه با خواهان است ودرصورتیکه در دادخواست قید نماید و خوانده محکوم شود میتواند هزینه را از ایشان مطالبه نماید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام

هزینه دادرسی با خواهان است.

در بادی امر هزینه های دادرسی بعهده خواهان است.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بدوا بر عهده خواهان و در صورت محکومیت خوانده، و درخواست شما ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، از ایشان دریافت خواهد شد

اصولا هزینه تقدیم دادخواست از خواهان اخذ میگردد لیکن در صورت محکوم شدن خوانده،خواهان می تواند هزینه دادرسی و حق الوکاله را از ایشان مسترد نماید.

ابتدا خواهان پرداخت می نماید در صورت محکومیت خوانده ،مشارالیه باید پرداخت نماید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خواهان می بایست پرداخت نماید و در دادخواست علاوه بر خواسته اصلی، مطالبه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی نماید تا خوانده بدان نیز محکوم گردد.

سلام
هزینه دادرسی در ابتدای امر با خواهان می باشد .

بدوا با خواهان پرونده و در صورت محکومیت خوانده با خوانده است.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
وقت شمابخیر،پرداخت هزینه دادرسی جهت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سندرسمی برعهده خواهان (شما)است. امادردادخواست شما علاوه برالزام وراث به تنظیم سندرسمی مطالبه خسارات دادرسی رانیزدرج نمایید تادادگاه ضمن الزام وراث به تنظیم سندرسمی به هزینه دادرسی نیز حکم دهد.

با سلام
هزینه دادرسی با شماست. ولی می توانید ضمن دادخواست از دادگاه بخواهید که خسارات دادرسی که به شما وارد شده را از محکوم علیه بگیرد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
هزینه دادرسی برعهده خواهان است که میتوانددر هنگام تنظیم دادخواست خساترات دادرسی را از خوانده مطالبه نماید که درصورت محکومیت خوانده قابل دریافت خواهد بود

با سلام و احترام

در بدو شکایت هزینه دادرسی با خواهان و چنانچه رای بر محکومیت خوانده صادر شود میتوانید طی دادخواستی مطالبه هزینه دادرسی را از خوانده مطالبه نمایید.امیدوارم پاسخ من به شما کمک نموده باشد.

سلام
با خواهان دعوی است

درود
هزینه اولیه از خواهاان دریافت و در اخر و در صورت صدور حکم به نفع خواهان از محکوم علیه قابل مطالبه می باشد .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
هزینه شروع دعوی باخواهان است

با احترام در ابتدا به عهده خواهان است و در صورت محکومیت خوانده میتوانید از خوانده مطالبه نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.