لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره رابطه نامشروع در زمان عده

آیا رابطه در زمان عده قابل تشخیص هست؟

سلام من در دوران طلاق هستم تو این دوران با یکی رابطه داشتم شوهرم نمیدونه هنوز قانون پزشکیم نرفتم برم معلوم میکنه؟

اگر در زمان عده بعد از طلاق با فرد دیگری رابطه نامشروع داشته باشد، آیا بعد از ارتباط نامشروع برای ایشان حرام میباشد؟

سلام آیا زنی که از شوهرش طلاق گرفته باشد و اینکه مقداری از مهریه خود جهت ( رجوع ) برنگشتن به زندگی سابق و ازدواج مجدد با همسر طلاق گرفته خود. را بذل نموده که به هیچ وجه رجوع صورت…

۳,۴۰۱