لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مبایعه نامه و گواهی عدم حضور در دفتر اسناد رسمی اگر اخذ نموده باشید.

۶ فروردین ۱۳۹۹

عالی

مبایعه نامه ، ثبت نام ثنا
از طریق دفترخدمات قضایی دادخواست مطرح می نمایید
پرونده در دادگاه تشکیل وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت و سپس رای صادر می شود.

۶ فروردین ۱۳۹۹

عالی

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.