لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۴ متخصص آنلاین

آیا می تواند ازدواج را در حالی که فرزندان مشترکی هم وجود دارند فسخ کند؟

پرسیده شده

با سلام
خانمی با فریب آقایی با ایشان ازدواج نموده. خانم دچار بیماری ای می باشد که آن را پنهان کرده است. حال پس از چند سال که مرد متوجه فریب خانم و خانواده همسرش شده می تواند به جرم فریب در ازدواج شکایت کند؟ تکلیف مهریه چه می شود آیا به خانم با وجود این شرایط تعلق می گیرد؟

مشاوره حقوقی تلفنی فسخ نکاح
امیر ضیغمی فاطمه مرادی حقیقت زهرا اشرفی قهی سحر دشتی داغیانی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با درود با توجه به گذشت مدت امکان فسخ نکاح نیست، مهریه به قوت خود باقی است

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۱۷) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۹) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۷۲) دیدگاه

با سلام
خیر امکان فریب در ازدواج نیست

مشاوره حقوقی تلفنی فسخ نکاح
امیر ضیغمی فاطمه مرادی حقیقت زهرا اشرفی قهی سحر دشتی داغیانی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
مهریه تعلق می گیرد چون خیار فسخ فوری است.

امکان فسخ نکاح وجود ندارد

سلام
در اعمال فسخ، فوریت عرفی شرط است. با توجه به اینکه مدت زیادی گذشته و از سوی دیگر به خاطر حفظ بنیان خانواده و مصلحت فرزندان، پذیرش حق فسخ دور از ذهن به نظر می رسد.

مشاوره حقوقی تلفنی فسخ نکاح
امیر ضیغمی فاطمه مرادی حقیقت زهرا اشرفی قهی سحر دشتی داغیانی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام مهریه تعلق می گیرد و امکان فسخ نکاح بعید با توجه به مدت زمان وجود ندارد

با سلام، چون خیار فسخ فوری است پس حق فسخ وجود ندارد و مهریه هم تعلق می گیرد

سلام خیر موضوع شما شامل فریب در ازدواج نمی باشد

مشاوره حقوقی تلفنی فسخ نکاح
امیر ضیغمی فاطمه مرادی حقیقت زهرا اشرفی قهی سحر دشتی داغیانی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
بدوا باید نسبت به تدلیس در نکاح شکایت نمود بعداز اخذ رای قطعی محکومیت میتواند دادخواست فسخ نکاح تقدیم کند واگر زنانشوی صورت گیر باید کلیه حقوق مالی زوجه پرداخت گردد

با سلام،خیر با توجه به توضیحات ارایه شده امکان فسخ نکاح وجود ندارد و مهریه در صورت مطالبه باید پرداخت گردد

بادرودوسلام صداق تعلق می گیرد حق فسخ بعید بنظر می رسد.

مشاوره حقوقی تلفنی فسخ نکاح
امیر ضیغمی فاطمه مرادی حقیقت زهرا اشرفی قهی سحر دشتی داغیانی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امکان شکایت وجود ندارد و فسخ نیز ممکن نیست.مهریه بطور کامل به زوجه تعلق میگیرد.

با سلام
با توجه به وجود فرزندان مشترک مهریه ساقط نخواهد شد
ودر صورت چنین اتفاقی صرفا میتوانید از ظرفیت تقدیم دادخواست طلاق استفاده نمایید وفسخ نکاح با توجه به مدت زمان مدیدی قابل استفاده نیست

سلام ارتباطی به مهریه ندارد

درود
خیر مورد شما مشمول شرایط فسخ نکاح نمی باشد .

مشاوره حقوقی تلفنی فسخ نکاح
امیر ضیغمی فاطمه مرادی حقیقت زهرا اشرفی قهی سحر دشتی داغیانی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

موارد فسخ در قانون مشخص شده که این موارد را شامل نمی شود و مهریه در هر صورت به قوت خود باقی است

با سلام
امکان فسخ نکاح وجود ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی فسخ نکاح
امیر ضیغمی فاطمه مرادی حقیقت زهرا اشرفی قهی سحر دشتی داغیانی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
با گذشته این زمان بعید است بتوانید اقدامی نمایید که منتج به نتیجه شود

اعمال حق فسخ فوری است .مهریه باید پرداخت گردد

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید امکان فسخ عد نکاح ممکن نیست .

مشاوره حقوقی تلفنی فسخ نکاح
امیر ضیغمی فاطمه مرادی حقیقت زهرا اشرفی قهی سحر دشتی داغیانی
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با گذشت مدت زمان امکان فسخ وجود نداشته و مهریه نیز پابرجاست.

امکان فسخ وجود ندارد و مهریه ایشان قابل مطالبه است

با سلاکم و درود . با توجه به مدت زمانی که گذشته است امکان فسخ نکاح وجود ندارد . مهریه به قوت خود باقی خواهد ماند .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.