لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
جلال رزمجو عبدالصمد محمدی مقدم چیا کهزاد امیر ضیغمی
۲۱۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

باید وکالتی از اون ها اخذ کنم تا بتونم تمام امور را پیگیری نمایم، چطور انجام شود؟

پرسیده شده

سلام
پدر بزرگ یکی از دوستان از دوره قاجار مالک سه زمین در تهران بوده. و در دوره پهلوی اسند به نام ایشان صادر شده. بعد از صدور به عراق مهاجرت کرده و فوت می کنه. وراث ( متولد بغداد ) بعد از سال ها پیگیر اموال میشن. یکی از ملک ها در تصرف یک نهاد دولتی است. ملک دوم توسط یکی از اقوام ایشان بدون اجازه تصرف شده و طرف در ان ساکن است. ملک سوم توسط همین فرد فروخته شده و قسمتی از ان توسط شهرداری غصب شده. من باید به وکالت از مالک واقعی که الان در بغداد است اقامه دعوی کنم. با شهرداری، نهاد دولتی و فرد متصرف. وراث به علت کهولت سن نمیتونن بیان ایران. باید وکالتی از اون ها اخذ کنم تا بتونم تمام امور را پیگیری و علاوه بر این وکیل عزل و نصب کنم. متن این وکالت نامه چیست؟

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
جلال رزمجو عبدالصمد محمدی مقدم چیا کهزاد امیر ضیغمی
۲۱۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باید از طریق سفارت یا کنسولگری ایران وکالتنامه ای به شما داده شود تا به وکالت از ایشان بتوانید پیگیر موضوع شوید .

با عرض سلام
آنها باید از طریق سفارت ایران وکالتنامه ای به شما بدهند و حق توکیل نیز در آن ذکر شود .تا به وکالت از انها بتوانید وکیل دادگستری یا قوه قضاییه بگیرید..

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
جلال رزمجو عبدالصمد محمدی مقدم چیا کهزاد امیر ضیغمی
۲۱۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
شما باید وکالت محاکم با قید ماده ۳۵ و ۳۶ آئین دادرسی مدنی را تنظیم کنید البته باز هم به دفتراسنادرسمی نزدیک به محل زندگیتان مراجعه و موضوعتان را مطرح و درخواست پرینت نمونه فرم مربوط به موضوعتان را بخواهید.
من نمونه فرم طرح دعوی را برایتان اینجا می گذارم اما این فرم در خصوص سایر کارها حتما باید مبسوط تر شود.و بعد از اخذ آن از دفتراسنادرسمی آن را برای اقوامتان ارسال و درخواست تنظیم آن را از کنسولگری ایران در آن کشور بخواهند.
وکالت مراجع قضایی

مورد وکالت: مراجعه به هریک از محاکم قضائی ودادگاهها ودادسراها ومجتمع های قضائی واجرای احکام ودیوان عدالت اداری ودیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر و تشخیص نظر هم ارز و شورای شهر و حل اختلاف و حفاظت و اطلاعات و یا هریک از مراجع ذیربط وهرسازمانی وارگان ونهاد های دولتی وانقلابی و پیگیری امورات موکل ورتق وفتق امورات وی واحقاق حق ایشان وعنداللزوم اقامه هرگونه دعوی اعم حقوقی یا کیفری با تقدیم هر نوع دادخواست علیه مدعیون ومتخلفین وهر شخص حقیقی یا حقوقی وپیگیری مراحل اجرائی وتشکیل پرونده وانجام مراحل اجرائی از بدو الی الختم وعنداللزوم انتخاب وکیل و کارشناس رسمی دادگستری وعزل ونصب مجدد آنها وپاسخگوئی بدعاوی مطروحه علیه موکل درمراجع مذکور تحت هرعنوان که مطرح شده باشدوشرکت در جلسات تحقیق دادگاهها وادای توضیحات وارائه مدارک ومستندات وپرداخت هزینه دادرسی ودفاع ازحقوق موکل وتقدیم هرنوع دادخواست مجددتحت هر عنوان اعم از اعاده حیثیت وتعیین خسارت وتعیین جاعل وارجاع امربه داوری وکارشناسی وتعیین داور ومصدق وکارشناس وادعای خسارت وجلب شخص ثالث و توقیف شخصی و اموال و مزایده و قبول مال مزایده ووصول مطالبات موکل از افراد نسبت به اسناد عادی اجاره یا اسناد رسمی ویا هرنوع سند ویا مدارک وادله دیگر و تهیه استشهادیه محلی وگواه درخاتمه دادن رضایت وانجام کلیه امور مربوطه وامضاء اسناد واوراق ومدارک وسپردن یا اخذ هرگونه رسید وتعهد ونیز مراجعه به کلیه ادارات دولتی ویا غیر دولتی و وابسته انجام کلیه امور اداری موکل واخذ هرنوع گواهی ومجوز از ادارات مذکور تحت هرنوع که باشد وپرداخت هزینه های لازمه ودادن رسید وسپردن هرنوع تعهد و امضاء اسناد و اوراق مربوطه و انجام کلیه تشریفات لازمه قانونی بنحوی که در هیچ یک ازمراحل وموارد فوق نیازی به حضور وامضا موکل نباشد.

حدود اختیارات: وکیل مزبور برای انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا با حق عزل و نصب وکلای انتخابی دارای اختیارات تامه ومطلقه است وهراقدامی بنماید بمنزله اقدام وامضای موکل نافذ ومعتبراست ومفاد این ورقه فقط در نفس وکالت موثر میباشد.

با سلام شما باید وکالت محاکم با قید ماده ۳۵ و ۳۶ آئین دادرسی مدنی را تنظیم کنید البته باز هم به دفتراسنادرسمی نزدیک به محل زندگیتان مراجعه و موضوعتان را مطرح و درخواست پرینت نمونه فرم مربوط به موضوعتان را بخواهید. من نمونه فرم طرح دعوی را برایتان اینجا می گذارم اما این فرم در خصوص سایر کارها حتما باید مبسوط تر شود.و بعد از اخذ آن از دفتراسنادرسمی آن را برای اقوامتان ارسال و درخواست تنظیم آن را از کنسولگری ایران در آن کشور بخواهند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.