روابط نا مشروعکیفری (جرائم)

مجازات سکس و رابطه با زن شوهردار

روابط بین زن و مردی که چه در رابطه زوجیت باشند و چه علقه زوجیت بین آن‌ها نباشد، از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که رفتاری خلاف شرع و قانون بینشان صورت گیرد، مجازات می‌شوند.

شرعا و قانونا، مرد با همسر خود می‌تواند رابطه جنسی و سایر روابط مانند بغل کردن و بوسیدن را داشته باشد اما زمانی که اینگونه روابط بین مرد و زن نامحرم صورت می‌گیرد، لازم است که ابعاد این موضوع از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

زن و مردی که نسبت زن و شوهری بین آن‌ها وجود ندارد، اگر با یکدیگر رابطه داشته باشند، شرعا اقدام به انجام عملی حرام زده‌اند و قانون نیز مجازات برای سکس و رابطه با زن شوهردار در نظر گرفته است.

گاها روابط زن و مرد غریبه به نحوی است که یکی از آن‌ها یا هر دو، متاهل بوده و در این صورت مجازات این شکل از جرائم منافی عفت، شدیدتر است. رابطه با زن شوهر دار می‌تواند در قالب رابطه نامشروع مانند بغل کردن باشد و یا زنا باشد.

مردی که با زن شوهردار وارد رابطه می‌شود، جدای از این که سبب به هم خوردن زندگی مشترک طرفین و بروز مشکلاتی می‌شود، نوعی رفتار مجرمانه است که حسب مورد مرد و زن به مجازات مندرج در قانون محکوم می‌شوند.

در صورتی که ثابت شود، زن شوهردار با مرد غریبه، رابطه غیر جنسی داشته است، حکم مجازات رابطه نامشروع اجرا می‌شود که در قانون برای این جرم، شلاق تعزیری تعیین شده است.

مردی که اقدام به عمل منافی عفت با زن متاهل می‌کند، کیفر شلاق در انتظار او خواهد بود اما در پاره‌ای از این روابط به حدی است که سبب برقراری نزدیکی و دخول بین طرفین می‌شود که بحث زنا مطرح می‌گردد. مجازات سکس با زن متاهل می‌تواند در حکم زنا محصنه باشد و حسب مورد مرد و زن سنگسار می‌شوند. در صورت نبود شرایط احصان نیز امکان صدور حکم شلاق حدی وجود دارد.

لازم به ذکر است که در برخی از این روابط، ثابت می‌شود که زن متاهل هیچگونه رضایتی برای سکس نداشته است و به نحوی مرد به زور با او رابطه برقرار می‌کند که مجازات زنا به عنف یعنی اعدام جاری می‌شود.

با توجه به اهمیت موضوع مجازات سکس و رابطه با زن شوهردار، در این مقاله قصد داریم که ابعاد حقوقی این موضوع را به کمک وکیل کیفری مورد بررسی قرار دهیم.

منظور از سکس و رابطه با زن شوهردار چیست؟

یکی از اصول مهم در روابط زوجیت، پایبندی به اصول وفاداری است. در واقع زن و مرد باید از همان ابتدای زندگی سوگند بخورند که برای همیشه با هم زندگی و نموده و نسبت به یکدیگر خیانت نکنند. تقریبا در روابط که مرد یا زن متوجه این موضوع می‌شود که همسر او با فرد دیگری وارد رابطه شده است، سبب از بین رفتن رابطه و به تبع جدایی طرفین می‌شود.

شاید در چندین سال گذشته، این که یک زن متاهل با مردی رابطه داشته باشد، به ندرت مطرح می‌شد اما امروزه بعضا شاهد آن هستیم که افراد متاهل جدای از همسر اصلی خود، روابط دیگری نیز با افراد دیگر دارند. در قانون و شرع، در مورد این که زن و مردی به هم خیانت نموده و همچنین روابط نامشروع با فرد دیگری داشته باشند، همواره نهی شده است.

مرد یا زن که با همسر خود رابطه برقرار می‌کند، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند چنین روابطی در زمره رابطه نامشروع قرار گیرد. بلکه روابط نامشروع به سبب آن که مبنای ایجاد رابطه شرعی و قانونی نیست، دارای عواقب جبران ناپذیری برای طرفین است.

منظور از سکس و رابطه با زن شوهردار در واقع همان روابط جنسی و یا رابطه از نوع دخول بین زن و مردی است که علقه زوجیت بین آن‌ها وجود ندارد. این روابط در دسته بندی روابط نامشروع و یا اعمال منافی عفت قرار دارند و طبق قانون، زن و مرد به مجازات سکس و یا رابطه نامشروع محکوم می‌شوند.

در مورد این که مرد با زنی سکس کند که از تاهل وی اطلاع نداشته است، تاثیر چندانی در تعیین مجازات ندارد و چه بسا این که مرد از تاهل زن اطلاع داشته و با این شرایط با او سکس می‌کند. گفتنی است که رابطه با زن شوهردار تنها منتهی به رابطه جنسی نمی‌شود بلکه می‌تواند یک رابطه نامشروع دون زنا باشد.

سکس و یا رابطه‌ای غیر از سکس و آمیزش جنسی، در قانون جرم انگاری شده‌اند و حسب مورد مجازات تعزیری و حدی برای مرتکبین در نظر گرفته می‌شود. با توجه به این که روابط خلاف شرع و اخلاق حسنه بین مرد با زن متاهل صورت گیرد، شدت مجازات آن بیشتر است.

تعیین مجازات روابط نامشروع و سکس بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت، بستگی به نوع جرم و موارد دیگر دارد و نمی‌تواند برای تمامی این روابط یک مجازات ثابتی را اعمال کرد.

سکس و رابطه با زن شوهردار

رابطه با زن شوهردار شامل چه روابطی است؟

در این زمینه گاها سوال می‌شود که رابطه یا زن شوهردار شامل چه روابطی است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که کلیه روابط بین زن و مرد نامحرم، خلاف شرع و اخلاق حسته و عفت است و از این رو قانونگذار مجازات سنگینی را برای آن دسته از افرادی که روی به روابط نامشروع می‌آورند، در نظر گرفته است.

رابطه با زن شوهردار که در واقع نوعی رابطه نامشروع می‌باشد، منجر به زیر پا گذاشتن ارزش‌ها و عقاید دینی می‌شود و در هر صورت با عفت عمومی جامعه منافات دارد. در جامعه ما، این موضوع پسندیده نیست که یک مرد با زن شوهردار، روابطی داشته باشد و تمام این مسائل برگرفته از فرهنگ جوامع غربی است.

مرد با زن شوهردار که رابطه دارد، روابط آن‌ها به طور کلی شامل رابطه نامشروعی که متنهی به زنا و سکس شده و یا این که ارتباطی با زنا ندارد. در واقع این امکان وجود دارد که مردی با زن متاهل، دوستی با یکدیگر برقرار نموده و به تبع آن نیز اقدام به یک سری رفتارهای خلاف شرعی مانند بوسیدن کنند و یا در موارد شدیدتر نیز باهم رابطه جنسی دخول داشته باشند.

رابطه جنسی و یا سکس با زن شوهردار در حکم عمل غیر شرعی زنا است و بسته به شرایط طرفین می‌تواند حکم زنا محصنه باشد. تمامی مشکلات شرعی که در چنین روابطی وجود دارد به دلیل نامحرم بودن زن و مرد نسبت به هم و یا نبود رابطه زوجیت بین آن‌ها است.

در واقع زن و مردی که نسب به هم علاقه مند هستند، برای برقراری سکس و یا روابط دیگر بهتر است که عقد نکاح را با یکدیگر جاری کنند تا عواقب مجازات جرائمی مانند روابط نامشروع و یا زنا برایشان در نظر گرفته نشود.

در قانون برای رابطه مرد و زن مجرد در مقایسه با این که یکی از آن‌ها متاهل باشند، مجازات خفیف‌تری تعیین شده و در صورت اثبات این که مرد مجرد و یا متاهل است، نوع مجازات فرق دارد.

جرم رابطه و سکس با زن شوهردار

در بخش قبل به این موضوع پرداخته شد که رابطه بین زن شوهردار و مرد می‌تواند در غالب رابطه جنسی و یا زنا باشد و یا این که بدون آن که رابطه جنسی بین طرفین شکل گرفته باشد، روابط نامشروع ارتکاب یافته باشد. در صورتی که رابطه با زن متاهل از نوع سکس بوده و یا این که شامل اعمال منافی عفت باشد، رفتاری مجرمانه به شمار می‌رود.

با در نظر گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات، با جهت آن که در قانون برای اعمالی نظیر سکس و رابطه با زن شوهردار، مجازات تعیین شده است، می‌توان گفت که این اعمال جرم هستند. جرم انگاری شدن رابطه نامشروع بین زن متاهل با مرد غریبه، مزایای زیادی در نوع روابط به وجود آمده در جامعه دارد و چه بسا ارتکاب این جرائم نیز کاهش پیدا می‌کند.

تصور کنید که در قانون کشور ما، داشتن رابطه مرد با زن شوهردار، جرم نبود و برای آن مجازات تعیین نمی‌شد. در این صورت سبب بروز هرج و ناهنجاری در جامعه می‌شد و یک سری مشکلات دیگر به وجود می‌آمد.

در روابط مرد با زن شوهردار، در ابتدا باید نوع رابطه ثابت شود تا دادگاه بتواند حکم مورد نظر را صادر کند. از لحاظ کیفری که روابط مرد با زن متاهل و یا این که هر دو طرف مجرد باشند، با فرض این که زن و شوهر نیستند، جرم محسوب می‌شود اما مجازات قابل اجرا برای آن‌ها فرق دارد.

در قانون مجازات اسلامی، اجماع مرد و زنی که فاقد علقه زوجیت هستند را به عنوان زنا تعیین کرده است که در بحث جرم زنا، حالت‌های مختلفی از ارتکاب جرم بیان شده است که قانونا مجازات شلاق، اعدام و سنگسار امکان اجرایی شدن آن‌ها است.

در بخش بعدی، مجازات جرائم جنسی بین زن و مرد و این که مرد متاهل یا مجرد با زن شوهردار زنا می‌کند، زنا آن‌ها از چه نوعی می‌باشد و موضوعات مرتبط را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

جرم رابطه با زن شوهردار

مجازات سکس و رابطه نامشروع با زن شوهردار

قبل از آن که مجازات جرم سکس و رابطه با زن شوهردار را بیان کنیم، باید گفت که بین رابطه نامشروع و زنا تفاوت وجود دارد. علی رغم این که زنا یک عمل نامشروع محسوب می‌شود، اما در هر صورت زنا اختصاص به روابط جنسی بین زن و مرد دارد. در واقع روابطی که منجر به دخول و ورود آلت تناسلی مرد به آلت تناسلی زن و یا دبر او گردد.

در تعیین مجازات این جرائم باید مشخص شود که جرم صورت گرفته، در دسته بندی روابط نامشروع مادون زنا بوده است یا این که در حکم زنا می‌باشد.

بنابراین ابتدا مجازات رابطه نامشروع (غیر از زنا) با زن شوهردار را بررسی نموده و سپس مجازات سکس با زن متاهل مورد بررسی قرار می‌گیرد. به دلیل حساسیت بحث می‌توانید از وکیل آنلاین کمک بگیرید.

مجازات رابطه نامشروع با زن شوهردار

یکی از حالت‌هایی که ممکن است در روابط بین مرد متاهل یا مجرد با زن شوهردار، روابطی از قبیل بوسیدن، بغل کردن و مواردی از این قبیل که بدون زنا و هم بستر شدن می‌باشد. در واقع برقراری رابطه با زن شوهر دار از نوع رابطه نامشروع مادون زنا است، در حکم ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی است.

در این ماده از یک سری اعمال مانند مضاجعه و تقبیل نام برده شده است که همه آن‌ها در دسته روابط خلاف شرع و اعمال منافی عفت و اخلاق حسنه قرار دارد. گاها این سوال مطرح می‌شود که اگر مردی جدای با زن شوهردار اقدام به بوسیدن و یا بغل کردن او کند و در واقع هیچ رابطه جنسی و تماس مستقیم جنسی بین آلت‌های تناسلی آن‌ها شکل نگرفه باشد، چه مجازاتی برایشان در نظر گرفته می‌شود؟

بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در صورتی که مرد با زن که علقه زوجیت ندارند، اقدام به برقراری روابط نامشروع مادون زنا و اعمال منافی عفت کنند، به مجازات تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شوند. در این ماده، اشاره‌ای به این که رابطه با زن متاهل یا مجرد صورت بگیرد، اشاره نشده و تاکید خاصی هم نسبت به این قضیه نشده است.

در این صورت، اگر مردی با زن شوهردار، روی به اعمال نامشروع و خلاف عفت عمومی مانند در آغوش گرفتن یکدیگر و بوسیدن هم کنند، مجازات شلاق تعزیری تا نود و نه ضربه در انتظارشان خواهد بود.

قانونگذار مجازات جرم رابطه نامشروع مادون زن با زن همسردار را تا ۹۹ ضربه تعیین کرده و بدین صورت که قاضی می‌تواند برای زن و مردی که اقدام به این کار می‌کنند، کمتر از میزان مزبور، حکم شلاق صادر کند. به طور مثال برای مرد، حکم شلاق ۵۰ ضربه و برای زن، ۴۰ ضربه و یا کمتر و بیشتر در نظر بگیرد.

در این جرم، تنها مرد به مجازات شلاق محکوم نمی‌شود بلکه زن شوهردار نیز به جهت آن که در قوع جرم با مرد شریک بوده و به نحوی او نیز مرتکب عمل نامشروع نیز شده است، محکوم به مجازات شلاق می‌گردد.

لازم به ذکر است که مجازات جرم عمل نامشروع با زن متاهل ذیل ماده ۶۳۷، شلاق از نوع تعزیری است و از این رو امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی بر اساس شرایط و قواعد قانونی وجود دارد.

زنا و رابطه با زن شوهردار

مجازات سکس با زن شوهردار

در بخش قبل، مجازات حالتی از رابطه نامشروع با زن شوهردار که در رابطه با زنا نمی‌باشد، بررسی شد و حال لازم است که مجازات حالت دیگر از رابطه نامشروع با زن متاهل مورد بررسی قرار گیرد. گاها مرد و زن (متاهل) تصمیم می‌گیرند که با یکدیگر نزدیکی و یا سکس کنند که در هر صورت جرم زنا محقق می‌شود.

زنا به عنوان جرمی در قانون شناخته می‌شود که رابطه جنسی بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت برقرار می‌شود. طبق قانون در صورتی که سکس و رابطه جنسی بین طرفینی صورت گیرد که یکی از آن‌ها یا هر دو شرط تاهل داشته باشند، زنای انجام شده از نوع زنای محصنه است.

وجود شرایط احصان که یکی از آن‌ها در مورد تاهل طرفین است در تعیین نوع زنا اثرگذار است و این رو در قانون مجازات اسلامی مجازات مجزایی برای زنا محصنه در نظر گرفته شده است.

در زنای محصنه که امکان در نظر گرفتن حکم این نوع از زنا برای جرم سکس با زن شوهردار وجود دارد، در مورد مردی که همسر داشته ولی امکان رابطه جنسی با او را نداشته و به نحوی از شرایط احصان خارج شده است، نمی‌تواند اجرا شود.

در صورتی که مرد متاهل ثابت کند که امکان سکس با همسر خود را به دلایل موجه نداشته است، در صورتی که با زن متاهل دیگری رابطه برقرار نماید، حکم زنا محصنه قابلیت اجرا ندارد. در هر صورت باید گفت که مجازات زنا محصنه که در آن، یکی از طرفین متاهل بوده و در واقع زنا توسط مرد همسردار و زن شوهردار انجام می‌شود، رجم با سنگسار است.

در این صورت می‌توان گفت که در رابطه سکس با زن شوهردار، زانی و زانیه مجازات سنگسار محکوم می‌شوند. محصن و یا مرد زناکاری که با زن شوهردار سکس می‌کند، اگر متاهل بوده و به طور کلی شرایط احصان را داشته باشد، طبق قانون حد سنگسار برای او لحاظ می‌شود، در غیر این صورت اگر مرد زناکار، مجرد باشد و یا این که از شرایط احصان برخوردار نباشد، حکم صد ضربه شلاق برای او اعمال خواهد شد.

البته در قانون، شرایطی برای اجرا نشدن حکم سنگسار در زنای محصنه و به نحوی سکس با زن شوهر دار تعیین شده است که به جای حکم رجم، حکم اعدام جایگزین شده و زناکار، به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.

رابطه با زن شوهردار

لازم به ذکر است که اگر ثابت شود که در جرم سکس با زن شوهردار، زن هیچ میل و رضایتی برای رابطه جنسی نداشته است و به نحوی مرد، او را واردار به برقرار رابطه کرده است، زنا انجام شده از نوع زنا به عنف و یا جرم تجاوز جنسی است که در این شرایط، زن متاهل مجازات نمی‌شود، اما مرد زناکار محکوم به اعدام می‌شود.

مشاوره حقوقی تخصصی بنیاد وکلا

در مورد مجازاتی که در قانون برای روابط نامشروع جنسی اعم از زنا و یا سکس و سایر روابط تعیین شده است در متن مقاله، توضیحاتی ارائه شد اما اگر در این زمینه به کسب اطلاعات حقوقی بیشتری نیاز دارید، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی سامانه بنیاد وکلا استفاده نمایید.

برای اخذ مشاوره حقوقی تلفنی و یا آنلاین از طریق راه‌های ارتباطی درج شده در سامانه اقدام نمایید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا