لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۶ متخصص آنلاین

آیا با این شرایط دفتر اسناد رسمی سند را بدون حضور این ورثه به نام خریدار برمی گرداند؟

پرسیده شده

درود
یکی از وراث که ۸۱ سال سن دارد پشت قولنامه فروش ملک موروثی را اعلام کرده و دست نوشته دستی همراه با امضا نوشته که به خواهرش اجازه داده از طرف او ملک موروثی را بفروشد،تمام وراث موافق هستند،اما شخص به دلیل کهولت سن و زندگی در شهری دور توانایی مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای دادن وکالت محضری ندارد .(سهم الارث ایشان هم برایش واریز شده است)

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر . برای انتقال سند در دفتر اسناد رسمی باید وکالت نامه رسمی از فرد مذکور داشته باشند .

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۷) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۲) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۹۱) دیدگاه

درود بر شما
برای انتقال سند در دفتر اسناد رسمی باید وکالت نامه رسمی از فرد مذکور داشته باشند .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
خیر امکان پذیر نیست.

باید به دفترخانه مراجعه و سند وکالت تنظیم گردد

خیر این امکان وجود ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید وکالت نامه رسمی باشد

با احترام امکان پذیر نیست باید با وکالت نامه رسمی باشد

بااحترام
اگر از نظر وراث مشکلی ندارد و همه موافق هستند معتبر است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

وکالت محضری باید داشته باشد .

سلام برای انتقال سند در دفتر اسناد رسمی باید وکالت نامه رسمی از فرد مذکور داشته باشند .

خیر امکان پذیر نیست در این مورد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
نیاز به وکالت نامه رسمی است.

حتما باید یا وکالتنامه محضری داشته باشید و یا برایش وکیل اخذ نمایید

حضورشخص و یا وکالت نامه از شخص الزامیست

با درود..
با شـرایط مڋکور امکان پذیر نبـوده و برای موضـوع انتـقال می بایستی وکالتنامه رسمی از فرد مذکور جهت انتقال رسمی در دفتـرخانه داشـته باشـند..

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام،خیرامکانش وجودندارد.

با دادن وکالت برای مراجعه به ادارات( وکالت کاری) با اعطای وکالت به وکیل دادگستری میتونند خودشون مراجعه نکنند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.