لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پرینت پیام های وبسایت کپی برابر اصل نمی شود و شما می توانید به عنوان اماره به پرینت های اخذ شده استناد نمایید و نهایتا از دادگاه درخواست استعلام نمایید.

با سلام - شما اینگونه مدارک را نمیتوانید برابر با اصل نمایید ، ولی همزمان با ارائه آن به دادگاه میتوانید از دادگاه در صورت نیاز درخواست استعلام نمایید .

سلام اینگونه اسناد قابل برابر اصل نمودن نیستند دادگاه در صورت لزوم استعلام میگیرد

چون اصل اسناد موجود نیست برابر بااصل نمیشود . میتوان درجلسه دادگاه به عنوان اماره به کپی اسناد استناد کنید تا دادگاه درصورت لزوم تحقیق و بررسی نماید

کپی آن برای ارائه به دادگاه کافیست. درصوتی که دادگاه این مدرک را مورد قبول ندانست باید از دادگاه درخواست استعلام کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.