لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

واریز وجه به حساب زوجه و خرید خودرو، استرداد خودرو بابت جدایی

پرسیده شده
۱۶ پاسخ ۱۳۶ #04801741

به نام خانم ماشین ثبت‌نام کردیم و گرفتیم، پولش رو من ریختم به حسابش و خانم واریز کرد به ایران خودرو. الان می‌خواهیم جدا بشیم، ماشین رو می‌تونم بگیرم؟

مشاوره حقوقی خانواده
۹,۲۰۲ مشاوره حقوقی خانواده تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل خانواده
۴,۴۹۹ وکیل خانواده آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۱۶ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
۱۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام؛
شما می توانید دادخواست حقوقی مطالبه وجه را با اسناد و مدارک از زوجه مطرح نمایید.

با سلام. مطالبه و استرداد وجه واریزی امکان پذیر است

هر ادعایی نیاز به دلیل دارد در صورتی که مدارکی دال بر پرداخت شما موجود باشد با توجه به شرایطی استرداد خودرو ممکن است جهت مشاوره تخصصی می‌توانید تماس بگیرید

با درود
خیر نمی‌توانید.دادخواست مطالبه وجه هم با وجود شرایط خاص میتوانید بدهید.

میتوانید وجه پرداختی را مطالبه کنید.

با سلام ابن اقدام شما نوعی هبه محسوب می‌شود که می‌توانید اظهارنامه رجوع از هبه و سپس دادخواست بدهید بهتر است اتمام بگیرید برای مشاوره و جزئیات بیشتر.

با سلام
با توجه به اینکه مالک خودرو همسر شما هست ایشان مالک شناخته شده اما با ارائه دادخواست وارائه فیش های واریزی امکان استرداد هست اما با توجه به قاعده اقدام نتیجه بسته به نظر قاضی وضعیف است