فیلترها حذف همه

نوع

حوزه کاری

بیشتر

موقعیت مکانی

شهر محل‌کار

بیشتر

جنسیت

جستجوی وکیل در یزد

ایران ، یزد
۰ بر اساس عملکرد

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی هستم؛ از زمان فارغ التحصیلی به طور مستمر در خصوص امور حقوقی ،کیفری،خانوادگی ،حصروراثت و ثبتی فعالیت داشتم .

مشاهده پروفایل حقوقی
ستاره سلطانی کارشناس حقوقی
ایران ، یزد
۰ بر اساس عملکرد
حوزه‌های کاری:
مشاهده پروفایل حقوقی