لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

اعتبار صلح نامه ای که در دفترخانه تنظیم نشده بعد از فوت یکی از طرفین، به چه صورت است؟

پرسیده شده

با سلام در صورتیکه آپارتمانی بدون مراجعه به دفتر خانه به شخصی صلح شود آیا بعد از فوت یکی از طرفین اعتبار قانونی برای نقل و انتقال یا فروش دارد؟

۴ پاسخ #16319401
۲۸۳
۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام، در فرض سوال قرارداد معتبر است و با فوت یکی از طرفین قرارداد از بین نمی رود.

با توجه به اینکه صلحنامه رسمی نیست چنانچه حتی یکی از ورثه آن را قبول نداشته باشد باید ابتدا از طریق دادگاه نسبت به تنفیذ صلحنامه اقدام نمایید در صورت تایید اعتبار آن طبق صلحنامه عمل می شود.

تنفیذ صلح نامه قابلیت استماع ندارد
چون شان نزول عنوان «تنفیذ» برای معاملات اکراهی، و فضولی و اشتباهات فرعی می‌باشد یعنی معاملاتی که فضولی یا اکراهی باشد، غیرنافذ است که توسط مالک یا مکره نافذ می‌شود. لذا صلح‌نامه که طرفین هیچ‌گونه اختلافی در مورد آن ندارند طرح دعوای تنفیذ آن بی‌معناست؛ چون اختلافی در میان نیست که بخواهیم با طرح دعوا، دادگاه فصل خصومت نماید
و برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوایی در دادگاه قابلیت استماع را دارد که برابر قانون طرح شده باشد که در دعوایی که اختلاف نباشد و ترافعی نباشد، برابر قانون دعوا تلقی نخواهد شد و قابلیت استماع ندارد.

سلام
طبق ماده ۴۷ قانون ثبت صلح نامه و هبه نامه باید بصورت رسمی منعقد شود در غیر این صورت طبق ماده ۴۸ قانون مزبور سندی که مطابق ماده ۴۷ باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.