لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره قرار رد دعوا

قرار رد دعوا صادر کرده، چه مفهومی دارد؟

سلام دادگاه کیفری با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف و به دلیل اعتراض ثالث شرکت بیمه حکم قرار رد دعوا صادر کرده لطفا بفرمایید به چه معنی میباشد

بعد از ۵ ماه رای صادره، اعمال ماده ۷۹ رو نقض کردند و دعوی ما را رد کردند، تکلیف چیست؟

سلام ما در دیوان عدالت دادخواستی بر علیه یکی از ارگانهای دولتی داشتیم که دادخواست بدوی ما رد شد و از طریق اعمال ماده ۷۹ خلاف شرع و بین تشخیص و توسط یکی از شعبات تجدید نظر در سال…

آیا میتوان به قرار رد دعوا ناشی از عدم حضور خواهان در جلسه اعسار از دادرسی، اعتراض نمود؟

سلام بدلیل عدم حضور خواهان اعسار از هزینه دادرسی در جلسه رسیدگی، قرار رد دعوا صادر شده در پایان متن دادنامه هم هیچ جمله ای مبنی بر مهلت بیست روزه برای اعتراض ذکر نشده ایا این…

قرار رد دعوا یعنی چه؟

عدم حضور خواهان در جلسه رسیدگی منجر به صدور قرار رد دعوا شده ایا در این مورد قابلیت تجدید نطر خواهی وجود دارد؟

شورای حل اختلاف رای مبنی بر رد دعوا داده، میتوانم تجدیدنظرخواهی کنم؟

سلام اگر تجدیدنظرخواهی نشود و رای شورا قطعی شود آیا بعدا نسبت به رایی که قرار رد دعوا صادر شده مجددا می‌توان طرح دعوا نمود؟

چگونه رد دعوی را تجدید نظر خواهی کنم؟

سلام رای شورا درخصوص دادخواست هزینه های دادرسی رد دعوی من است چگونه در تجدیدنظرخواهی چگونه رد دعوی را زایل کنم علت صدور رد دعوی این بود که دو رای غیر قطعی داشتم چه کنم؟

بی حقی خواهان یعنی چی؟

سلام.ببخشید متن این رای به نفع کیه .من خوانده هستم به استناد ماده ۴۳۸ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه های فوق اشاره به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد این رای تجدید نظر…

۱,۶۷۶

این رای به منزله اتمام شکایت میباشد؟

این رای به منزله اتمام شکایت میباشد؟ نسبت به دعاوی ___ به طرفیت _____ مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته طی شماره ______ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۸…

دلیل توقیف دادرسی در خصوص مختومه شدن پرونده چیست؟

پرونده ای که با ماده ۲۵۹ منجر به توقف دادرسی گردیده ، ودر مشاهده خلاصه پرونده در بند اخر اعلام گردیده که پرونده مختومه شده است .با این اوصاف ایا پرونده مجددا مفتوح خواهد گشت ؟…