روابط نا مشروعکیفری (جرائم)

رابطه نامشروع زن شوهردار

رابطه نامشروع زن شوهردار امروزه یکی از موضوعات مبتلابه و فراگیر است که در زمینه حقوق خانواده مطرح می شود و معمولا هم منجر به از هم پاشیدگی و فروپاشی خانواده‌ها می شود.

رابطه نامشروع از جرایم منافی عفت محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی هم ندارد.

نوشته های مشابه

حتی اگر شاکی خصوصی هم داشته باشد و شاکی رضایت دهد بازهم مجازات او از بین نمی‌رود؛ چرا که رابطه نامشروع باعث از بین رفتن نظم و عفت عمومی  می شود و لازم نیست که حتما شاکی خصوصی داشته باشد و گذشت شاکی خصوصی فقط موجب تخفیف در مجازات می‌شود.

 به جهت اهمیت رابطه نامشروع و از آن جایی که برای اثبات آن دلایل کافی و  قوی لازم است تا بتوان این جرم را به کسی نسبت داد بهتر است از کمک و راهنمایی یک  وکیل پایه یک دادگستری بهره بگیرید.

منظور از رابطه نامشروع زن شوهر دار چگونه است؟

همانطور که میدانیم رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار می‌گیرد.

یعنی اگر زن و مردی باشند که به سن بلوغ رسیده اند و از طریق قانونی و شرعی یعنی انجام صیغه عقد رابطه برقرار کنند آن رابطه مشروع است. و اگر این شرایط رعایت نشد؛ یعنی بین دو زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند بدون جهت شرعی و قانونی و بدون وجود صیغه عقد رابطه ای شکل گرفت دیگر مشروع نیست و نا مشروع تلقی می‌شود.

بنابراین رابطه نامشروع رابطه ای است که از حدود متعارف خود خارج شده است که مصادیقی مثل بوسیدن و بغل کردن نامحرم را شامل می‌شود.

منظور از رابطه نامشروع زن شوهردار  نیز رابطه ای است که در آن زنی که شوهر دارد با مردی به غیر از شوهر خود که هیچ گونه نسبت قانونی و شرعی بین آنها برقرار نمی باشد، رابطه هایی چه به صورت بغل کردن، بوسیدن و چه خود زنا برقرار می‌کند.

در این رابطه چند حالت را می‌توان متصور شد:

رابطه نامشروع دون زنا و رابطه نامشروع زنا که در ادامه به بررسی هر کدام از این موارد وا حکام مربوط به آن می پردازیم.

رابطه نامشروع دون زنا

منظور از رابطه نامشروع دون زنا این است که بین زن و مرد نامحرم رابطه ای صورت بگیرد بدون اینکه الزاما زنا باشد؛ مثلا اینکه زن و مردی در زیر یک رو انداز یا ملحفه باشند یا زن و مردی در حال انجام اعمالی مثل بغل کردن، بوسیدن باشند یا حتی رابطه های پیامکی را هم می شود، مصداق رابطه نامشروع دون زنا قرار داد.

در صورتی که برای زن شوهردار رابطه نامشروع دون زنا از قبیل بغل کردن، بوسیدن، از روی هوس ثابت شود در این موارد زن و مرد مجرم به ۳۱ تا ۷۴ ضربه تا نهایتا ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌شوند، علاوه بر این شوهر زن میتواند طلاق به دلیل رابطه نامشروع را نیز از دادگاه بخواهد.

آقایان باید دقت کنند که  از روی شک، توهم، خیال پردازی و حساسیت‌های بیش از حد این اتهام را نسبت به همسر خود وارد نکنند؛ چون در صورتی که نتوانند ادعای خود را در دادگاه ثابت کنند، زن می تواند طبق قانون ادعای حیثیت کند.

هم چنین این موضوع که فردی به دیگری نسبت زنا یا لواط دهد طبق قانون می تواند مصداق جرم قذف نیز واقع شود و در صورتی که ادعای کسی که قذف کرده ثابت نشود برای وی مجازات در پی خواهد داشت.

البته باید توجه داشت که صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم نیست حال چه در منزل باشد یا وسیله نقلیه یا هر جای دیگر.

رابطه نامشروع زنا

اگر رابطه نامشروع با زن شوهردار به صورت زنا باشد یعنی در آن دخول صورت گیرد، مجازات آن اعدام می باشد که در صورتی که دخول صورت گرفته قاضی میتواند زن شوهردار را به اعدام رجم محکوم کند.

قتل در فراش یا قتل ناموسی

نکته دیگری که لازم است در اینجا به آن اشاره کنیم این است که در صورتی که مردی زن خود را با فرد دیگری در حالت زنا ببیند، طبق قانون فعلی می‌تواند با شرایطی زن و آن فرد را به قتل برساند؛ البته لازمه این امر، اثبات شرایط زنا است و لازم است که مدارک کافی برای اثبات این ادعا داشته باشد تا مجازات نشود.

البته در مورد قتل در فراش باید گفت که صرفا قصاص ساقط می شود.

شرایط  قتل در فراش

  • وجود پیوند زناشویی بین زن درحال زنا و قاتل

قانون گذار حکم اینکه اجازه می دهد مرد همسر خود را که در حال زنا است به قتل برساند، ناظر به موردی دانسته است که مرد شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد؛ بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر، یا مادر خود با مرد غریبه باشد، مجاز به ارتکاب قتل و یا حتی ضرب و جرح نیز نمی باشد.

  • مشاهده مرد غریبه و زن در حال زنا توسط شوهر

این موضوع دادگاه را مکلف به بررسی این ادعا می کند؛ یعنی باید آن ها در حال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود.

لذا دیدن فیلم یا عکس از واقعه مورد بحث دلیل بر مجاز بودن قتل نیست و دیدن فیزیکی همسر ملاک است نه دیگران.

همچنین اگر باهم در خانه باشند و یا حتی در آغوش یکدیگر باشند ولی در حال انجام عمل زنا نباشند بازهم مجوزی برای قتل توسط شوهر وجود ندارد.

نکته مهم در این خصوص این است که در صورت وقوع قتل در فراش اثبات وقوع عمل زنا بر عهده شوهر است.

  • ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا

طبق قانون شوهر صرفا بلافاصله بعد از مشاهده صحنه جرم ارتکابی حق کشتن دارد و چنان چه همان موقع اقدام نکند، بعد از جدا شدن زن ومرد بیگانه دیگر نمی تواند این کار را را انجام دهد.

پس فقط زمانی مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد بیگانه اقدام به قتل کند.

چنان چه بعد از تمام شدن کار و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام است، مرتکب قتل شود چنین قتلی جنبه انتقام دارد و ممنوع است .

  • علم به تمکین 

برای مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرایط بالا باید عالم به تمکین و رضایت زن به عمل زنا توسط مرد دیگر نیز باشد؛ یعنی بداند که زن او با قصد و اراده و بدون وجود اکراه این کار را انجام می دهد.

تجاوز

اگر رابطه نامشروع با زن شوهردار بدون رضایت او صورت بگیرد حال، چه با استفاده از زور و تهدید چه فریب چه کتک زدن یا هر امر دیگری، این حالت مصداق جرم تجاوز (ودر اصطلاح حقوقی تجاوز به عنف) قرار می گیرد که در این صورت زن میتواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست شکایت کند.

دادگاه نیز او را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد و تحقیقات لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.

راه های اثبات رابطه نامشروع

همانطور که قبلا هم بیان کردیم اثبات رابطه نامشروع امر بسیار مهم و حساسی می‌باشد؛ بنابراین مرد نباید، از روی شک، تردید، توهم یا حساسیت های بیجا چنین اتهامی را به همسر خود بزند، بلکه او می‌تواند از طریق اقرار، شهادت شهود و سایر مدارک و ادله ادعای خود را ثابت کند.

اقرار

هرگاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم( قاضی) اقرار به زنا و رابطه نامشروع کند محکوم به حد زنا می شود و اقرار کمتر از چهار بار نیز تعزیر به همراه خواهد داشت، البته در مورد اقرار هم باید توجه داشته باشیم که شخصی که می‌خواهد اقرار کند باید بالغ، عاقل ،مختار و قاصد باشد تا اقرار او موثر واقع شود.

قانون نیز به این امر اشاره کرده و گفته: که اگر کسی اقرار به زنا و رابطه نامشروع کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنای موجب قتل یا رجم باشد و بعد انکار کند رجم و قتل ساقط می شود، ولی اگر اینطور نباشد با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.

مواردی از قبیل فیلم ،عکس یا پیامک هم به صورت نسبی در اثبات رابطه نامشروع نقش دارند؛ یعنی این امر نسبی است وبستگی به محتوای پیام ها دارد.

در صورتی که محتوای جنسی ( چت جنسی) داشته باشد قطعا رابطه نامشروع دون زنا اما اثبات کننده زنا نخواهند بود را ثابت می کند و یا در صورتی که در پیام ها و عکس ها به انجام اعمالی اشاره شده باشد، می تواند اثبات کننده رابطه نامشروع باشند .

علم قاضی، در اثبات جرم رابطه نامشروع نقش مهم و اساسی ایفا می کند و در صورتی که مواردی مثل پیامک ،عکس و فیلم برای او علم و قطع ایجاد کند که رابطه نامشروع وجود داشته است به آن حکم می‌کند و مجازات متناسب را صادر می‌کند.

آثار رابطه نامشروع زن شوهر دار

پس از اینکه رابطه نامشروع زن شوهردار ثابت شود، آثاری را به دنبال خواهد داشت، از جمله اینکه مرد می تواند در مورد ادامه زندگی تصمیم بگیرد و حتی می تواند به دادگاه مراجعه و برای طلاق دادن زن دادخواست ارائه کند، همچنین در صورتی که در ابتدای ازدواج مرد حق وکالت در طلاق را به زن داده باشد، با اثبات رابطه نامشروع این حق وکالت از او گرفته می‌شود.

اثر دیگر آن این است که در صورتی که مرد به زن خود اتهام رابطه نامشروع بزند و این رابطه در دادگاه اثبات نشود، زن میتواند علیه او اعاده حیثیت کند.

اثبات رابطه نامشروع زن چه اینکه به آن اقرار کند یا حکم قطعی در این خصوص صادر شود، ارتباطی به مهریه ندارد و مهریه را از گردن مرد ساقط نمی کند؛ بنابراین زن می تواند تمام مهریه اش را از شوهر مطالبه کند.

آیا اثبات رابطه نامشروع موجب سلب حضانت فرزند از مادر می‌شود یا خیر؟

 برای  حکم حضانت طفل آنچه که اهمیت دارد نظر قاضی و مصلحت طفل است ولی اگر مادر شهرت به فساد پیدا کند، قطعا باعث سلب حضانت وی از فرزند خواهد شد؛ زیرا در چنین حالتی مادر، دیگر صلاحیت تربیت فرزند را ندارد ولی در جایی که موجب مشهور شدن به فساد اخلاق نیست، به نظر می‌رسد جزئیات موضوع و نوع رابطه در نظر قاضی تاثیر گذار باشد و با این وضع نمی‌توان نتیجه کلی گرفت و نظر قطعی در این خصوص داد.

هم چنین اگر رابطه نامشروع زن شوهردار ثابت شود این رابطه وی را از تمکین خارج می‌کند و دیگر نفقه به زن تعلق نمی گیرد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا