لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۷ متخصص آنلاین

عادی بودن سند اعتبار دارد؟

پرسیده شده

سلام
صلحنامه تقسیم اموال به صورت تایپ و مشخصات پلاک ثبتی سند (فرعی و اصلی) درج شد و فرزندان هم به نام متصالح ثبت شدند و شرایط صلح هم ، سلب شدن از اعتراض . با امضا و اثر انگشت تمام افراد و مصالحین صلح شده.اعتبار دارد؟

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله . سند مذکور معتبر است .

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
هدی فرخی هنزکی
هدی فرخی هنزکی ۱.۲ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ / ۵ (۱۲۷) دیدگاه
داود ایمان زاده
داود ایمان زاده ۰.۰ دکترای حقوق
۵ / ۵ (۴) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۷۷۵) دیدگاه

با درود مطابق آنچه در سوال آمده است سند معتبر است.

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام بله معتبر است

با سلام بله معتبر می باشد.

با احترام
معتبر است ولی بهتر استدر دفاتر ثبت گردد

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله اعتبار دارد لیکن در ادارات دولتی پذیرفته نخواهد شد چون ثبت رسمی نشده است. طبق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد ، صلحنامه باید رسمی تنظیم شود.

با سلام
بله معتبر هست

بنام خدا،چنین سندی معتبر و قانونی است.

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام بله معتبر است.

درود
بله معتبر است.

باسلام بله کاملا معتبراست میتوانید به صورت رسمی ثبت نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله صلح نامه معتبر و نافذ است

بلی اعتبار داره طبق گفته هاتون

بسمه تعالی
باسلام
بله معتبر است اما پیشنهاد اینجانب؛ ثبت رسمی آن می باشد.
موفق باشید

سلام با توجه به سوال شما بله معتبر است موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اصل صحت جاریه چرا که قانون تشریفاتی لازم ندونسته. اصولا چنین مواردی در دفترخانه ها اخیرا انجام نمیشه

اسناد عادی اعتبار دارند ولیکن درمورد سند صلح قانونا باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود .

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سند مذکور اعتبار دارد لیکن چون موادی از قانون ثبت اسناد به الزام تنظیم صلح نامه در دفاتر اسناد تاکید دارد، لذا بهتر است برای پیشگیری از دعاوی بعدی ثبت گردد.

سند دارای اعتبار قانونی است

با سلام صلح نامه مذکور معتبر است لیکن در ادارات دولتی پذیرفته نخواهد شد چون ثبت رسمی نشده است. طبق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد ، صلحنامه باید رسمی تنظیم شود.

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام صلح نامه بین خودتان معتبر است و همان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایید زیرا برا استناد کردن در مراجع رسمی صلح نامه باید ثبت رسمی شود

بااحترام
بله معتبر می باشد ولی برای اینده که کسی منکر ان نشود بهتر است در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود

سلام دارای اعتبار است ونهایتا در صورت ایراد می توانید دعوای تنفیذ ان را مطرح نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قرارداد می تواند عادی و دستنویس یا در دفترخانه تنظیم شود تفاوتی ندارد.

بهتره سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله دارای اعتبار است

با سلام و احترام
سند صلحنامه مزبور معتبر می باشد.

سند دارای اعتبار می باشد

با سلام
معتبر و قانونی هست

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام. سند مورد سوال عادی و معتبر است. با ثبت در دفاتر اسناد رسمی به سند عادی در حکم رسمی تبدیل و معتبر تر میشود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.