لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۵ متخصص آنلاین

میتوانم سلب حضانت کنم؟

پرسیده شده

سلام.دخترم ۸ ساله و پیش فعال و دیر آموز است و پیش منه پدرش دادخواست حزانت داده، ایا با وجود پدر اعتیاد به متادون دارد و دست بزن میتونم سلب حضانت بگیرم؟

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
محمدرضا عطاری شادکهن فردین حسین نژاد آناهیتا احمدی چیا کهزاد
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورتی که عدم صلاحیت پدر در دادگاه ثابت شود حضانت از او سلب می شود.

گفتگو با متخصصین آنلاین
فردین حسین نژاد
فردین حسین نژاد ۷.۴ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۸۳۲) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۹) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۱۷) دیدگاه

با سلام
در صورتی که در دادگاه مشخص شود پدر صلاحیت حضانت فرزند را ندارد حضانت به شما داده میشود

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
محمدرضا عطاری شادکهن فردین حسین نژاد آناهیتا احمدی چیا کهزاد
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اعتیاد داشتن و پرخاشگر بودن از موارد سلب حضانت والدین می باشد.

با درود حضانت تا پایان ۷ سالگی با مادر است و پس از آن تا بلوغ با پدر است نفقه در هر صورت با پدر است.
اگر بتوانید عدم صلاحیت نامبرده را اثبات نمایید میتوانید از ایشان سلب حضانت کنید.
دادگاه مکلف است مصلحت طفل را مدنظر قرار دهد

با سلام...میتوانید بطرفیت ایشان دادخواست سلب حضانت بدهید.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
محمدرضا عطاری شادکهن فردین حسین نژاد آناهیتا احمدی چیا کهزاد
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، در صورت اثبات چون از مصادیق سلب حضانت هستش بله

بادرودوسلام می توانید دادخواست سلب حضانت تقدیم وارایه نمایید.

شما مدارک خود را به دادگاه ارائه دهید و در صورت نیاز می توانید از شهادت شهود نیز استفاده کنید . در ضمن از دادگاه تقاضای ارجاع به مشاوره کودک نمایید تا با در نظر گرفتن مصلحت طفل ، قاضی صدور رای نماید

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
محمدرضا عطاری شادکهن فردین حسین نژاد آناهیتا احمدی چیا کهزاد
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
باید بتوانید عدم صلاحیت پدر را در دادگاه ثابت کنید.

سلام
در صورتی که بتوانید آنچه را در این گفته های بیان نموده اید برای دادگاه ثابت کنید، امکان سلب حضانت بعید نیست.

سلام در صورتی که موارد مذکور را ثابت کنید و برای دادگاه محرز شود بله

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
محمدرضا عطاری شادکهن فردین حسین نژاد آناهیتا احمدی چیا کهزاد
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

موضوع را در دادگاه خانواده مطرح نمایید اگر دادگاه با بررسی موضوع عدم صلاحیت پدر را تشخیص داد سلب حضانت میکند

باسلام
وقت شمابخیر،حضانت دختر۸ ساله باپدراست مگراین که شما باثبت دادخواست سلب حضانت وبااثبات ایرادکتک کاری واعتیاد همسرتان بتوانید فقدان صلاحیت اخلاقی پدر رااثبات نمایید.

با احترام در صورت اثبات اظهاراتتان میتوانید دادخواست سلب حضانت دهید و موفق شوید

باسلام
بدوا باید عدم صلاحیت زوج را اخذ نمایید سپس به استناد ان بتوانید درخواست حضانت را رد نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
محمدرضا عطاری شادکهن فردین حسین نژاد آناهیتا احمدی چیا کهزاد
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

. باسلام
در صورتی‌ که صحت جسمانی‌ یا تربیت اخلاقی‌ کودک بر اثر بی‌توجهی در مراقبت یا انحطاط اخلاقی‌ پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، در معرض خطر قرار بگیرد. نمونه‌هایی از مصادیق بی‌توجهی یا انحطاط اخلاقی برای کسی که حضانت فرزند را بر عهده دارد عبارتند از: اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار شهرت به فساد اخلاقی‌ و فحشا ابتلا به بیماری‌های روانی‌ و سوء استفاده از کودک اجبار او به انجام کارهای ضد اخلاقی مانند گدایی و قاچاق کتک زدن کودک خارج از حد متعارف در این موارد اگر پدر و مادر هر دو صلاحیت نداشته باشند، دادگاه حضانت را به فرد دیگری خواهد داد

باسلام
در صورت اثبات عدم صلاحیت پدر و تشریح شرایط فرزند امکان سلب حضانت از پدر وجود دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
محمدرضا عطاری شادکهن فردین حسین نژاد آناهیتا احمدی چیا کهزاد
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سللم در صورت اثبات صلاحیت سلب می شود

با سلام
در صورت اثبات دست به زن داشتن و نیز اعتیاد زوج و در کل اثبات عدم صلاحیت وی در دادگاه، میتوانید زوج را سلب حضانت نمایید ضمنا فرزند دختر در سن ۹ سالگی شخصا میتواند تعیین نماید که در حضانت چه کسی باشد

با سلام و احترام
بانوی گرامی، حضانت طفل تا هفت سالگی با مادر هست و بعد از آن تا رسیدن به سن بلوغ با پدر هست.شما می توانید دادخواست سلب حضانت تقدیم نمایید به استناد مواردی که فرمودید، صرف ادعا کافی نیست و باید اثبات نمایید، چنانچه بتوانید مواردی که فرمودید در دادگاه اثبات نمایید از ایشان سلب حضانت خواهد شد.
به استناد ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد می توان تقاضای سلب حضانت نمود.موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱- اعتیاد زیان آور به الکل، موادمخدر و قمار ۲- اشتهار به فساد اخلاق وفحشا ۳- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴- سواستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فسادو فحشا، تکدی گری و قاچاق ۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
پایدار باشید

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
محمدرضا عطاری شادکهن فردین حسین نژاد آناهیتا احمدی چیا کهزاد
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عدم صلاحیت پدر را باید در دادگاه به اثبات برسانید

حضانت تا پایان ۷ سالگی با مادر است و پس از آن تا بلوغ با پدر است نفقه در هر صورت با پدر است.
اگر بتوانید عدم صلاحیت نامبرده را اثبات نمایید میتوانید از ایشان سلب حضانت کنید.

سلام عرض ادب
با طرح دعوا و تقدیم دادخواست سلب حضانت موضوع قابل پیگیری است در صورت اثبات عدم صلاحیت پدر، حضانت مجدد به شما برمی گردد. پدر حق ملاقات خواهد داشت.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
محمدرضا عطاری شادکهن فردین حسین نژاد آناهیتا احمدی چیا کهزاد
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر اعتیاد و خشونت را ثابت کنید امکان سلب حضانت از وی هست.

با سلام و درود . اگر عدم صلاحیت پدر در دادگاه اثبات شود حضانت از او سلب خواهد شد .

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
محمدرضا عطاری شادکهن فردین حسین نژاد آناهیتا احمدی چیا کهزاد
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام ، مشکلات پدر را طی لایحه ای به دادگاه اعلام نمایید.

در صورت اثبات عدم صلاحیت سلب می شود

اگر موارد مطروحه ثابت شود از مصادیق عدم صلاحیت بوده و سلب حضانت امکان پذیر خواهد بود.

باسلام اگر بتوانید عدم داشتن شرایط حضانت پدر را اثبات نمایید ممکن است دادگاه حضانت فرزند را از ایشان سلب کند.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
محمدرضا عطاری شادکهن فردین حسین نژاد آناهیتا احمدی چیا کهزاد
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، دادخواست سلب حضانت رو مطرح کنید و ادله ی خودتان را ارائه دهید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.