لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری سمانه برخورداری علیرضا شوری فردین حسین نژاد
۳۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری سمانه برخورداری علیرضا شوری فردین حسین نژاد
۳۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

حضانت فرزند پسر تا پایان 7 سالگی با مادر و تا پایان 15 سالگی با پدر خواهد بود که بعد از 15 سالگی فرزند تصمیم میگیرد که با کدام یک از والدین زندگی کند.

موید باشید

با سلام حضانت فرزندان ذکور و اناث تا پایان سن هفت سالگی با مادر است و در مورد دختر تا پایان ۹ سالگی و پسر تا پایان ۱۵ سالگی با پدر است و پس از پایان سن حضانت فرزندان شخصا تصمیم گیری می نمایند.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری سمانه برخورداری علیرضا شوری فردین حسین نژاد
۳۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام.تا هفت سالگی.البته اگر مادر تمکن مالی خوبی داشته باشد پسر میتواند در دادگاه اعلام رضایت و درخواست ماندن نزد مادر رو اعلام کند .و در پانزده سالگلی تصمیم با فرزند پسر میباشد.

با سلام

در خصوص حضانت خدمتتان عارضم که

اگر فرزند ذکور باشد زیر ۱۵ سال قمری و اگر فرزند مونث باشد زیر ۹ سال قمری حضانت مطرح است، پس از این دوران فرزندان خودشان معین مینمایند که با احد از والدین اقامت نمایند

حضانت فرزندان ( پسر تا ۱۵ سال قمری و دختر تا ۹ سال قمری) با مادر است مگر اینکه از طریق دادگاه خانواده این حق به دیگری منتقل گردد

با سلام و احترام
حضانت فرزندان ذکور و اناث تا پایان سن هفت سالگی با مادر است و در مورد دختر تا پایان ۹ سالگی و پسر تا پایان ۱۵ سالگی با پدر است

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری سمانه برخورداری علیرضا شوری فردین حسین نژاد
۳۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حضانت فرزند صرف نظر از جنسیت تا ۷ سالگی با مادر است

با سلام
حضانت فرزند تا سن ۷سالگی با مادر است.بعد از آن، در مورد دختر تا۹ سال تمام قمری و در مورد پسر تا ۱۵سال تمام قمری با پدر است.اما اگر اختلافی در این خصوص بین والدین پیش بیاید،حضانت طفل طی مدتهای مذکور(بعداز ۷سالگی)باتوجه به مصلحت او به تشخیص دادگاه خواهد بود.عاقبت بخیر باشید.

سلام حضانت فرزند پسر تا پایان ۷ سالگی با مادر. و پس از آن تا پایان ۱۵ سالگی با پدر است و پس از آن انتخاب با فرزند میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری سمانه برخورداری علیرضا شوری فردین حسین نژاد
۳۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
در حضانت فرزندان ، چه دختر و چه پسر ، تا اتمام سن ۷ سالگی بر عهده مادر و بعد از ان با پدر خواهد بود
در سن ۱۵ سالگی فرزند ذکور خود میتواند تعیین کند با چه کسی زندگی کند

حضانت فرزند تا سن ۷سالگی با مادر است.بعد از آن، در مورد دختر تا۹ سال تمام قمری و در مورد پسر تا ۱۵سال تمام قمری با پدر است.اما اگر اختلافی در این خصوص بین والدین پیش بیاید،حضانت طفل طی مدتهای مذکور(بعداز ۷سالگی)باتوجه به مصلحت او به تشخیص دادگاه خواهد بود...

سلام. حضانت تا ۷سالگی با مادر است.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری سمانه برخورداری علیرضا شوری فردین حسین نژاد
۳۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۱۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام طبق قانون مدنی وحمایت خانواده حضانت فرزندان ذکور واناث تا ۷ سالگی برعهده مادر می باشدوحضانت دختر تا ۹ سالگی باپدر وپسر۱۵با پدر می باشد وبعد از سپری از سن خارج حضانت ، تصمیم باخود فرزندان می باشد که با کدامیک از والدین باشد.

باسلام
حضانت تا هفت سالگی با مادر است

تا سن ۷ سالگی با مادر خواهد بود.

با سلام تا ۷ سالگی با مادر تا ۱۵ سالگی با پدر بعد خودش تصمیم می گیرد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.