لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

پرداخت حقوق شهید بعد از فوت پدر و مادر به برادر یا خواهر امکان پذیر است؟

پرسیده شده
۲۹ پاسخ ۷۸,۰۶۵ #60673

در جواب سوالی که یکی از مخاطبان از شما پرسیده که حقوق شهید بعد از فوت پدر و مادر به خواهر مطعلقه می رسد یا خیر شما در جواب گفتید که نمی رسد
سوالی که بنده از شما پرسیدم که حقوق شهید به از فوت پدر و مادر به یکی از خواهران که مطعلقه بود رسید و تاکنون در حال استفاده از آن است بنده پرسیدم که می شود علارغم داشتن تمکن مالی حقوق شهید که به خواهر مطعلقه می رسد قطع گردد که در جواب فرمودید خیر فقط در صورت ازدواج سوالی دیگری از شما دارم آیا با وجود خواهر مجرد و کارمند باز هم حقوق شهید فقط به خواهر مطعلقه می رسد یا به خواهر مجرد یا خواهران مجردی که هنوز ازداوج نکرده اند به آنان نیز تعلق می گیرد؟ آیا کارمند بودن خواهران مجرد دلیلی بر تعلق نگرفتن حقوق شهید بعد از فوت پدر و مادر نمی گردد؟
چرا در جوابها این همه تناقض وجود دارد ؟ اگر حقوق شهید بعد از فوت پدر ومادر به خواهر یا برادر نمی رسد پس چرا الان نمی توان حقوق شهیدی را که خواهر می گیرد را قطع نمود .

مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
۲,۹۰۵ مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل دیوان عدالت اداری
۲,۰۵۵ وکیل دیوان عدالت اداری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۱۶ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
۲۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام پرسشگر گرامی در مورد جواب سوالتون بهتر بود از بنیاد شهید سوال می فرمودید علت تناقض جوابها در این است که دستورالعملها و بخشنامه های ارگانهای مختلف بنا بر مصلحت یا هر عامل دیگری تغییر می کنند و بخشنامه دیگری جایگزین می شود و جواب این چنین سوال‌هایی صراحتا در قانون موجود نیست و باید به بخش نامه ها و دستورالعمل‌های ارگان مرتبط باید رجوع شود.

با سلام خیر حقوق شهید به خواهر و برادران نمیرسد بلکه به همسر وفرزند و پدر و مادر میرسد.

باسلام.خیر به برادران و خواهران تعلق نمیگیرد

با درود و احترام
طبق قانون خواهر و برادر نسبت درجه دو خانوادگی را با یکدیگر دارند و با توجه به اینکه حقوق شهید به خانواده درجه یک که شامل پدر ، مادر ، همسر و فرزندان وی میباشد می رسد لذا پرداخت حقوق شهید به خواهران وی امکانپذیر نخواهد بود مگر آنکه شهید به عنوان تنها سرپرست خواهرانش شناخته شود ضمن اینکه در هر صورت اشتغال ایشان مانع از دریافت حقوق مستمری خواهد بود .

بله پرداخت حقوق حتی باازدواج مجددممکن است

حقوق شهید بعد از پدر مادر به فررندان میرسد

باسلام
دوست عزیز حقوق شهید بزرگوار قابل انتقال میباشد فلذا چنانچه دیگر خواهران نیز تحت تکفل والدین شهید قرار داشته باشند و والدین نیز از دنیا رفته باشند این حقوق بین خواهران تحت تکفل والدین شهید تقسیم خواهد شد .