لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

منظور از ذی سمت و مرتبط در احضاریه، چیست؟

در احضاریه که آمده نوشته ذی سمت و مرتبط.
منظور از شخص ذی سمت و مرتبط کیست؟
آیا فقط برای من ارسال شده یا برای طرفمم ارسال شده؟

پرسیده شده
۲۲ پاسخ ۶۱,۰۲۳ #04542825
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
آرش جیحون محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سجاد نیستانی
۸۰۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام منظور طرفین دعوی یا قائم مقام یا وکلای آنها هستند

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
اکرم فرخ
اکرم فرخ ۰.۴ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۲۷۰) دیدگاه
جواد شاهسوند اینانلو
جواد شاهسوند اینانلو ۰.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۷ / ۵ (۹۵) دیدگاه
کیومرث نهاردانی
کیومرث نهاردانی ۵.۵ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۸۶) دیدگاه

سلام به هردوطرف اعلام میگرددمنظورازذی سمت طرفین یاقائم مقام ،نماینده ایشان مثل وکلا البته درصورت وجودرابطه نمایندگی.

منظوراشخاص پرونده می باشد

با سلام
ذی سمت و مرنتبطین شامل شخص اصیل و یا شاکی و مشتکی عنه یا وکیل دادگستری یا قیم یا هر شخصی که دارای سمت قانونی که مورد قبول قانون گذار باشد.

با سلام ؛ هر کدام از طرفین پرونده و وکلا و نمایندگان ایشان ، ذی سمت در پرونده هستند.

ذی سمت شخصی است که اصالتا یا نمایندگی از شخصی دیگر حق طرح دعوا یا دفاع در مقابل آن را در محاکم دادگستری داشته باشد . بنابراین افراد ذی سمت عبارتند از : خود ذی نفع - وکیل وی که الزاما باید وکیل دادگستری باشد - ولی قهری - قیم - مدیر عامل یا شخص صاحب حق امضا شرکت های تجاری که مطابق آخرین آگهی های تغییرات شرکت حق طرح دعوا یا دفاع در مقابل آنرا از طرف شرکت داشته باشد و......

ذی سمت با ذینفع و مرتبط تفاوت داشته و به کسی ذی سمت گفته میشود که در پرونده‌ دارای سمت بعنوان نماینده قانونی باشد همچون وکیل

مشاوره‌های حقوقی مرتبط