لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۱ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

حضانت فرزند پسر تا پایان 7 سالگی با مادر و تا پایان 15 سالگی با پدر خواهد بود که بعد از 15 سالگی فرزند تصمیم میگیرد که با کدام یک از والدین زندگی کند.

موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۷ / ۵ (۲۵۲) دیدگاه
ابوالفضل جهان بخش
ابوالفضل جهان بخش ۲.۶ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۱۹۱) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۶۱) دیدگاه

با سلام حضانت فرزندان ذکور و اناث تا پایان سن هفت سالگی با مادر است و در مورد دختر تا پایان ۹ سالگی و پسر تا پایان ۱۵ سالگی با پدر است و پس از پایان سن حضانت فرزندان شخصا تصمیم گیری می نمایند.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام.تا هفت سالگی.البته اگر مادر تمکن مالی خوبی داشته باشد پسر میتواند در دادگاه اعلام رضایت و درخواست ماندن نزد مادر رو اعلام کند .و در پانزده سالگلی تصمیم با فرزند پسر میباشد.

با سلام

در خصوص حضانت خدمتتان عارضم که

اگر فرزند ذکور باشد زیر ۱۵ سال قمری و اگر فرزند مونث باشد زیر ۹ سال قمری حضانت مطرح است، پس از این دوران فرزندان خودشان معین مینمایند که با احد از والدین اقامت نمایند

حضانت فرزندان ( پسر تا ۱۵ سال قمری و دختر تا ۹ سال قمری) با مادر است مگر اینکه از طریق دادگاه خانواده این حق به دیگری منتقل گردد

با سلام و احترام
حضانت فرزندان ذکور و اناث تا پایان سن هفت سالگی با مادر است و در مورد دختر تا پایان ۹ سالگی و پسر تا پایان ۱۵ سالگی با پدر است

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حضانت فرزند صرف نظر از جنسیت تا ۷ سالگی با مادر است

با سلام
حضانت فرزند تا سن ۷سالگی با مادر است.بعد از آن، در مورد دختر تا۹ سال تمام قمری و در مورد پسر تا ۱۵سال تمام قمری با پدر است.اما اگر اختلافی در این خصوص بین والدین پیش بیاید،حضانت طفل طی مدتهای مذکور(بعداز ۷سالگی)باتوجه به مصلحت او به تشخیص دادگاه خواهد بود.عاقبت بخیر باشید.

سلام حضانت فرزند پسر تا پایان ۷ سالگی با مادر. و پس از آن تا پایان ۱۵ سالگی با پدر است و پس از آن انتخاب با فرزند میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
در حضانت فرزندان ، چه دختر و چه پسر ، تا اتمام سن ۷ سالگی بر عهده مادر و بعد از ان با پدر خواهد بود
در سن ۱۵ سالگی فرزند ذکور خود میتواند تعیین کند با چه کسی زندگی کند

حضانت فرزند تا سن ۷سالگی با مادر است.بعد از آن، در مورد دختر تا۹ سال تمام قمری و در مورد پسر تا ۱۵سال تمام قمری با پدر است.اما اگر اختلافی در این خصوص بین والدین پیش بیاید،حضانت طفل طی مدتهای مذکور(بعداز ۷سالگی)باتوجه به مصلحت او به تشخیص دادگاه خواهد بود...

سلام. حضانت تا ۷سالگی با مادر است.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام طبق قانون مدنی وحمایت خانواده حضانت فرزندان ذکور واناث تا ۷ سالگی برعهده مادر می باشدوحضانت دختر تا ۹ سالگی باپدر وپسر۱۵با پدر می باشد وبعد از سپری از سن خارج حضانت ، تصمیم باخود فرزندان می باشد که با کدامیک از والدین باشد.

باسلام
حضانت تا هفت سالگی با مادر است

تا سن ۷ سالگی با مادر خواهد بود.

با سلام تا ۷ سالگی با مادر تا ۱۵ سالگی با پدر بعد خودش تصمیم می گیرد

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حضانت فرزندان ذکور و اناث تا پایان سن هفت سالگی با مادر است و پس از ان در صورت بروز اختلاف دادگاه با رعایت مصلحت کودک تکلیف حضانت را مشخص می نماید . پس از بلوغ، فرزندان شخصا تصمیم گیری می نمایند

با سلام . حضانت فرزندان تا هفت سالگی با مادر میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
حضانت فرزند(چه دختر وچه پسر) تا هفت سالگی با مادر است.

با سلام حضانت فرزند تا هفت سالگی بعهد مادر می باشد و قانون فرقی برای پسر یادختر در نظر نگرفته است در صورت عدم قبول مادر حضانت به عهده پدر می باشد البته هر یک از طرفین باید صلاحت لازم را داشته باشد.

حضانت فرزند پسر تا ۷ سالگی با مادر و بعد از آن تا ۱۵ سالگی با پدر می باشد و بعد از سن ۱۵ سالگی انتخاب اینکه با پدر باشد یا مادر با فرزند است

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرود. تا ۷ سالگی بامادر است

سلام ، طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت طفل بعد از جدا شدن والدین آن تا هفت سالگی با مادر است(چه دختر چه پسر) و بعد از ۷ سالگی در صورت اختلاف بر سر حضانت با توجه به مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

درود
حضانت فرزند فارغ از جنسیت تاهفت سال با مادر و بعداز ان با رعایت‌ مصلحت طفل در مورد پسر تا پانزده سال با پدر و بعد از ان به انتخاب خود فرزند است .

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حضانت تا ۷ سالگی با مادر است

با درود حضانت‌ تا پایان ۷ سالگی با مادر است و پس از آن تا بلوغ با پدر است نفقه در هر صورت با پدر است.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود حضانت‌ تا پایان ۷ سالگی با مادر است و پس از آن تا بلوغ با پدر است نفقه در هر صورت با پدر است.

حضانت فرزند تاهفت سالگی با مادر است

تا هفت سالگی حضانت با مادر است

سلام و ارادت
حضانت فرزند چه پسر باشد چه دختر تا پایان ۷ سالگی با مادر است .

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام. حضانت پسر تا سن ۷ سالگی با مادر است. بعد از ۷ تا ۱۵ سالگی با پدر است. بعد از ۱۵ سالگی به انتخاب فرزند است

حضانت فرزند ذکور واناث تا پایان هفت سالگی با مادر خواهد بود

حضانت فرزند چه دختر و چه پسر تا پایان هفت سالگی با مادر و سپس با پدر است.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، فرزند چه دختر و چه پسر تا ۷ سالگی

با سلام
حضانت تا ۷ سالگی با مادر است و جنسیت فرزند تفاوتی در این مقرره قانونی ایجاد نمی نماید.

سلام حضانت تا ۷ سالگی با ایشان خواهد بود

بااحترام
تا ۷ سالگی با مادر میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، فرقی نمی کند چه دختر و چه پسر حضانت فرزند تا ۷ سال با مادر است

حضانت فرزند پسر یا دختر تا پایان هفت سالگی با مادر هست و پس از آن تا سن بلوغ ب پدر انتقال میابد

با سلام حضانت فرزندان چه پسر چه دختر تا ۷سالگی مادر است و بعد از آن دختر تا ۹و پسر تا ۱۵سالگی حضانتشان با پدر است و بعد از آن سن خودشان تصمیم گیرنده هستند

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حضانت فرزند پسر تا پایان هفت سالگی با مادرمی باشد.

با سلام
تا سن ۷سالگی حضانت با مادر و پس از آن با پدر است تا سن حضانت به پایان برسد و فرزند خودش انتخاب میکند که با چه کسی زندگی کند

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام . تا ۷ سالگی با شماست وبعد از آن تا ۱۵ با پدر میباشد وبعد از ۱۵ انتخاب با خود پسرتان می باشد.

با سلام
زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند حضانت فرزند با هر دوی آن ها است. در صورتی که پدر و مادر جدا از یگدیگر زندگی کنند مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت چنین فرزندانی، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است، مگر آنکه مصلحت فرزند به گونه ای دیگر اقتضا کند. اما در این جا باید سه نکته مهم راباید در نظر داشت که عبارتند از:

نکته اول: تبصره این قانون می گوید بعد از ۷ سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت فرزند با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است.

نکته دوم: اگر برای یکی از والدین مشکلی پیش آید، از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری از فرزند و یا اینکه یکی از والدین به نحوه نگهداری فرزند توسط طرف دیگر اعتراض کند، باز هم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود حتی در مدتی که اولویت با آن پدر یا مادر باشد.

نکته سوم: با رسیدن فرزند به سن بلوغ (در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و این خود فرزندان هستند که انتخاب می کنند نزد کدام یک از والدین زندگی کنند. اما در هر صورت تامین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

جهت نگهداری طفلی که پدر و مادر از هم جدا شده آمد مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد پس از آن با پدر است (ماده۱۱۶۹قانون مدنی) در این ماده جنسیت اشاره نشده پس اعم از اینکه فرزند دختر باید یا پسر بعد از طلاق والدین حضانت فرزند تا پایان هفت سالگی با مادر است

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
چیا کهزاد سعیده کریم فر احسان عبدالهی سیدمهرداد توسلی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حضانت فرزند پسر تا هفت سالگی

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر می باشد .

با سلام
حضانت فرزند ذکور تا ۷سالگی برعهده مادر هست.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.