ثبت اسناد

کلاهبرداری در مسائل مربوط به ثبت

حقوق ثبت یکی از کارامدترین و حساسترین مباحث حقوقی است که متاسفانه علی رغم اهمیت و حساسیت ان در دانشگاه ها و مراکز علمی و اموزشی مرتبط با علم حقوق انگونه که شایسته است مورد توجه قرار نمیگیرد در این مقاله سعی شده است شمه ای از مبحث کیفری قانون ثبت را که ارتکاب ان کلاهبرداری محسوب میشود را مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم.

کلاهبرداری قانون ثبت اسناد و املاک

ماده۱۰۵ قانون ثبت اسناد واملاک موردی را که شخص به علت انتقال به غیر یا سلب مالکیت به انحا مختلف، مالکیتی نسبت به ملکی ندارد  و نسبت به عدم مالکیت خود عالم است تقاضای ثبت ملک را میکند کلاهبردار محسوب نموده است. البته معامله بیع شرط از این قاعده مستثنی شده است و خریدار ملک بیع شرط هرچند مالکیت وی مستقر نیست در صورت تقاضای ثبت ملک کلاهبردار محسوب نمیشود و همچنین اگر مالک عین منافع ان را با عقد اجاره یا … واگذار نموده باشد و سپس نسبت به  عین مال تقاضای ثبت بکند کلاهبردار نیست . همچنین براساس همین ماده اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت مالک نباشد یا حاضر به تصدیق حق طرف نباشد کلاهبردار محسوب میشود.

 در حال حاضر متاسفانه با مواردی مواجهیم که در اکثر مواقع مالک ملکی با سند عادی ملکی را به شخصی واگذار میکند و قبل از ثبت سند به نام خریدار فوت میکند و وراث وی با سو استفاده از موقعیت اقدام به ثبت رسمی ملک فروخته شده به نام خود  میکنند در این مورد فرقی نمیکند که ملک در اثر بیع یا عقود دیگر  و….  از مالک سلب مالکیت شده باشد در هر حال اقدام وراث کلاهبرادری محسوب میشود ماده ۱۰۶ ثبت اسناد ماده ای است که در این مورد تصریح به احتسااب کلاهبرداری برای این دسته از وراث دارد در اینموارد صرف تقاضا برای ثبت موجب کلاهبردار محسوب شدن وراث میشود و لازم نیست که حتما ثبت انجام شود.  

ماده ۱۰۷ و ۱۰۸ثبت اسناد امینی را که نسبت به  ملک مورد امانت بعنوان مالکیت تقاضای ثبت نموده و همچنین شخصی که نسبت بملک دیگری خودرا متصرف قلمدادنموده و تقاضای ثبت نموده اند را کلاهبردار محسوب نموده است . در این موارد هم صزف تقاضای ثبت موجب کلاهبردار محسوب شدن متقاضی میشود و جرمی مطلق است و مقید به نتیجه نیست. 

در رابطه با مصادیق مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و۱۰۷ و ۱۰۹ اگر ثبت در اثر خیانت در امانت یا تبانی امین با شخص دیگر صورت گرفته باشد هم امین و هم کسی که تقاضای ثبت نموده هردو کلاهبردار محسوب میشوند اما اگر امین بدون اطلاع کسی که تقاضای ثبت نموده ملک را به شخصی واگذار کند و ان شخص تقاضای ثبت نماید صرف تقاضای شخص جاهل تحت هیچ عنوان قابل پیگیری حقوقی و کیفری نمیباشد اما در اینمورد امین کلاهبردار محسوب میشود

در اینموارد اگر ملک طلق باشد تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است اما اگر ملک موقوفه عام باشد و خائن در امانت بعنوان متولی یا… درخواست ثبت کرده باشد شکوائیه مدعی خصوصی لازم نیست.

در رابطه با ملکی که به رهن داده میشود یا معامله باحق استراد  میشود  اگر مالک اصلی در هنگام تقاضای ثبت حق مرتهن و یا انتقال گیرنده را لحاظ نماید اشکالی پیش نمی اید اما اگر بدون لحاظ حقوق انها تقاضای ثبت نماید مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یکسال از پایان مدت رهن یا مدت حق استرداد حق خود را بوسیله اظهارنامه تقاضا کنند اگر راهن یا انتقال دهنده ظرف ده روز  حق انهارا ندهد کلاهبردار محسوب میشود . اگر اخطار بوسیله اظهارنامه قبل از یکسال صورت گیرد راهن یا انتقال دهنده زمانی کلاهبردار محسوب میشوند که حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه ننمایند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا