لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

برقراری بیمه بیکاری چه شرایطی دارد؟

بنده بمدت ۸سالو۴ماه در کارگاه کشاورزی مشغول به کار بودم که آخر برج ۴ سال ۱۴۰۱ باتمام کارفرما از کار اخراج شدم که با نامه عدم نیاز ایشان به اداره کار شهرستان آزادشهر نسبت به برقراری بیمه بیکاری اقدام نمودم که پس از تکمیل مدارک وارسال آنها وطی نمودن مراحل قانونی نماینده سازمان تامین اجتماعی واداره کار شهرستان مخالفت خود را این چنین بیان کردن که به علت فصلی بودن وغیر دائم بودن ماهیت کار وطبق بند یک تفاهم نامه ای که درسال۸۴ بین سازمان تامین اجتماعی واداره کار قرارگرفته است،بنده با ارسال دادخواستی که تنظیم نموده بودم‌ از این دو اداره به دیوان عدالت اداری شکایت کردم که پس از بررسی به شعبه ۶۸دیوان عدالت اداری به دلیل اتمام قرار داد کار وهم نظر با رای سازمان تامین اجتماعی واداره کار به ردشکایت بنده رای صادر نموده که پس از مشاهده رای بنده به نزد کارفرما مراجعه‌ نمودم که مورد تعجب ایشون قرار گرفت وگفت که من تمام وکمال حق بیمه و حق بیمه بیکاری رو به تامین اجتماعی هرساله که ۱۲ماه میباشدرو پرداخت کرده که طبق قانون کار کارگر فصلی فردی محسوب میشود که در طول یک یا چند ماه یا فصل در کارگاهی مشغول بکار بوده وطبق روزها وماه هاوفصل های کار کردش مزد وحق بیمه پرداخت می‌شود که این موضوع درمورد بنده صدق نمی‌کند چون طبق پرداخت های صورت گرفته توسط کارفرما بابت حق بیمه واون ۳٪حق بیمه بیکاری رو به تامین اجتماعی این ۸سال و۴ماه که بنده در کارگاه مشغول‌ بکار بودم رو کامل پرداخت کرده پس علت مخالفت سازمان تامین اجتماعی واداره کار مطابق قانون کار نبوده وبرخلاف آن نظر ورای دادن که شعبه۶۸ دیوان عدالت اداری حداقل‌ با یک استعلام ساده از سازمان تامین اجتماعی بابت پرداختی های صورت گرفته اینجانب وسوابق بیمه متوجه این موضوع میشد که متاسفانه آنها هم اینکار رو نکردن وبا قرار دادهایی که کارفرما درطول این ۸سالو۴ماه که بین من وایشان بسته شده بود رو دراختیار بنده گذاشت و با توجه به مدارک وشواهد ومستندات جدید به رای صادره از شعبه۶۸ دیوان عدالت اداری درخواست تجدیدنظر کردم که متاسفانه آنها هم به این مدارک وشواهد جدید وموجود توجه نکرده ورای صادر شده شعبه۶۸دیوان عدالت اداری را تائید ورای به‌ رد شکایت نموده حالا طبق قانون کار وباتوجه به توضیحاتی که به شما گفتم در سطر های بالا بنده رو راهنمایی کنید که آیا باتوجه به قانون کار وماهیت کار وطبق قرارداد های که توسط کارفرما بدست آمده وقضات محترم درمورد پرداخت‌های صورت گرفته توسط کارفرما از سازمان تامین اجتماعی استعلام وحتی سوابق بیمه اینجانب کوتاهی کرده میتوانم نسبت به آرای صادرشده توسط شعب ۶۸دیوان عدالت اداری وشعبه۱۸ تجدیدنظر اعاده دادرسی نمایم تا بحق از دست رفته خود برسم وتوجه شما کارشناسان محترم که درمتن قرارهای بنده ماهیت کار بنده بعنوان نگهبان ذکر شده وطبق آخرین قرار داد موجود که کارفرما دراختیارم قرار داده تا پایان سال هم قرار داد داشتم برخلاف رای شعبه۶۸ دیوان که علت مخالفت خود را تاریخ اتمام قرار داد دانسته وتجدید نظرهم دوباره آن را تکرار نموده‌ آیا اعاده دادرسی جواب میده؟

پرسیده شده
۱ پاسخ ۲۰۳ #50016568
مشاوره حقوقی قانون بیمه
۸۷۷ مشاوره حقوقی قانون بیمه تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل قانون بیمه
۲,۰۱۴ وکیل قانون بیمه آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
مشاوره حقوقی تلفنی اسناد اقاله
مصطفی عباسی فرناز مهری سجاد نیستانی مینا محمدی
۴۴۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۰۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره حقوقی

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

طرح دعوا در سامانه روابط کار از اداره کار نزدیک به محل کارتان به طرفیت اداره تامین اجتماعی و کارفرما مطرح کنید

گفتگو با وکلای آنلاین
شتاب‌دهی
علی اکبر یزدانی
علی اکبر یزدانی ۲.۹ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۳۵۳) دیدگاه
شتاب‌دهی
سید احمد نبوی
سید احمد نبوی ۱.۶ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۸ / ۵ (۴۱) دیدگاه
شتاب‌دهی
آرزو سلیمانی
آرزو سلیمانی ۵.۶ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۴۶۸) دیدگاه
شتاب‌دهی
رامین رضایی
رامین رضایی ۵.۲ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۸۸۲) دیدگاه
شتاب‌دهی
فائزه نقاش
فائزه نقاش ۱.۵ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۷ / ۵ (۱۷۹) دیدگاه
شتاب‌دهی
زهره کشاورزی
زهره کشاورزی ۳.۳ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۷ / ۵ (۲۱۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
کیومرث نهاردانی
کیومرث نهاردانی ۲.۹ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۱۲۵) دیدگاه
شتاب‌دهی
مهشید پیروی
مهشید پیروی ۰.۱ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۳ / ۵ (۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
مریم مرادی
مریم مرادی ۵.۵ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۹ / ۵ (۷۵۲) دیدگاه
شتاب‌دهی
محسن خیری
محسن خیری ۱۰.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۷۷۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
محبوبه سلبی
محبوبه سلبی ۰.۵ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۶ / ۵ (۲۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
بهنام رفیعی ساران
بهنام رفیعی ساران ۶.۶ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۷ / ۵ (۳۷۸) دیدگاه
شتاب‌دهی
مهرداد مهرپویا
مهرداد مهرپویا ۲.۷ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۲۱۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
الهام ناظری
الهام ناظری ۱.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۵۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
آسیه فتاحی امیردهی
آسیه فتاحی امیردهی ۲.۱ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۸ / ۵ (۲,۳۰۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
زهرا نیک زاد
زهرا نیک زاد ۰.۸ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۶۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
جواد شاهسوند اینانلو
جواد شاهسوند اینانلو ۵.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۲۸۳) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۶۵۹) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۱,۱۰۳) دیدگاه
فاطمه سالمی
فاطمه سالمی ۰.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵ / ۵ (۲) دیدگاه