لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره توقیف ماترک متوفی

آیا ملک قولنامه ای که پدر به فرزند به صورت قولنامه ای عادی فروخته، مشمول ماترک است؟

سلام آیا ملک قولنامه ای که پدر به فرزند به صورت قولنامه ای عادی فروخته والان من اونو فروختم جز ماترک حساب میشه...الان من اون ملک و فروختم

ارثیه متوفایی که مجرد باشد چه خواهد شد؟

سلام خانم مجردی که دارای ملک و کارت بانکی باشد و وصیتنامه ای هم ننوشته باشد بعد فوتش خانه و موجودی حساب بانکی چه خواهد شد؟

چگونه از ماترک، بدهی متوفی پرداخت میشود؟

اگر شخصی فوت شود اموال و ماترک باقی مانده از او برای پرداخت بدهی هایش نباشد اموال ان هم ۵۰۰ میلیون و بدهی آن ۱ میلیارد باشد تکلیف قانونی ان چیست؟

آیا مادرم میتواند برای افزایش ارث برادرش مهریه خود را به اجرا بگذارد؟

سلام. قضیه ازاین قرار است که بعد ازمرگ پدربزرگم دایی های پدرم زمین او راگرفته وکشت کردن؛ولی حالا یکی از دایی هاعذاب وجدان گرفته وسند ومدارکی به پدرم داده ومیگوید حاضرم سهم تو…

دیه را میتوان توقیف کرد؟

اگر مردی در دادگاه کسی را محکوم کرده باشد که به او دیه بدهد یعنی دیه به او تعلق گرفته باشد .. حالا همسر او میتو اند مهریه خودر را از طریق اجرای ثبت و یا تلمین خواسته به اجرا…

انحصار وراثت در خصوص اموالی که تعدادی از وراث مدعی داشتن مبایعه نامه و وکالت از متوفی هستند چگونه است؟

پدرم قبل از فوت در یک شراکت با سازنده ای ده واحد آپارتمان با سهم ۴۹ درصد (۴ واحد) ساخت که بدلیل اختلاف با سازنده به پایان کار نرسیده ولی ایشان همه واحد ها ی خود را قولنامه فروخته…

پرداخت مهریه از محل ماترک متوفی به همراه نیم عشر چگونه است؟

با سلام درصورتی که دادگاه خواندگان را به پرداخت مهریه و هزینه دادرسی از محل ماترک متوفی در حق خواهان محکوم نماید ، و با توجه به اینکه محل پرداخت از ماترک متوفی مشخص شده در اجرای…