دیه

دیه شکستگی بینی در سال ۱۴۰۲

مطابق قانون کشور ما ایران، دیه، به مجازاتی گفته می‌شود که قانونگذار، برای صدمه و آسیبی که به یک جسم دیگر وارد شده، مشخص کرده است. به بیان دیگر، دیه، به مقدار مال یا پولی اشاره دارد که برای وارد کردن صدمه بدنی به دیگران تعیین شده است.

در صورتی که عضوی از بدن یک فرد، آسیب و صدمه ببیند ولی در قانون برای آن قسمت از بدن، میزان دیه مشخص نشده باشد، قاضی باید با توجه به نظر کارشناسان پزشکی قانونی در چنین مواردی ارش تعیین کند.

نوشته های مشابه

پرداخت دیه در شرایطی انجام می‌شود که به هر دلیلی امکان قصاص وجود نداشته باشد، جنایت انجام شده و آسیب وارد شده غیر عمدی باشد یا این که طرفین دعوا، برای پرداخت دیه به تفاهم برسند و با هم مصالحه کنند.

دیه برای اعضای مختلف بدن، به صورت جداگانه در قانون تعیین شده است. یکی از مهم‌ترین اعضای بدن بینی می‌باشد و برای آسیب‌های مربوط به بینی هم در قانون دیه تعیین شده است.

میزان دیه برای شکستگی بینی، بستگی به صدمات و آسیب‌های وارده به آن دارد و در بعضی از موارد این دیه برابر با دیه انسان کامل خواهد بود. به طور خلاصه می‌توان این طور گفت که دیه شکستگی بینی و استخوان آن در سال ۱۴۰۲، در حالتی که باعث از بین رفتن کامل آن شود، با دیه انسان کامل برابر است.

دیه کامل در سال ۱۴۰۲ در ماه‌های غیر حرام ۹۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام یک میلیارد و دویست میلیون تومان می‌باشد. در صورتی که در مورد میزان دیه برای انواع صدمات وارده به بینی در سال ۱۴۰۲ ابهاماتی دارید و نیازمند مشاوره هستید، می‌توانید از مشاروه حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی آنلاین بنیاد وکلا کمک بگیرید.

دیه چیست؟

در دین و شرع مقدس اسلام، جان و بدن همه آدم‌ها دارای ارزش و حرمت است. از آن جایی که دین رسمی کشور ما اسلام است و قوانین آن نیز بر پایه اسلام بنا شده، بنابراین در قانون مجازات اسلامی هم به این مورد اهمیت داده شده و برای آن قوانینی وضع شده است که به واسطه آن هیچ شخصی این حق را ندارد که به جان و بدن شخص دیگری آسیبی وارد کند.

این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که قانونگذار در قانون برای آسیب رساندن به بدن و جسم دیگران چه به صورت عمدی و چه به صورت غیر عمدی، مجازات‌هایی را تعیین کرده است.

با توجه قوانین شرعی و همچنین قوانین کشور، در صورتی که کسی از روی بی احتیاطی یا به طور عمدی باعث آسیب زدن به سلامتی یا جان فرد دیگری شود و از این طریق باعث شود که به آن شخص ضرر مادی یا معنوی وارد شود، باید خسارت ناشی از کارهای خود را جبران کند. برای جلوگیری از چنین مواردی، قانونگذار پرداخت دیه و ارش را تعیین کرده است.

تعریف دیه در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی آورده شده است. به موجب این ماده قانونی دیه، اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس، برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی، در مواردی که به هر جهتی، قصاص ندارد، به موجب قانون، مقرر می‌‌شود.

مطابق این ماده قانونی می‌توان گفت که دیه، مبلغی می‌باشد که در جنایت‌های عمدی یا غیر عمدی که باعث آسیب رساندن بر جان و جسم دیگری می‌شود و به هر دلیلی، امکان قصاص کردن مجرم، وجود ندارد، به فرد آسیب دیده یا اولیای دم او، پرداخت می‌شود. در صورتی که مبلغ دیه در قانون مشخص شده باشد به آن دیه مقدر می‌گویند.

همچنین اگر میزان و مبلغ دیه، در قانون مشخص نشده باشد به آن دیه غیر مقدر یا ارش گفته می‌شود و در این صورت تعیین مقدار دیه به عهده قاضی می‌باشد.

بنابراین اگر دیه غیر مقدر  یا ارش باشد، قاضی پرونده ملزم است که با توجه به نظرات کارشناسان  پزشکی قانونی، مبلغ آن را تعیین کند.

انواع دیه شکستگی بینی

انواع دیه

دیه انواع مختلفی دارد و آن را می‌توان از دو نظر متفاوت تقسیم بندی کرد، حالت اول تقسیم بندی با توجه به این که میزان دیه در قانون مشخص است یا نه، صورت می‌گیرد. حالت دوم تقسیم بندی با توجه به این که جراحت یا آسیب به جان واقع شده است یا به اعضا و منافع، انجام می‌شود.

  • انواع دیه با توجه به این که مبلغ آن در قانون مشخص شده یا نه، عبارتند از:

دیه مقدر

دیه مقدر به حالتی گفته می‌شود که میزان و مبلغ دیه عضو یا منفعت، در قانون، تعیین شده باشد.

دیه غیر مقدر یا ارش

دیه غیر مقدر یا ارش به حالتی گفته می‌شود که میزان و مبلغ دیه عضو یا منفعت، در قانون، تعیین نشده باشد و قاضی پرونده با توجه به نظرات کارشناسان پزشکی قانونی مبلغ دیه را تعیین کند.

  • علاوه بر این، انواع دیه، با توجه به این که جراحت یا آسیب به جان واقع شده است یا به اعضا و منافع، عبارتند از:

دیه قتل

در صورتی که جنایات عمدی یا غیرعمدی منجر به کشته شدن کسی شود و جان او گرفته شود، شامل دیه قتل می‌شود. دیه قتل برابر با دیه انسان کامل می‌باشد. جدیه انسان کامل در ماه غیر حرام، ۹۰۰ میلیون و در ماه حرام یک میلیارد و دویست میلیون تومان می‌باشد، توجه داشته باشید که در ماه‌های حرام تغلیظ دیه صورت می‌گیرد.

نکته حائز اهمیت در اینجا این است که در صورتی که فردی با جنایت عمدی به قتل رسیده باشد، مجازاتش قصاص است و تنها در صورتی می‌توان به جای قصاص، دیه پرداخت کرد که اولیای دم، به جای قصاص، بر گرفتن دیه، مصالحه کنند.

دیه اعضای بدن

دیه اعضای بدن، یکی دیگر از انواع دیه، می‌باشد. این نوع دیه زمانی پرداخت می‌شود که جنایتی روی یک عضو از بدن، رخ داده باشد و به آن آسیبی وارد شده باشد. برای اکثر اعضای مختلف بدن مقدار دیه در قانون تعیین شده است، به عبارت دیگر دارای دیه مقدر هستند. اما در صورتی که مقدار آن برای یک عضو مشخص نشده باشد، برایش ارش تعیین خواهد شد و مبلغ آن توسط قاضی پرونده مشخص خواهد شد.

شکستگی بینی

دیه منافع اعضا

یکی دیگر از انواع دیه، دیه منافع اعضاء می‌باشد. این نوع دیه زمانی پرداخت می‌شود که جنایتی روی یک عضو از بدن، رخ داده باشد و به واسطه آن آسیبی به آن عضو وارد شده باشد و منفعتی که از آن عضو حاصل می‌شود از دست برود.

برای مثال در جنایتی خود گوش آسیبی نبیند اما فرد شنوایی خودش را از دست بدهد. در چنین مواردی، مرتکب جنایت باید مطابق آنچه در قانون مجازات اسلامی در مورد کسرهای دیه آورده شده است، دیه را به فرد آسیب دیده بپردازد.

دیه جراحات

آخرین نوع دیه، دیه جراحات می‌باشد. درصورتی که در پی جنایتی، صدمات و جراحت‌هایی مانند کبودی یا خراش روی اعضای بدن فردی، ایجاد شود، مرتکب جنایت باید دیه جراحت‌های وارد شده پرداخت کند. این نوع دیه در قانون مجازات اسلامی با عناوینی مانند حارصه، متلاحمه و غیره مشخص شده است.

در این بخش توضیحاتی در مورد دیه و انواع آن در قانون مجازات اسلامی داده شد. در ادامه این مقاله میزان دیه برای انواع صدمات وارد شده به بینی​ در سال ۱۴۰۲ را بررسی خواهیم کرد.

به طور کلی صدمات وارد شده به بینی عبارتند از: شکستگی بینی، قطع کردن و از بین بردن بینی، از بین رفتن پره‌های بینی یا پرده میان دو بینی، پاره شدن، کوفتگی و خراشیدگی بینی و از بین بردن نوک بینی. هر یک از این موارد را در ادامه توضیح خواهیم داد.

در صورتی که برای گرفتن دیه نیازمند مشاور حقوقی یا وکیل می‌باشید، می‌توانید از وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا که در این زمینه تجربه زیادی دارند، کمک بگیرید.

دیه شکستگی بینی در سال ۱۴۰۲

یکی از اعضای صورت که معمولا در دعواها یا تصادفات آسیب می‌بیند و دچار شکستگی می‌شود بینی می‌باشد. از این رو در قانون مجازات اسلامی، به طور واضح و صریح در مورد مجازات از بین بردن بینی و مجازات آن صحبت شده است.

البته تعیین کردن میزان دیه برای انواع مختلف شکستگی‌های بینی با توجه به میزان آسیب آن را به مجری قانون سپرده است.

میزان دیه شکستگی استخوان بینی در ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی آورده شده است. مطابق این ماده قانونی شکستن استخوان بینی در صورتی که باعث از بین رفتن بینی و فساد آن شود، برابر با دیه انسان کامل است، اگر شکستگی طوری باشد که بدون عیب و نقص اصلاح شود، دیه آن برابر با یک دهم دیه انسان کامل است و چنانچه شکستگی طوری باشد که با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش می‌شود. همچنین در صورتی که بینی کج شود یا استخوان بینی طوری بشکند که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود.

می‌توانیم بگوییم که در ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار شکستگی بینی را به سه دسته تقسیم کرده است که عبارتند از: شکستگی‌ای که منجر به از بین رفتن و فساد بینی شود، شکستگی‌ای که بتوان آن را بدون عیب و نقص اصلاح کرد و شکستگی‌ای که نتوان آن را بدون عیب و نقص اصلاح کرد.

دیه شکستگی بینی جراحی

در ادامه هر یک از این موارد و دیه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

شکستگی‌ای که منجر به از بین رفتن و فساد بینی شود

در صورتی که شکستگی استخوان بینی منجر به فساد یا از بین رفتن کامل بینی شود، دیه آن برابر با دیه انسان کامل است. مبلغ تعیین شده دیه برای انسان کامل در سال ۱۴۰۲، در ماه غیر حرام ۹۰۰ میلیون تومان و در ماه حرام یک میلیارد و دویست میلیون تومان است.

بنابراین اگر کسی در دعوا یا تصادف یا هر مسئله عمدی یا غیرعمدی دیگری، باعث شکستگی و از بین رفتن کامل بینی فرد دیگری شود، در ماه غیر حرام باید ۹۰۰ میلیون تومان و در ماه حرام یک میلیارد و دویست میلیون تومان به عنوان دیه به فرد آسیب دیده بپردازد.

شکستگی‌ای که بتوان آن را بدون عیب و نقص اصلاح کرد

در صورتی که شکستی بینی طوری باشد که بتوان با جراحی یا روش‌های دیگر، آن را اصلاح کرد، بدون این که عیب و نقصی از آن به جا بماند، دیه آن برابر با یک دهم دیه انسان کامل می‌باشد، از آن جایی که دیه انسان کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰ میلیون تومان است، پس دیه شکستگی بینی در این حالت در ماه غیر حرام ۹۰ میلیون تومان و در ماه حرام ۱۲۰ میلیون تومان است.

شکستگی‌ای که نتوان آن را بدون عیب و نقص اصلاح کرد

در صورتی که شکستگی استخوان بینی طوری باشد که موجب فساد و از بین رفتن بینی نشود و بهبود یابد، اما بهبود آن طوری باشد که بینی دچار نقص و آسیب شود، برای مثال کج شود، موجب ارش می‌شود. توجه داشته باشید که ارش دیه شکستگی بینی در این حالت معمولا برابر با چهار درصد دیه انسان کامل در نظر گرفته می‌شود، یعنی مبلغ آن در سال ۱۴۰۲، ۳۶ میلیون تومان در ماه غیر حرام و ۴۸ میلیون تومان است.

البته این مبلغ باز هم بستگی به نظر قاضی پرونده و میزان آسیب بینی در اثر شکستگی دارد. همچنین در صورتی که در پی شکستگی استخوان بینی، حس بویایی هم آسیب ببیند، مشمول دیه از دست دادن حس بویایی خواهد شد.

در این بخش به طور کامل دیه شکستگی بینی و دیه انواع آن را در سال ۱۴۰۲ بررسی کردیم. برای مشاوره حقوقی در مورد میزان دیه انواع شکستگی و صدمات وارد شده به بینی در سال ۱۴۰۲، با مشاوران حقوقی بنیاد وکلا، به صورت آنلاین و تلفنی در ارتباط باشید.

اجرای قصاص بینی

دیه سایر صدمات وارد شده به بینی

در بخش قبل دیه شکستگی بینی را  در حالت‌های مختلف بررسی کردیم. در این بخش قصد داریم که دیه سایر صدمات وارد شده به بینی از جمله قطع کردن بینی، از بین بردن نرمه بینی، از بین رفتن پره‌ها یا پرده میان دو بینی، پاره شدن بینی، از بین رفتن نوک بینی، کوفتگی بینی، خراشیدگی بینی، کبودی و ورم بینی، کج شدن و انحراف بینی بعد از عمل جراحی و دامیه بینی را بررسی کنیم.

دیه قطع کردن بینی و از بین بردن نرمه آن

گاهی اوقات، در یک نزاع، درگیری یا تصادف، بینی فرد، طوری آسیب می‌بیند که کل بینی فرد قطع می‌شود، یا این که نرمه پایین استخوان بینی کاملا از بین می‌رود. دیه قطع شدن بینی در ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی آورده شده است. مطابق این ماده قانونی قطع کردن یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی می‌باشد دیه کامل دارد.

همچنین از بین بردن کل نرمه به همراه تمام یا بخشی از استخوان بینی به صورت یک دفعه، موجب دیه کامل است. اما در صورتی که نرمه بینی در یک دفعه و همه یا بخشی از استخوان بینی در دفعه دیگری از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین خواهد شد.

دیه از بین رفتن پره‌ها یا پرده میان دو بینی

یکی دیگر از صدماتی که ممکن است در پی اتفاقات عمدی یا غیر عمدی به بینی وارد شود آن است که هر یک از پره‌های بینی یا پرده بین دو بینی از بین برود. دیه از بین رفتن پره‌های بینی یا پرده میان دو بینی در ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی، تعیین شده است.

مطابق این ماده قانونی، دیه از بین بردن هریک از پره‌های بینی یا پرده بین دو سوراخ بینی، برابر با یک سوم دیه کامل است. بنابراین در ماه‌های غیر حرام این دیه ۳۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۴۰۰ میلیون تومان می‌باشد.

دیه پاره شدن بینی

یکی دیگر از آسیب‌هایی که می‌تواند به بینی وارد شود، پاره شدن آن است که دیه مربوط به آن در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. در صورتی که پارگی بینی طوری باشد که بینی یا نوک آن از بین نرود، دیه آن یک سوم دیه کامل، یعنی ۹۰۰ میلیون تومان در ماه غیر حرام و ۴۰۰ میلیون تومان در ماه حرام می‌باشد.

علاوه بر این در صورتی که پارگی بینی طوری باشد که بهبود پیدا کند، دیه آن یک دهم دیه کامل می‌باشد. یعنی دیه این حالت ۹۰ میلیون تومان در ماه غیر حرام و ۱۲۰ میلیون تومان در ماه حرام است.

دیه از بین رفتن نوک بینی

در صورتی که در درگیری یا تصادف نوک بینی فردی از بین رود، دیه آن مطابق ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی محاسبه خواهد شد. به موجب این ماده قانونی، دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌باشد. بنابراین در این حالت در ماه‌های غیر حرام دیه از بین رفتن نوک بینی، ۴۵۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

دیه کبودی و ورم بینی

دیه خراشیدگی بینی

گاهی اوقات پیش می‌آید که در درگیری‌ها یا تصادفات آسیبی که به بینی وارد می‌شود، فقط یک خراشیدگی ساده است. در صورتی که این خراشیدگی خونریزی نداشته باشد، حارصه نامیده می‌شود و دیه آن در ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. مطابق این ماده قانونی دیه حارصه، یک صدم دیه کامل، یعنی ۹ میلیون تومان در ماه‌های غیر حرام و ۱۲ میلیون در ماه‌های حرام می‌باشد.

دیه کبودی و ورم بینی

در صورتی که در پی آسیب‌های وارده به بینی، بینی کبود شود، دیه آن مطابق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی تعیین خواهد شد.

به موجب این ماده قانونی، دیه تعیین شده برای کبودی صورت، سه هزارم دیه انسان کامل می‌باشد. با توجه به این که بینی هم جزیی از صورت است، پس دیه کبود شدن بینی هم همین مقدار خواهد بود.

دیه دامیه بینی

گاهی اوقات پیش می‌آید که در درگیری‌ها یا تصادفات آسیبی که به بینی وارد می‌شود، خراشیدگی‌هایی همراه با خونریزی است. دیه چنین مواردی در ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان دامیه آمده است. منظور از دامیه جراحت‌های سطحی با خونریزی کم یا زیاد است.

مطابق این ماده قانونی دیه دامیه دو صدم دیه کامل است. بنابراین دیه دامیه در ماه‌های غیرحرام هجده میلیون تومان و در ماه‌های حرام بیست و چهار میلیون تومان است.

وکیل دیه در بنیاد وکلا

در مورد پرونده‌های مربوط به شکستگی بینی و دیه آن بهتر است که از کسی که اطلاعات حقوقی کافی در این زمینه دارد، کمک بگیرد. چرا که در این پرونده‌ها میزان صدمات و آسیب وارد شده ممکن است که زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین برای رسیدن به حق و حقوق خود و دفاع از آن در چنین مواردی مطمئن‌ترین و بهترین راه آن است که از یک وکیل خبره و با تجربه در این زمینه کمک بگیرید.

در بنیاد وکلا، وکلای مجرب و متخصص در زمینه دیه شکستگی بینی، آماده‌اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی آنلاین و وکیل تلفنی شما را راهنمایی کنند تا به طور کامل به حق و حقوق خود برسید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا