لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

تفاوت شکایت ترک انفاق (کیفری) با دادخواست نفقه(حقوقی) رابیان کنید؟

پرسیده شده

با سلام
1-ازتون خواهش میکنم تفاوت شکایت ترک انفاق (کیفری) با دادخواست نفقه(حقوقی) رابیان کنید.
2-بنده شکایت ترک انفاق را علیه شوهرم در دادسرا مطرح کرده ام و تمامی جلسات آنرا طی کرده ایم و وقت رسیدگی آخر آن مشخص شده است.لطفا برایم توضیح دهید که کی و در کدام دادگاه و چگونه برای دادخواست نفقه(حقوقی) اقدام کنم؟همزمان میشود یا باید صبر کنم تا این پرونده به نتیجه برسد و بعد از آن اقدام کنم؟
از شما خواهشمندم توضیح کامل دهید.با تشکر قبلی

۳۸,۶۶۷
مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

به موجب نظریه شماره 1967/7 مورخه 24/3/83 اداره حقوقی تحقق این جرم را موکول به پرداخت نکردن نفقه حال کرده و مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) به جهت اینکه ترک انفاق جرم مستمری است به لحاظ استمرار می تواند به دفعات مورد شکایت واقع شود و تاریخ ترک انفاق در واقع تاریخی است که شاکی در شکایت خود برای شروع جرم ترک انفاق اعلام نموده و این امر به اثبات رسیده باشد. لذا مطالبه نفقه ایام گذشته را فاقد جنب کیفری دانسته است.لذا میتوانید به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه و دادخواست مطالبه ی نفقه گذشته بدهید.همزمان هم میتوانید اقدام نمائید.

موید باشید

باسلام شکایت ترک انفاق و همچنین مطالبه نفقه دو مقوله جدا از هم می باشد شکایت ترک انفاق صرفا به جهت رسیدگی کیفری و بحث جرم و مجازات می باشد و چنانچه زوج از پرداخت نفقه امتناع نماید منجر به صدور محکومیت برای ایشان می گردد و دادخواست مطالبه نفقه یک دعوای کاملا خانوادگی بوده و به جهت مطالبه مال و نفقه از زوج می باشد و در صورت محکومیت زوج به پرداخت نفقه مقرری ماهیانه چنانچه از پرداخت در مرحله اجرای احکام خودداری نماید تقاضای برگ جلب به ایشان را می توانید از اجرای احکام درخواست نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شکایت ترک انفاق که به صورت کیفری میباشد باید در دادسرا مطرح شود و مربوط به نفقه حال و آینده است ولی دادخواست مطالبه نفقه که به صورت حقوقی میباشد مربوط به نفقه معوقه و گذشته است. اولی در دادسرا و دومی در دادگاه خانواده باید مطرح شود.

ترک انفاق یعنی نفقه روزانه .‌مطالبه نفقه یعنی نفقه گذشته . برای دادخواست نفقه (حقوقی) باید ازطریق شورای حل اختلاف اقدام کنید . همزمان می توانید اقدام کنید

بسمه تعالی : ترک انفاق بموجب قوانین کیفری جرم محسوب میگردد و ارتباطی به مقدار و رقم نفقه ندارد لذا بحث مجازات جرم است که بطور مثال چون همسر شما نفقه نداده و نمیدهد مجرم است و قابل تعزیر .. اما در ادعای حقوقی بحث رقم و مطالبه است که دادگاه پس از ارجاع به کارشناس مربوطه مقدار نفقه را تعیین میکند و بر همان اساس نفقه معوقه شما نیز محاسبه خواهد شد .. و البته برابر قانون جدید کیفری هر دو شکایت را میتوانید در دادسرا اقامه نمایید که البته در قسمت دوم بعنوان مدعی خصوصی رسیدگی میشودو باید برابر هزینه دعاوی حقوقی هزینه را بپردازید و زودتر هم نتیجه خواهید گرفت بنابرین در دو دادگاه مطرح نمودن اضافه کاریست .

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

موضوع کیفری برای مجازات مجرم است ولی اگر بخواهید نفقه را دریافت کنید باید دادخواست حقوقی به دادگاه تقدیم نمائید ...عطاری

ضمن عرض سلام خدمت شما هموطن عزیز.
باسلام شکایت ترک انفاق و همچنین مطالبه نفقه دو مقوله جدا از هم می باشد شکایت ترک انفاق صرفا به جهت رسیدگی کیفری و بحث جرم و مجازات می باشد و چنانچه زوج از پرداخت نفقه امتناع نماید منجر به صدور محکومیت برای ایشان می گردد و دادخواست مطالبه نفقه یک دعوای کاملا خانوادگی بوده و به جهت مطالبه مال و نفقه از زوج می باشد و در صورت محکومیت زوج به پرداخت نفقه مقرری ماهیانه چنانچه از پرداخت در مرحله اجرای احکام خودداری نماید تقاضای برگ جلب به ایشان را می توانید از اجرای احکام درخواست نمایید

در شکایت کیفری ترکد انفاق فقط به جنبه کیفری رسیدگی می‌شود. و مجازات کیفری تعیین می‌شود.
ولی در حقوقی الزام زوج به پرداخت نفقه صورت می‌گیرد.
هم زمان هر دو قابل پیگیری است.
و از دادگاه محل اقامت خود میتوانید گی گیری کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در ترک انفاق کیفری شخص مرتکب جرم شده و مجازات برای وی تعیین میگردد.
در ترک انفاق حقوقی شخص محکوم به پرداخت نفقه پرداخت نشه میگردد بدون اینکه مجازات گردد.

برای دریافت نفقه حال باید دادخواست حقوقی مطرح کنید ولی برای دریافت نفقه گذشته که جنبه مجازات دارد و مربوط به حال نیست باید دادخواست کیفری مطرح شود.

نفقه کیفری صرفا مجازات برای همسر شما دارد منتها مطالبه نفقه حقوقی ماهیانه با جلب نظر کارشناس مبلغی تحت عنوان نفقه مشخص میگردد ک همسر شما میبایست پرداخت نماید ضمنا ایرادی از نظر طرح دو دعوی بصورت همزمان وجود ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام

اگر بخواهید بابت نفقه معوقه اقدام کنید، باید راه حقوقی را انتخاب کنید و در دادگاه خانواده محل زندگی مشترک، محل اقامت خوانده یا محل اقامت خود دادخواست نفقه بدهید. در این صورت از طریق کارشناسی مقدار نفقه‌ای که شوهر پرداخت نکرده، تعیین می‌شودولی اگر بخواهید نفقه جاریه را مطالبه کنید، باید شکایت کیفری ترک انفاق نمایید. در هر دو راه، در صورتی که حکم نفقه صادر شود ولی شوهر پرداخت نکند، مجازات حبس و شلاق دارد.

ضمن اهدای سلام و احترام
شکواییه ترک انفاق کیفری و رسیدگی آن در دادسرا و سپس رای در دادگاه کیفری دو صادر میگردد اما مطالبه نفقه معوقه حقوقی و با توجه به مبلغ خواسته در شورای حل اختلاف رسیدگی میشود در صورتیکه پاسخ پرسش را کافی ندانستید میتوانید با رزرو مشاوره تلفنی تماس بگیرید که بتوانم به درک بهتر مسئله به شما کمک کنم

با سلام و احترام رسیدگی در دادسرا پس از تحقیقات کامل چنانچه اتهام وارده را محرز تشخیص پس از اخذ اخرین دفاع منجر به صدور قرار جلب دادرسی می گردد نهایتا جهت رسیدگی به یکی از شعب کیفری ۲ پرونده ارسال و با تعیین وقت و دعوت از طرفین و استماع دفاعیات طرفین مبادرت به صدور حکم مقتضی می نماید که حکم صادره پس از ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر می باشد ضمن اینکه شما علاوه بر تقاضای تعقیب کیفری می توانید دادخواست مطالبه نفقه با جلب نظر کارشناس رسمی با قید تمامی مستندات و ادله خود تسلیم نمایید لذا تقاضای تعقیب کیفری مانع از تقدیم دادخواست مطالبه نخواهد بود از بدو امر نیز می توانستید همزمان علاوه بر شکایت ترک انفاق مطالبه نفقه هم اقدام نمایید

با درود در صورتی هنوز حکم بدوی صادر نشده و جلسه اول برگذار نشده می توان دادخواست را به همان دادگاه کیفری داد ولی اگر جلسه بدوی صادر شده باید دادخواست به شورا بدهی

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
ترک انفاق و مطالبه نفقه دو مقوله جدا از هم می باشد
اولی در دادسرا و مربوط به نفقه ایام حال و گذشته می باشد
ولی دومی در دادگاه خانواده مربوط به نفقه گذشته و از زمان ترک منزل زوجه می باشد که به اجبار زوج به انجام رسیده
در صورت لزوم با همکاری وکلای حاذق بنیاد وکلا دادخواست مطالبه نفقه را پیگیری فرمایید

دربحث شکایت جرم و مجرم و بزه دیده مطرح هست که این مثلث یک مطلوب را به عنوان مجازات ماه عسل خود میداند که به همین طبع در صورتی که شخصی مزتکب بزه ترک انفاق شود ازنظر جزایی محکوم میشود اما در بحث حقوقی همیشه محکومیت از نوع مالی میباشد و تفاوت این دو نیز در همین بحث مجازات و غیر مجازات بودن که همان صدور حکم برمحکومیت شخص و درآخر به پرداخت ماهیانه مبلغی به شخص واجب النفقه میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در مورد سوال شما باید ذکر کرد که رسیدگی در دادسرا پس از تحقیقات کامل چنانچه اتهام وارده را محرز تشخیص پس از اخذ اخرین دفاع منجر به صدور قرار جلب دادرسی می گردد نهایتا جهت رسیدگی به یکی از شعب کیفری ۲ پرونده ارسال و با تعیین وقت و دعوت از طرفین و استماع دفاعیات طرفین مبادرت به صدور حکم مقتضی می نماید که حکم صادره پس از ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر می باشد ضمن اینکه شما علاوه بر تقاضای تعقیب کیفری می توانید دادخواست مطالبه نفقه با جلب نظر کارشناس رسمی با قید تمامی مستندات و ادله خود تسلیم نمایید لذا تقاضای تعقیب کیفری مانع از تقدیم دادخواست مطالبه نخواهد بود از بدو امر نیز می توانستید همزمان علاوه بر شکایت ترک انفاق مطالبه نفقه هم اقدام کنید

در شکایت کیفری ترک انفاق، زوج مرتکب جرم شده و مجازات برای وی تعیین میگردد.
در مطالبه نفقه حقوقی، زوج محکوم به پرداخت نفقه پرداخت نفقه میگردد بدون اینکه به مجازات محکوم گردد.

با سلام..
در خصوص موضوعات مطروحه شما هموطن عزیز..
۱_ ترک انفاق یک امر کیفری بوده که در دادسرا طرح و رسیدگی می گردد که بحث جرم و مجازات در آن مطرح بوده و پیرامون موضوع عدم پرداخت نفقه حال و آینده زن را بررسی و منجر به صدور محکومیت جزایی برای مرد می گردد.ـ ۲_ ترک انفاق جرمی است مستمر که بلحاظ استمرار موضوع آن، به دفعات می توان با اثبات آن، اقدام به طرح دعوی کیفری نمود..
۳_ ولی مطالبه نفقه یک امر حقوقی می باشد که با طرح دادخواست در دادگاه حقوقی مطرح و قابل رسیدگی می باشد که صرفا موضوعی حقوقی خانوادگی می باشد که پیرامون مطالبه نفقه گذشته زن را بررسی و نهایتا با ارجاع امر به کارشناس دادگستری، میزان نفقه معوقه زن تعیین و مرد محکوم به پرداخت ریالی آن می گردد..
۴_ در مطالبه نفقه بحث کیفری مطرح نبوده و فقط در صورت استنکاف مرد از پرداخت مبلغ محکوم به، حبس می گردد..
موفق باشید..

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در خصوص شکایت ترک انفاق از طریق دادسرا و برای مطالبه نفقه دادگاه حقوقی رسیدگی می شود.

شکایت ترک انفاق صرفا به جهت رسیدگی کیفری و بحث جرم و مجازات می باشد و چنانچه زوج از پرداخت نفقه امتناع نماید منجر به صدور محکومیت برای ایشان می گردد
دادخواست مطالبه نفقه یک دعوای کاملا خانوادگی بوده و به جهت مطالبه مال و نفقه از زوج می باشد و در صورت محکومیت زوج به پرداخت نفقه مقرری ماهیانه چنانچه از پرداخت در مرحله اجرای احکام خودداری نماید تقاضای برگ جلب به ایشان را می توانید از اجرای احکام درخواست نمایید

با سلام
در صورت شکایت حقوقی برای نفقه که در دادگاه عمومی حقوقی انجام میگیرد و اثبات عدم پرداخت نفقه از سوی زوج ، زوج ملزم به پرداخت نفقه زوجه خواهد بود .
در شکایت ترک انفاق که در دادسرای عمومی و انقلاب انجام میگیرد در صورت اثبات عدم پرداخت نفقه از سوی زوج ، زوج علاوه بر پرداخت نفقه به حبس نیز محکوم خواهد شد

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شکایت ترک انفاق صرفا به جهت رسیدگی کیفری و بحث جرم و مجازات می باشد و چنانچه زوج از پرداخت نفقه امتناع نماید منجر به صدور محکومیت برای ایشان می گردد
دادخواست مطالبه نفقه یک دعوای کاملا خانوادگی بوده و به جهت مطالبه مال و نفقه از زوج می باشد و در صورت محکومیت زوج به پرداخت نفقه مقرری ماهیانه ست
واگر از پرداخت در مرحله اجرای احکام خودداری کند تقاضای برگ جلب به ایشان را می توانید از اجرای احکام درخواست کنید

باسلام ترک انفاق جنبه کیفری دارد و درصورت اثبات و محکومیت زوج مجازات حبس در انتظار ایشان است اما دادخواست حقوقی نفقه هم میتوان نفقه حال را هم اینکه نفقه گذشته را مطالبه نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شکایت ترک انفاق کیفری باید در دادسرا مطرح شود و مربوط به نفقه حال و آینده است و منجر به صدور حکم محکومیت جزایی برای مرد میگردد .ولی دادخواست مطالبه نفقه حقوقی مربوط به نفقه معوقه و جاریه است که درصورت محکومیت مرد می بایست مبلغی پرداخت کند و مجازات کیفری ندارد. اولی در دادسرا و دومی در دادگاه خانواده باید مطرح شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.