لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
قرار رد تجدیدنظرخواهی به معنای عدم قبول اعتراض و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه است.

سلام
ماده ۳۵۸ ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد ، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید . درغیر این صورت با رد درخواست و تایید رای ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

یعنی مرجع تجدیدنظرخواهی اعتراض شما را موجه تشخیص نداده است.

سوال مبهم است . اگردادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را نقض کند خودش رای صادر میکند .‌

سلام
با توجه به متن سوال ظاهرا از نظر دادگاه تجدیدنظر دعوا از اساس دارای ایراد وده و لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی اقدام به نقض دادنامه معترض عنه و صدور قرار رد دعوای بدوی نموده است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.