روابط نا مشروع

جرم خیانت زن شوهردار

طبق بررسی‌های انجام شده، خیانت یکی از عوامل اصلی در از بین رفتن بنیان خانواده محسوب می‌شود و زن و شوهرهایی که نسبت به هم خیانت می‌کنند، سبب می‌گردد تا در نهایت موضوع طلاق و جدایی مطرح می‌شود.

منظور از خیانت در روابط زوجیت یعنی خیانت زن شوهردار و برعکس این است که شوهر یا زن، اقدام به برقراری رابطه با فردی غریبه و نامحرم کنند و به نحوی علاوه بر این که همسر دارند، اقدام به ازدواج پنهانی و یا مواردی از این قبیل کنند.

نوشته های مشابه

خیانت می‌تواند از طرف مرد و یا زن باشد و در هر صورت موضوع خیانت در روابط زن و شوهری را می‌توان هم از بعد حقوقی و هم بعد کیفری بررسی نمود. زنی که به شوهر خود خیانت می‌کند، این امکان وجود دارد که تحت شرایطی عمل او، جرم محسوب شود.

در واقع خیانت کردن به شوهر می‌تواند در قالب روابط نامشروع باشد که در هر صورت خانم، مجرم شناخته می‌شود و به یکی از مجازات‌های قانونی محکوم خواهد شد.

از جمله بارزترین مصادیق این جرم می‌توان به زنا اشاره نمود. خانمی که همسر دارد، اگر با مرد دیگری رابطه جنسی از نوع دخول برقرار کند، مرتکب عمل زنا شده که حسب مورد حکم زنا محصنه برای او در نظر گرفته می‌شود.

وقوع زنا به حالت و شیوه‌های مختلفی رخ می‌دهد و طبق قانون زن شوهردار که با فردی، زنا می‌کند، به دلیل وجود شرایط احصان، حکم سنگسار در نظر گرفته می‌شود که البته می‌توان به جای مجازات اعدام را اجرا نمود.

اثبات جرم خیانت زن شوهردار از طریق شهادت شهود، افرار و یا سایر ادله باشد. شوهر خانم اگر متوجه این موضوع شود که همسرش، با مردی رابطه نامشروع داشته است، این حق به او داده شده که اقدام به طرح شکایت کیفری کند. جدای از بحث کیفری این جرم در بحث حق و حقوق مالی زن نیز موضوع خیانت مطرح می‌شود که در هر صورت باید گفت که خیانت کردن زن موجب از بین رفتن مهریه او نمی‌شود.

شاید مرجع قضایی، خیانت به شوهر را به عنوان مصداق عدم انجام تکالیف زوجیت در نظر بگیرد و از این طریق نفقه به زوجه تعلق نگبرد ولی متعلق بودن مهریه به زن شوهردار حتی در صورت خیانت نیز همچنان پابرجا است.

در این مقاله قصد داریم که به بررسی جرم خیانت زن شوهردار و مجازات آن بپردازیم که از این رو تا انتهای مطلب با ما همراه باشید. همچنین می‌توانید از وکیل تلفنی بنیاد وکلا تمامی سوالات خود را بپرسید.

درباره خیانت زن شوهردار

خیانت امری بدیهی در روابط زوجیت است و در اغلب این روابط، نظاره گر خیانت از طرفین زوجین هستیم. زن و مردی که باهم ازدواج می‌کنند، باید متعهد به این موضوع شوند که رابطه خود را برای همیشه و تا حد ممکن ادامه دهند و اگر بنا به دلایل مختلف امکان ادامه زندگی مشترک نباشد، می‌توانند طلاق بگیرند.

یکی از حالت‌های خیانت در روابط زوجیت، به این صورت است که زن به همسر خود خیانت نموده و و با مرد دیگری رابطه برقرار می‌کند. در خیانت از طرف زن شوهردار، صرفا رابطه به منزله رابطه جنسی نیست، بلکه رابطه می‌تواند از نوع عاطفی باشد.

این که ثابت شود، زنی به غیر از شوهر اصلی خود با مردی دیگری انواع روابط عاطفی و جنسی دارد و به نحوی عاشق فرد دیگری است، به خودی خود اثبات کننده خیانت است.

موضوع خیانت در روابط زوجیت را می‌توان از بعد حقوقی (دعاوی خانواده) و بعد کیفری مورد بررسی قرار داد. خیانت با توجه به این که مستقیما در قانون به عنوان عاملی برای از بین رفتن حق و حقوق زندگی زوجه به شمار نمی‌رود اما در صورتی که منجر به رابطه نامشروع گردد، عنوان کیفری و مجازات دارد.

رابطه نامشروع بین زن و شوهر او تحت هیچ شرایطی مطرح نیست و به لحاظ قانونی اینگونه روابط پیرامون افرادی است که علقه زوجیت ندارند. خیانت از طرف زن شوهردار از طریق راه‌های مختلفی می‌تواند شکل بگیرد و علاوه بر این که مرد امکان ارائه درخواست طلاق را دارد، امکان طرح دعوا کیفری در مراجع قضایی را خواهد داشت.

خیانت زن شوهردار

آیا خیانت زن شوهردار جرم است؟

تخلفات و اموری که در قانون جرم انگاری شده‌اند، بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. رفتارهایی که جرم هستند، قطعا مجازات مشخصی برای آن‌ها در قانون عنوان شده است. از این رو گاها سوالی برای عده‌ای افراد مطرح می‌شود که آیا خیانت زن شوهردار جرم است؟ در واقع فعل خیانت چه در روابط زوجیت و چه سایر روابط، رفتاری مجرمانه به شمار می‌رود؟

روابط نامشروع که در واقع بیانگر زیر پا گذاشتن عقاید و اصول و ارزش‌های دینی هستند، به اشکال مختلف ارتکاب می‌یابند که در قانون این روابط، جرم هستند. بارزترین مصداق خیانت در روابط بین زن و مرد متاهل است که اگر زن شوهردار، به همسر خود خیانت کند، به احتمال زیاد، زندگی مشترک آن‌ها از این می‌رود.

خیانت در اصطلاح لغوی به معنای نقص کردن یک تعهد و پیمان صورت گرفته به شیوه غیر آشکار و پنهانی است و برای فردی در نظر گرفته می‌شود که مرتکب این عمل می‌شود. خانم متاهل که به صورت پنهانی با مرد نامحرم رابطه برقرار می‌کند، در اصل به همسر خود خیانت کرده و علاوه بر مسائل خانوادگی، باعث می‌شود که بتوان این عمل را رفتاری مجرمانه در نظر گرفت.

در پاسخ به سوالات بالا باید گفت که خیانت زن شوهردار می‌تواند جرم باشد که البته مصادیق و شرایط مختلفی برای وقوع این جرم وجود دارد. خانم شوهرداری که اقدام به خیانت می‌کند، در صورتی که خیانت او منتهی به رابطه نامشروع گردد، جرم محسوب می‌شود.

از آن جهت که صورت‌های مختلفی از جرم خیانت زن شوهردار ممکن است که به وقوع به پیوندد، از این رو مجازات جرم خیانت خانم متاهل متفاوت است. در واقع مجازات خانم شوهردار اگر منجر به عمل زنا و یا رابطه جنسی غیر شرعی باشد، با مجازات عملی که رابطه نامشروع است اما رابطه‌ای غیر از زنا می‌باشد، فرق دارد.

با توجه به این موضوع، در بخش بعدی مصادیق و مواردی که شامل جرم خیانت زن شوهردار می‌شود را مورد بررسی قرار داده و سپس به مجازات این جرم و نحوه اثبات آن می‌پردازیم.

موارد جرم خیانت زن شوهردار

در بخش قبل در ارتباط با جرم خیانت از طرف زن شوهردار توصیحاتی را بیان کردیم و عنوان شد که این جرم زملنی محقق می‌شود که زن در عین حال که متاهل می‌باشد، رابطه خلاف شرع با مرد دیگری داشته باشد.

در هر شرایطی نمی‌توان گفت که خیانت زن شوهردار به صورت مطلق، جرم است بلکه وجود یک سری شرایط قانونی در این زمینه لازم است.

برای آشنایی بهتر با جرم خیانت کردن به همسر از طرف خانم، بهتر است که موارد تحقق جرم را مورد بررسی قرار دهیم. به طور کلی موارد جرم خیانت زن شوهردار، به دو موضوع زیر خلاصه می‌شود:

  • رابطه نامشروع دون زنا
  • رابطه نامشروع زنا

همانطور که ملاحظه می‌کنید، وجود روابطی که در ارتباط با اعمال منافی عفت و به نحوی بر خلاف مسائل شرعی هستند، اگر از طرف خانم متاهل رخ دهند، می‌تواند به عنوان جرم خیانت شناخته شوند. رابطه نامشروع به طور کلی رفتاری مجرمانه در قانون است که می‌تواند پیرامون زنا و یا رفتارهایی مادون زنا باشند.

اثبات جرم خیانت زن شوهردار

یکی از موارد تحقق جرم خیانت زن شوهردار، رابطه نامشروع دون زنا است. اینگونه روابط در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده که طی آن اگر خانم شوهردار اقدام به برقراری رابطه عاطفی و یا جسمی به صورت‌هایی مانند بوسیدن، بغل کردن، لمس کردن بدن و غیره باشند، مرتکب جرم خیانت شده است.

در این رابطه، هیچگونه رابطه و تماس جنسی بین خانم شوهردار و مرد نامحرم صورت نمی‌گیرد که در هر صورت، هم خانم و هم مرد غریبه مرتکب جرم شده و طبق قانون مجازات می‌شوند. چنانچه رفتارهای مزبور از طرف خانم متاهل ارتکاب یاید، می‌توان گفت که جرم خیانت زن شوهردار محقق شده است.

محقق شدن جرم خیانت زن شوهردار تنها محدود به رابطه عاطفی و یا جسمی نمی‌شود، بلکه از دیگر موارد این جرم، شامل رابطه نامشروع زنا است. بدین صورت که خانم شوهردار، اگر با مرد نامحرم، نزدیکی و یا دخول کند و انجام این عمل به اثبات برسد، هر دو مرتکب عمل زنا شده و در هر صورت جرم خیانت زن شوهردار محقق می‌شود.

در حالت دوم، مورد خیانت زن شوهردار می‌تواند شدیدتر باشد و در نهایت رابطه منتهی به رابطه جنسی و دخول شده است. زن شوهردار که اقدام به زنا می‌کند، از نظر قانونی زناکار محسوب شده و طبق قانون به حد زنا محکوم می‌شود. در واقع زنا انجام شده، مصداق آشکاری از خیانت زن متاهل است که به دلیل نزدیکی با مرد دیگر به همسر خود خیانت نموده است.

در روابط زوجیت، در صورتی که خیانت منجر به رابطه نامشروع به غیر از زنا شود، این امکان وجود دارد که شاید شوهر از تخلف همسر خود چشم پوشی کند و به نحوی او را ببخشد. اما در حالت دیگری از جرم خیانت زن شوهردار که ثابت شود، خانم با مرد دیگری اقدام به سکس یا رابطه جنسی نموده است، تقریبا می‌توان گفت که رابطه زوجیت با همسر قبلی خاتمه یافته و شوهر به سختی می‌تواند این خیانت همسرش را نادیده بگیرد.

خیانت مجازی زن شوهردار

مجازات جرم خیانت زن شوهردار

بعد از بررسی موارد خیانت زن شوهردار، حال لازم است که مجازات این جرم بیان شود. از آن جهت که حالت‌های مختلفی از جرم خیانت از طرف زن متاهل وجود دارد، از این رو مجازات آن‌ها نیز بایکدیگر فرق دارد. شرط اصلی در تحقق جرم خیانت زن همسردار این است که خانم روی به برقراری رابطه نامشروع نماید.

در صورتی که خانم متاهل به همسر خود خیانت کند و خیانت او منتهی به جرم روابط نامشروع شود، مجرم می‌باشد و لازم است که حکم قانونی برای وی لحاظ شود. با توجه به این که دو حالت در جرم خیانت زن شوهردار وجود دارد، در این بخش حالت‌های مختلفی از مجازات این جرم را بررسی می‌کنیم. مشاوره حقوقی آنلاین تخصصی ما نیز در این خصوص آماده پاسخگویی به شما می‌باشند.

در صورتی که خیانت زن شوهردار از نوع رابطه نامشروع مادون زنا باشد، حکم ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، اجرا می‌شود. بدین صورت که اگر خانم از طریق رابطه نامشروع مانند بغل کردن و بوسیدن مرد غریبه، خیانت کند، به مجازات تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.

در واقع خانم متاهل که به صورت پنهانی و بدون اطلاع شوهر، با مردی رابطه داشته باشد و این رابطه تنها به اعمالی به غیر زنا اما نامشروع محدود شود، مجازات او حداکثر تا نود و نه ضربه شلاق است که با توجه به این که حکم شلاق در این جرم از نوع تعزیری است، قاضی می‌تواند بر اساس شرایطی، حکم شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند.

در مورد دیگری از این جرم که شامل زنا می‌باشد، از آن جهت که زنا مصادیق مختلفی دارد، مجازات آن نیز متفاوت است. با توجه به این که عمل زنا از طرف خانم شوهردار صورت می‌گیرد، با در نظر گرفتن شرط تاهل و به طور کلی شرط احصان، خیانت از نوع زنای محصنه می‌باشد و حکم آن، سنگسار و یا رجم است.

گفتنی است که در حال حاضر و در قانون جدید، موارد استثنایی برای اجرای حکم اعدام به جای سنگسار تعیین شده است که زناکار محکوم به اعدام می‌شود. در صورتی که زنا خانم همسردار طبق شرایطی از نوع زنای غیر محصنه باشد، مجازات زانیه (خانم زناکار)، صد ضربه شلاق است.

لازم به ذکر است که اگر خانمی متاهل، مورد تجاوز جنسی قرار گیرد و به نحوی رابطه نامشروع زنای به عنف شکل بگیرد، در این شرایط نمی‌توان گفت که خیانت صورت گرفته است. در واقع خانم با رضایت و اراده خود اقدام به هم بستری و رابطه جنسی با مرد نامحرم نکرده است و زانی او را مجبور نموده که با وی وارد رابطه شود.

بنابراین می‌توان گفت که مجازات جرم خیانت زن شوهردار، حسب مورد می‌تواند شلاق تعزیری، شلاق حدی، اعدام و یا رجم باشد که بسته به شرایط وقوع جرم و نوع رابطه، مجازات آن فرق دارد.

مجازات خیانت زن شوهردار

نحوه اثبات جرم خیانت زن شوهردار

اثبات جرم خیانت از طرف زن متاهل، بستگی به این دارد که نوع خیانت و به تبع آن نوع رابطه نامشروعی که خانم با مرد نامجرم داشته است، به چه نحوی است. در هر صورت برای اثبات این جرم می‌توان از طریق ادله اثبات دعو در امور کیفری عمل نمود.

در واقع می‌توان گفت که راه و روش‌های کلی که امکان با استناد به آن‌ها وقوع جرائم مختلف را به اثبات برساند، در ثابت کردن جرم خیانت زن شوهردار، کارایی دارند.

یکی از راه‌هایی که امکان اثبات جرم خیانت زن شوهردار وجود دارد، اقرار است. در صورتی که زن، با مرد نامحرم رابطه جنسی نموده و یا این که روابط نامشروع دیگری داشته باشد، اقرار از طرف خود او می‌تواند دلیل موجهی برای ارتکاب جرم باشد. متهم بایستی در حضور دادگاه و برای ۴ مرتبه اقرار به انجام عمل نامشروع کند.

به غیر از اقرار که روشی قانونی برای اثبات وقوع جرم است، نحوه اثبات جرم خیانت خانم متاهل نیز به واسطه شهادت شهود انجام می‌شود. ممکن است که تعدادی شاهد در زمان که بین طرفین رابطه نامشروع انجام شده است، حضور داشته‌اند و در این صورت می‌توانند در دادگاه حاضر شوند و شهادت دهند که متهم در حل انجام زنا و دیگر رابطه نامشروع بوده است.

نکته بسیار مهم این است در صورتی قاضی شهادت شهود را می‌پذیرد که شاهدان باید مستقیما نظاره‌گر ارتکب جرم و به نحوی وقوع جرم از طرف متهم باشند در غیر این صورت، جرم خیانت زن شوهردار به واسطه رابطه نامشروع، از طریق شهادت شهود ثابت نخواهد شد.

ثابت شدن وقوع جرم مزبور نیز به واسطه اراده اسناد و مدارک معتبر نیز انجام می‌شود. در صورتی که یک سری تصاویر و فیلم‌هایی از رابطه نامشروع زن شوهردار وجود داشته باشد، می‌توان آن‌ها را به دادگاه ارائه کرد که البته این اسناد و مدارک تنها به علم قاضی جهت پی بردن به وقوع جرم کمک می‌کند و دلیل قطعی و موجهی در این زمینه به شمار نمی‌رود.

مشاوره حقوقی تخصصی بنیاد وکلا

جرم خیانت زن شوهردار در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفت و در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل دادگستری دارید، توصیه می‌‎شود که از خدمات سامانه بنیاد وکلا استفاده نمایید.

در هر صورت برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی با کیفیت بالا و هزینه مناسب از طریق راه‌های ارتباطی درج شده در سامانه اقدام نمایید و یا با کارشناسان حقوقی ما مستقیما تماس بگیرید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا