لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۵ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
بله قابل توقیف میباشد

۲۰ فروردین ۱۴۰۰

میشه توضیح بدین وقتی سند بنام کسی دیگری است چطور توقیف می‌شود.؟

گفتگو با متخصصین آنلاین
حسین امامی
حسین امامی ۱.۷ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۴۶) دیدگاه
نسترن زمانی پور
نسترن زمانی پور ۰.۹ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۶ / ۵ (۶۶) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۳.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۳۹) دیدگاه

با سلام
صرفا اموالی که سندش بنام شما باشه قابل توقیف میباشد.
مؤید باشید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود
مطالبات مالی از طریق هر آنچه که در اسناد رسمی و یا بانک ها به نام شما باشد توقیف می‌گردد

۲۰ فروردین ۱۴۰۰

من فقط وکالت تعویض پلاک دارم و هیچ اقدامی برا تعویض پلاک نکردم این ینی مالک منم؟

بااحترام
بله میشود

۲۰ فروردین ۱۴۰۰

وقتی خودرو درسیستم بنام شخص دیگری است میشه توضیح بدین چطور توقیف میشه؟

هر مالی که به نام شما هست قابل توقیف است

۲۰ فروردین ۱۴۰۰

این را می‌دانم اما سوال من اینه آیا با وکالت من مالک محسوب میشم وقتی ن پلاک ن سند بنامم نیست

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام درصورتی که به صورت قطعی پلاک تعویض نکرده اید یا سند انتقال نداده اید توقیف ممکن نخواهد بود.

سلام قابل توقیف می باشد

۲۰ فروردین ۱۴۰۰

ینی با وکالت تعویض پلاک بنده مالک می‌باشم؟

سلام اگر به نام شما باشد قابل توقیف می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام اموالی که به نام شما در جایی ثبت شده باشد قبل توقیف خواهد بود

سلام
اموالی که به نام شما است قابل توقیف می باشد .

اگر مالی به نام شما نیست قابل توقیف هم نخواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
اگر سند یا پلاک به نام شما نباشد توقیف نمی شود.

بلی قابل توقیف هست این مورد

سلام اگر به نام شما پلاک باشد قابل توقیف است.

درود
چون سندی به اسم شما در این زمینه وجود ندارد، قابل توقیف نیست.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام فقط اموالی قابل توقیف است که به نام شما باشد.

بنام خدا،هر مالی که بنام شماست قابل توقیف است اعم از مهریه زن و ....

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
باعنایت به این که پلاک وسندرسمی ماشین به نام شما نمی باشد علی هذادراستعلاماتی که ازراهور واداره ثبت صورت خواهدگرفت هیچ رابطه مالکیتی فیمابین شماوماشین احرازنمی گرددبدین ترتیب ماشین موردنظرشماقابل توقیف نیست بالنتیجه صرفااموالی که به نام شمااست قابل توقیف می باشند.

سلام
به دلیل اینکه هنوزسند وپلاک به نام شمانشده قابل توقیف نمی باشد

در صورتی ک سند مالکیت ب نام شما باشد قابل توقیف هست،صرف وکالت داشتن دلیلی بر مالکیت نیست فلذا ب باتوجه ب متن سوال قابل توقیف نیستد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اموالی که جزو مستثنیات دین نباشد و مالکیت آن قابل اثبات باشد توقیف می شود .

سلام چنانچه بصورت رسمی به نام شما نشده باشد قابل شناسایی به عنوان مال شما نمی باشد و لذا قابل توقیف نیست

سلام بله هر چیزی که بنامتان باشد قابل توقیف است

۲۰ فروردین ۱۴۰۰

سند و پلاک بنام من نیست عزیز ینی میشه.؟

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

سلام چون سند و پلاک بنام شما نیست نمی تواند توقیف کند مگر به دادگاه دادخواست بدهد و مالکیت شما را ثابت کند ...

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

چنانچه زوجه بتواند با قولنامه یا دلایل دیگر تعلق مال به شما را ثابت کند می تواند خودرو را توقیف نماید.

اموالی که به نام شما باشد قابل توقیف است

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

فعلا تا زمانیکه تعویض پلاک نشده در استعلام از راهور متعلق به شما محسوب نمیشه .البته اگر همسرتان بتواند ثابت کند که شما خریداری نموده اید مثلا مبایعه نامه ارائه نماید احتمال توقیف وجود دارد

خیر اگر خودرو در ید شما توقیف نشود جز اموال شما محسوب نمیشود چون قابل شناسایی نبست

سلام
بله قابل توقیف است

بااحترام
اگر وکالت تعویض پلاک برای این است که شما خودروی خود را به کسی دیگری برای تعویض پلاک با وکالت داده اید میتواند ولی اگر شما وکالت در مورد خودرویی شخص دیگری دارید خیر نمی تواند

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
در صورتیکه هنوز تعویض بلاک انجام نداده اید رسما بنام شما انتقال نیافته است لذا در صورت فعلی قابل توقیف نمیباشد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.