لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وکیل در کردستان

با جستجوی وکیل در بنیاد وکلا نزدیک‌ترین و بهترین وکیل مورد نظر خود را پیدا کنید.
بنیاد وکلا بر اساس تخصص، سابقه کاری و شهر و استان بهترین وکلا را به شما پیشنهاد می‌دهد.

فهرست متخصصین

۳۸ نتیجه

نوع متخصص
جستجو
استان
حوزه کاری
خدمات قابل ارائه
جنسیت
حیدر خدامرادی
حیدر خدامرادی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
سقز
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کردستان
شماره پروانه وکالت: ۳۵۴۷۷
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۳ ماه پیش
مشاهده پروفایل
محمد خلیلی
محمد خلیلی
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
مریوان
شماره پروانه وکالت: ۵۴۶۳۷
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تاریخ عضویت ۵ ماه پیش آخرین فعالیت ۲ ماه پیش
مشاهده پروفایل
پویا آزادگان
پویا آزادگان
وکیل پایه یک دادگستری
سنندج
عضو کانون وکلای دادگستری استان کردستان
شماره پروانه وکالت: ۴۹۷
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۵ ماه پیش آخرین فعالیت ۵ ماه پیش
مشاهده پروفایل
شهرام صلواتی
شهرام صلواتی
وکیل پایه یک دادگستری
سنندج
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۱۷ ماه پیش
مشاهده پروفایل
آرش باجلانی
آرش باجلانی
کارشناس رسمی دادگستری
کامیاران
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱۰ ماه پیش آخرین فعالیت ۱۰ ماه پیش
مشاهده پروفایل
آزاد حسن زاده
آزاد حسن زاده
وکیل پایه یک دادگستری
سقز
عضو کانون وکلای دادگستری استان کردستان
شماره پروانه وکالت: ۳۲۵
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۸ ماه پیش
مشاهده پروفایل
سلمان رشیدی
سلمان رشیدی
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
سقز
شماره پروانه وکالت: ۵۴۹
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۴ ماه پیش آخرین فعالیت ۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل
محمد احمدی
محمد احمدی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
دیواندره
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کردستان
شماره پروانه وکالت: ۴۷۰۴۷
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ ماه پیش آخرین فعالیت ۲ ماه پیش
مشاهده پروفایل
هادی محمودی
هادی محمودی
وکیل پایه یک دادگستری
سقز
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱۱ ماه پیش آخرین فعالیت ۱۱ ماه پیش
مشاهده پروفایل
خلیل قوامی سراب
خلیل قوامی سراب
وکیل پایه یک قوه قضاییه
سنندج
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کردستان
شماره پروانه وکالت: ۴۵۹۶۳
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۹ ماه پیش آخرین فعالیت ۹ ماه پیش
مشاهده پروفایل
سارا بهمن پور
سارا بهمن پور
وکیل پایه یک دادگستری
سنندج
عضو کانون وکلای دادگستری استان کردستان
شماره پروانه وکالت: ۴۴۱
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱۱ ماه پیش آخرین فعالیت ۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل
صباح قباذی
صباح قباذی
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
سنندج
شماره پروانه وکالت: ۴۹۱۲۹
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱۱ ماه پیش آخرین فعالیت ۱۱ ماه پیش
مشاهده پروفایل
اسماعیل خوال
اسماعیل خوال
وکیل پایه یک قوه قضاییه
سنندج
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کردستان
شماره پروانه وکالت: ۲۶۶۰۶
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۵ ماه پیش آخرین فعالیت ۵ ماه پیش
مشاهده پروفایل
هوشیار مردوخی
هوشیار مردوخی
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
سنندج
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
تنظیم قرارداد
تاریخ عضویت ۸ ماه پیش آخرین فعالیت ۸ ماه پیش
مشاهده پروفایل
صبور فتحی
صبور فتحی
وکیل پایه یک دادگستری
مریوان
عضو کانون وکلای دادگستری استان کردستان
شماره پروانه وکالت: ۴۳۵
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۹ ماه پیش آخرین فعالیت ۶ ماه پیش
مشاهده پروفایل