لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره جلوگیری از فروش ملک

۰

منزل مسکونی من به مزایده گذاشته شده، آیا شرایطی برای جلوگیری از فروش ملک من هست یا نه؟

طی یک فرایند فروش ملکی ۱۵ سال قبل محکوم به پرداخت هفتصد میلیون تومان خسارات شده ام. که طی پروسه محکومیت. شاکی با توجه به اینکه همسایه بودیم. تا زمان اخذ حکم محکومیت، منو در پروسه…