لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۶ متخصص آنلاین

زن داداشم میتونه از من شاکی بشه؟

پرسیده شده

سلام خسته نباشید من به برادرم پیامک دادم حالا زنش از دستم شاکی

۳۵ پاسخ #96804044
۱,۱۷۳
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام سوالتان کامل نیست...نوع و محتوی پیامک فرق میکنه.

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۶) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۷) دیدگاه
باقر رحیمی
باقر رحیمی ۰.۴ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۳۰) دیدگاه

با احترام محتوای پیام را نگفتید!!
به صرف پیام نمیشه از کسی شکایت کرد

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید محتوای پیام را بیان کنید تا امکان پاسخگویی وجود داشته باشد.

سوال شما متاسفانه واضح نیست

سلام
سوالتان مبهم است بستگی به متن پیام دارد

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود بستگی به متن پیام دارد با شرایطی بله امکان پذیر است.

درود
اگر پیام مربوط به زن برادرتان نبوده نمی توانند شاکی شوند.

با سلام ، سوال ابهام دارد و بدین صورت نمی توان پاسخ دقیقی را ارائه نمود‌.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
اگر محتوای پیامک حاوی توهین یا فحاشی نسبت به ایشان باشد بله میتوانند از شما شکایت کنند به استناد پیام ها.

سلام
بستگی به نوع و محتوا و مخاطب پیام ها دارد

با سلام، برای پیامک شکایتی وجود ندارد مگر نوعرپیامک نوع پیامک مجرمانه باشد

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
به صـرف ارسال پیام متعارف به برادرتان عنـوان مجرمانه ندارد، مگـر اینـکه موضـوع پیام مربوط به زن برادرتان بوده و عنـوان پیام، متن مجـرمانه داشـته باشـد..

محتوای پیام چی بود؟??

با درود
بستگی به محتوای پیامک دارد

سلام به صرف پیام خیر لذا سوال و محتویات پیام را نگفتید موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

زن داداش شما ذینفع نیست و نمی تواند شکایت کند البته بستگی به متن پیامک هم دارد.

سلام.واضح تر بیان نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
با شرایطی می تواند اقدام نماید بستگی به متن پیام دارد .

اگر محتوای پیام شما به ایشان ارتباطی نداشته باشد نمی تواند شکایت کند

با احترام
بستگی به محتوای پیام دارد...

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر خط به نام داداشتون باشه فقط ایشان حق شکایت دارند

بااحترام
اگر فقط همین باشد نمیتواند ولی اگر در موردهمسر برادرتان اتهامی زده باشید چرا میتواند شکایت نماید

باسلامدر صورتی که پیام های ارسالی فقط مربوط به برادرتان باشد و حاوی توهین و افترا و سایر عناوین مجرمانه نسبت به زن برادرتان نباشد از طرف فرد خیر قابل شکایت و استماع نخواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام سوالتان واضح نیست دارای ابهام می باشد.

بستگی به آنچه دارد که در پیام بیان نمودید.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام خیر زن داداش سمتی در دعوی نخواهد داشت مگر اینکه متن پیام به ایشان ربط داشته باشد.

بستگی به متن پیامکی که ارسال کردید دارد

باسلام

صرف ارسال پیام به برادرتان دلیلی بر شکایت علیه شما نمیباشد.

با درود
اگر محتوای پیام اهانت،توهین یا فحاشی به همسر برادر شما باشد با فرض قرار دادن پرینت (اسکرین شات)پیام ها توسط برادرتان به ایشان بله می تواند شکایت کند

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، سوالتان مبهم می باشد. لیکن اگر متن پیام حاوی الفاظ توهین آمیز به ایشان بوده است می‌توانند از شما شکایت نمایند.

چه پیامکی؟ شاکی تحت چه عنوان

اگر در پیام شما توهین تهدید یا سایر الفاظ مجرمانه علیه ایشان وجود نداشته باشد، هیچ حق شکایتی ندارند

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
بستگی به متن پیام دارد

به چه عنوانی شکایت کنه ؟ صرف دادن پیامک که بدون متن که عنوان نکرده اید جرم نیست . در ضمن اگر به برادتون هم پیامکی حاوی مطالب غیر حرف داده باشید برادرتون میتونه شکایت کنه نه زن برادرتون .

سلام بستگی به محتوی پیام دارد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.