لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره تحصیل اموال مسروقه

حکم تحصیل در اموال مسروقه چیست؟

بنده به علت جابجا کردن پول برا دوستم با چند کارت عابر بانک متهم به پولشویی شدم در صورتی که من ندانسته این کار رو کردم و کل پولها رو به مبلغ ۷۰ میلیون به حساب خواهر دوستم واریز…

پرداخت چک سرقتی و در مقابل بردن فرش دستباف مصداق چه جرائمی است؟

با سلام ما برا فروش دو فقره فرش دستباف چکی دزیافت کرده برا یک هفته بعد همان روز استعلام گفتند حسابش خوبه . گذاشتیم سرحساب دیروز گفتند برگشت شده حالا که رفتیم بگیریم میگند امضا…