لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۲ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۶۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام

سهم الارث فرزندان از متوفی ( چه پدر و چه مادر ) ۲ به ۱ است یعنی ذکور ۲برابر اناث ارث می برند
موفق باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۲) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۹) دیدگاه
مینا محمدی
مینا محمدی ۷.۰ همیار ارشد بنیاد
۴.۵ / ۵ (۳۴۵) دیدگاه

خیر بر خلاف تصور عموم اینگونه نیست

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام فرزندان پسر دو برابر فرزندان دختر از متوفی ارث میبرند.

خیربرابرنیست

پسران دو برابر دختران ارث میبرند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
خیر برابر نیست و پسر دو برابر دختر ارث میبرد

ارث فرزند دختر چه از پدر و چه از مادر نصف پسر است

حق الارث فرزند دختر و پسر از مادر آیا برابر است؟ برابر ماده ۹۰۷ از قانون مدنی سهم الارث پسر دو برابر دختر می باشد .

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
درهرحال پسر دوبرابر دختر ارث می بردچه از مادر وچه از پدر فرقی نمیکند

پسر دو برابر دختر ارث می برد

با سلام
سهمی که فرزندان از ماترک والدین خود میبرند بدین صورت است که سهم پسر دوبرابر دختر است. عاقبت بخیر باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر در صورتی که مادر فوت کند و دارای پسر و دختر باشد پسر دو برابر دختر می برد مگر آن که فرزندان و می باشند در این صورت تقسیم بین آنان به صورت مساوی است و اگر همگی دختر باشند به مساوی از ماترک سهیم هستند

خیر برابر نیست پسر دو برابر دختر سهم می برد

با سلام - خیر برابر نیست . دختران متوفی نصف پسران ارث می برند. ودر اینجا فرقی نمیکند که متوفی مادر باشد ویا پدر .

ارث فرزند پسر هم از پدر و هم از مادر دو برابر دختر است

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر سهم الارث چه از پدر باشد و چه از مادر فرزندان ذکور ۲ و فرزندان انااث ۱ میبرند

اصل در قواعد ارث دو برابر بودن سهم الارث مرد نسبت به سهم الارث زن هست البته استثنا هم وجود دارد آن هم در خصوص خویشاوندان مادری متوفی، فلذا ارث فرزند پسر چه از پدر چه از مادر دوبرابر سهم الارث دختر است.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نه دختر ۱سوم میبرد پسر۲سوم

با سلام
نه برابر نیست سهم پسر دو برابر سهم دختر است فرقی نمی کند چه در ارث پدر وچه مادر

با سلام
بله تفاوتی در سهم الارث از پدر یا مادر ندارد
سهم الارث فرزندان ذکور دو برابر سهم الارث فرزندان اناث میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر، پسر دو برابر دختر ارث می برد

با سلام. دو به پسر، یک دختر.

فرزندان ذکور دو برابر اناث ارث میبرند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در تقسیم سهم‌الارث بین فرزندان متوفی، تفاوتی بین زن یا مرد بودن متوفی وجود ندارد. مهم سمت وراث است. اگر وراث 《فرزند》 متوفی باشند، سهم‌الارث ذکور(پسران) ۲برابر اناث(دختران) است.

باعرض سلام. در فرض ارث میان اموال مادر و پدر فرقی نست . دو به یک تقسیم میشود

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
حق ارث فرزند پسر دو برابر از حق ارث فرزند دختر است

طبق قاعده فقهی الذکرمثل الحظ الانثین پسردوبرابردختر ارث می‌برد واگرارثیه بمادر تعلق داشته باشد نیز همین میزان بتساوی تقسیم خواهدشدو پسر دوبرابردخترارث میبرد فقط درصورتی فروض مربوط به اخوال (دایی)باشد یا متعلق به کلاله امی فرقی بین دختر و پسر نیست وارثیه به تساوی تقسیم میگردددراینجاهم اگر کلاله امی مانند دایی ابوینی وامی‌باهم باشند فرض دایی ابوینی ،دوسوم ویک سوم فرض دایی امی است اگرذرهرطبقه چنددایی ابوینی ویادابی امی باشند حصه هرکدام مساوی است

باسلام ارث دختر وپسر از مادر به نسبت پسر دوبرابر دختر است

با سلام
خیر و ابدا . این یک تصور اشتباه در بین عامه مردم و جامعه است سهم پسر دوبرابر سهم دختر خواهد بود و هیچ فرقی بین اموال مادر یا پدر متوفا دراینمورد نیست.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

فرقی در ارث بردن فرزندان از پدر و مادر نیست طبق قاعده پسر دو برابر دختر ارث میبرند.

خیر. سهم الارث فرزندان ذکور ۲ برابر فرزندان اناث میباشد

در میزان بهرمندشدن از ارث تفاوتی بین مادر و پدر نیست بهر حال پسرها دوبرابر دخترها ارث خواهند برد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر اینگونه نیست و پسر دو برابر دختر ارث می برد چه از پدر و چه از مادر

سهم الارث فرزندان ازماترک والدین چه پدروچه مادر،فرزندان ذکوردوبرابرفرزندان اناث ارث می برند.

سلام
مادر یا پدر فرقی ندارد
فرزندان پسر دو برابر دختران ارث می‌برند .

خیر ، فرزندان پسر دو برابر فرزندان دختر از متوفی ارث میبرند.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود خیر برابر نیست، فرزند ذکور دو برابر اناث.

فرزندان ذکور متوفی دو برابر فرزندان اناث از وی ارث می برند

خیر برابر نیست پسر دو برابر دختر ارث میبرد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سهم الارث فرزند ذکور دوبرابر بیشتر از سهم الارث فرزند دختر است

با درود
خیر پسر دوبرابر دختر ارث میبرد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله فرقی ندارد سهم الارث ۲به یک می باشد

سلام. فرزند دختر نصف پسر ارث می برد.

خیر برابر نیست و پسر دو برابر دختر ارث میبرد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فاطمه حسین پور آناهیتا احمدی ثریا ترابی سحر دشتی داغیانی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیذ در سهم الارت فرزندان پسر دو برابر دختر ارث میبرد چه از سهم الارث پدر باشد چه مادر

با درود برابر نیست
ذکور دوبرابر اناث است.

خیر برابر نیست دکور دو برابر اناث است

سلام دوست گرامی.سهم الارث پسر دو برابر سهم الارث دختر می‌باشد و فرقی هم نخواهد کرد . موفق باشید

سهم پسرهمواره دوبرابر دختراست

فرزندان در ارث بردن از پدر و یا مادر به یک شکل ارث می برند و هر پسر دو سهم و هر دختر یک سهم ارث می برد .

فرقی نمی کند متوفی پدر باشد یا مادر، سهم الارث فرزندان پسر ۲ برابر فرزندان دختر است

با درود..
سهم الارث فرزندان از متوفی پدر و یا مادر؛ در هر حال سهم پسر دو برابر دختـر می باشد..

سلام، خیر پسر دو برابر دختر است

سلام و عرض ادب، خیر پسر دو برابر دختر می باشد

درصورتی که هر دو دختر بودند مساوی ارث می بردند از ماترک متوفی حال آنکه دختر و پسر هستند اولاد ذکور ۲ برابر ارث می برند

با سلام. خیر فرزندان پسر ۲ برابر فرزندان دختر ارث می‌برند

بااحترام
در هر شرایطی پسر دو برابر دختر ارث میبرد

باسلام
برابر نیست.
با احترام حاجی زاده

پسر دو برابر دختر است .

پسر دو برابر دختر ارث می برد.

با سلام . خیر برابر نیست وپسر ۲برابر دختر ارث میبرد.

طبق قانون مدنی میزان سهم الارث پسرها دو برابر دخترها می باشد چه این ارثیه از سمت مادر باشد چه از سمت پدر تفاوتی نمی کند.

بر اساس قانون، تفاوتی ندارد که متوفی زن باشد یا مرد.در نتیجه اگر متوفی زن باشد و دارای فرزند؛همان قانون ارث در مورد او اجرا می‌شود و میزان سهم‌الارث فرزندان دختر و پسر مانند ارث بردن از پدر است یعنی دختر نصف پسر ارث میبرد

با سلام
ارث برادر دو برابر خواهر خواهد بود.

سلام و درود
میزان سهم الارث چه از پدر باشد و چه از مادر، پسران ۲ برابر دختران خواهد بود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.