لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۲ متخصص آنلاین

آیا میتوانم در پرونده که در دادگاه هست لایحه بگذارم و حضور پیدا نکنم عدم حضور در دادگاه برایم تبعات ندارد؟

پرسیده شده

با سلام و احترام همسرم جهت ملاقات فرزندم که با اینجانب زندگی مینماید شکایت کرده اول پرونده در شورا بود به دلیل بعد مسافت لایحه گذاشتم و حضور پیدا نکردم اکنون پرونده به دادگاه ارسال شده

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
مهران صادقی فاطمه زارع نیلوفر سامان پور سعیده کریم فر
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

میتوانید لایحه ارسال کنید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۴۰۴) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۵) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۸) دیدگاه

می توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی لایحه بدهید .

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
مهران صادقی فاطمه زارع نیلوفر سامان پور سعیده کریم فر
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دفاعیات خود را در از طی لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی به شعبه رسیدگی کننده ارسال کنید.

باسلام
بله میتوانید یا وکیل تعیین کنید یا لایحه ارسال نمایید

با درود میتوانید لایحه‌ خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسانید.
میتوانید وکیل نیز اختیار نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
مهران صادقی فاطمه زارع نیلوفر سامان پور سعیده کریم فر
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
میتوانید دفعایت خودرا در قالب یک لایحه روی پرونده بزارید

امکان ارسال اایحه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای شما وجود دارد

با سلام، تبعاتی برای شما وجود ندارد لایحه بدهید از طریق دفتر خدمات

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
مهران صادقی فاطمه زارع نیلوفر سامان پور سعیده کریم فر
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بله میتوانید از طریق دفاتر خدمات قضایی لایحه برای شعبه ارسال کنید

با احترام میتوانید دفاعیات خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی به صورت لایحه ارسال نمایید

امکان ارسال لایحه برای شما وجود دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
مهران صادقی فاطمه زارع نیلوفر سامان پور سعیده کریم فر
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در خود ابلاغیه هم نوشته میتوانید بجای حضور لایحه بدهید

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید در صورتی که دفاعیه ای دارید از طریق دفاتر خدمات قضایی با تنظیم لایحه دفاعیه خود را ارسال نمایید .

باسلام
هر چند بهتر است شخصا در دادگاه حاضر شوید اما ارسال لایحه نیز مشکلی ایجاد نمی کند .

درود
ارسال لایحه مانعی ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
مهران صادقی فاطمه زارع نیلوفر سامان پور سعیده کریم فر
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت لایحه وجود دارد

ارسال لایحه قانونی است و مشکلی ایجاد نمی‌کند

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
مهران صادقی فاطمه زارع نیلوفر سامان پور سعیده کریم فر
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام عرض ادب
در صورت عدم حضور مانعی برای ارسال لایحه نیست اما قطعا حضور شما یا وکیل موثر تر از ارائه لایحه خواهد بود

ارسال لایحه به معنی حضور داشتن شخص در جلسه دادگاه محسوب میگردد.

سلام
بله امکان این امر بر ای شما وجود دارد .

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
مهران صادقی فاطمه زارع نیلوفر سامان پور سعیده کریم فر
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر، می توانید وکیل بگیرید و یا از طریق دفاتر خدمات قضایی، لایحه ارسال نمایید.

بله امکان ارسال لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی وجود دارد

با سلام و احترام هموطن گرامی
بله شما میتوانید به استناد ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی درصورت عدم حضور در جلسه برای دادگاه لایحه ارسال فرمایید

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
مهران صادقی فاطمه زارع نیلوفر سامان پور سعیده کریم فر
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورتی که شما قادر به حضور در جلسه رسیدگی نمی باشید ، لایحه دفاعیه تنظیم نموده و به تمامی موارد دفاعیه خود به تفصیل اشاره نمایید .

سلام لایحه ارسال نماید...

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
مهران صادقی فاطمه زارع نیلوفر سامان پور سعیده کریم فر
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام امکان ارسال لایحه برای شما قانونی است و مشکلی ایجاد نمی نماید.

بله، امکان ثبت لایحه برای شما وجود دارد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.