لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۹ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فریده السادات حسینی سید روح اله معزی علیرضا شوری اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام وقت بخیر
امکان چنین استعلامی از اداره ثبت احوال میسر نیست .

۲۱ آبان ۱۳۹۸

من و همسرم در دادگاه پرونده مهریه و فسخ نکاح داریم، ایشون چطور گواهی تجرد گرفتن پس؟

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۰۷) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۶۱) دیدگاه
ابوالفضل جهان بخش
ابوالفضل جهان بخش ۲.۶ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۱۹۱) دیدگاه

سلام راه قانونی وجود ندارد البته هدف از سوال شما باید مشخص شود اما معمولا زمانی مردی جهت خواستگاری و ازدواج به زنی مراجعه می کند ؛زن میتواند از مرد تقاضای کند تا به اداره ثبت احوال مراجعه نموده و مرد گواهی تجرد دریافت کند.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فریده السادات حسینی سید روح اله معزی علیرضا شوری اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امکان استعلام ندارید لیکن می توانید از شروط ضمن عقد نکاح در این خصوص استفاده نمایید جهت بر هم زدن نکاح

متاسفانه امکانش میسر نیست

متاسفانه راه حل رسمی وجود ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فریده السادات حسینی سید روح اله معزی علیرضا شوری اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امکان استعلام قانونی وجود ندارد.

چون اطلاعات شناسنامه افراد در سیستم ثبت احوال شخصی است فلذا ارائه آن به غیر با موانع قانونی مواجه است

با سلام
امکان استعلام وجود ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فریده السادات حسینی سید روح اله معزی علیرضا شوری اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

این اطلاعات در دایره حریم خصوصی افراد است و بدون اذن دادگاه دسترسی به آن ممکن نیست

سلام، اخذ گواهی تجرد از اداره ثبت احوال توسط شخص دینفع ممکن است

با احترام راه حل زیادی دارد یکی از ان موارد مراجعه به ثبت احوال

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فریده السادات حسینی سید روح اله معزی علیرضا شوری اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرود/ خیر امکان استعلام نیست اما زوجه میتوان از زوج تقاضای گرفتن گواهی تجرد از ثبت و احوال کند این گواهی اگر ازثبت اخذ شود مورد تایید است

امکان همچنین استعلامی از نظر قانونی وجود ندارد

متاسفانه برای اشخاص این امکان فراهم نیست

درود
امکان پذیر نیست..

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فریده السادات حسینی سید روح اله معزی علیرضا شوری اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
امکان استعلام شخصی از جانب شما وجود ندارد .مگر ذی نفع خود اقدام نماید .

چنین امکانی وجود ندارد اگر خواستگار است میتوانید با تحقیق از محل سکونت آن شخص وضعیت وی را بفهمید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فریده السادات حسینی سید روح اله معزی علیرضا شوری اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

همچین امکانی وجود نداره

با سلام و احترا
این امر ممکن نیست
از طرف منظور درخواست اخذ گواهی تجرد داشته باشید

امکان استعلام وجود ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فریده السادات حسینی سید روح اله معزی علیرضا شوری اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام امکان چنین استعلامی وجود ندارد

بااحترام
به ثبت احوال مراجعه نمایید یا اخذ گواهی تجرد از اداره ثبت احوال از طرف بخواهید

وضعیت تاهل شخص مربوط ب حریم شخصی ایشان هست و هرکسی نمی‌تواند آنرا استعلام کند لیکن خود شخص می‌تواند با مراجعه ب اداره ثبت احوال درخواست گواهی تجرد نماید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فریده السادات حسینی سید روح اله معزی علیرضا شوری اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام امکان استعلام ندارید.

چنین استعلامی وجود ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فریده السادات حسینی سید روح اله معزی علیرضا شوری اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درودجهت استعلام اطلاعات شخص حقیقی رو میتوان از اداره ثبت احوال دریافت کرد ولی تاهل اشخاص قابل دسترسی نیست

با درود برای‌ شما امکان پذیر نیست

بنام خدا،چنین امکانی وجود ندارد.

با سلام امکان دریافت چنین استعلامی وجود ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فریده السادات حسینی سید روح اله معزی علیرضا شوری اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام امکان استعلام از طریق خود شخص نمی باشد .مگر از طریق اداره ثبت احوال بتوان متوجه شد که آیا شخص قبلا ازدواج داشته یا نه.البته باید درج در شناسنامه ثبت احول باشد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.