لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۷ متخصص آنلاین

آیا صلح نامه اعتبار دارد؟

پرسیده شده

با سلام اگر مالک ملکی زنده باشد و تعدادی از فرزندان (نه همه) بیان و در صلح نامه ای نسبت سهم الارث خودشان رو به به برادر یا خواهری در قالب صلح عمری بصورت دستی (نه در دفترخانه) بدون حق فسخ بدن در صورت فوت مالک آیا صلح نامه اعتبار دارد یا خیر؟ لازم به ذکره که مالک وصیت نامه یا تقسیم نامه ای هم ننوشته

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
فرناز مهری امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران زینب علیپور
۵۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

درود
یکی از عقود و قرار دادها عقد صلح میباسد که دارای انواع گختلف و ساخه های گوناگون ایت با اثرات متفاوت حال اگر صلح مامه سما از نوع لازم باسد و در ورد صلح ملک و یا مالی باسد مطتبق قانون مونی کسورمان احکام بیع بران مرتلط است

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
محسن خیری
محسن خیری ۱.۳ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ / ۵ (۵۲) دیدگاه
محمد مهدی نوفرستی
محمد مهدی نوفرستی ۰.۰ کارشناس حقوقی
۵ / ۵ (۱) دیدگاه
میثم احمدی
میثم احمدی ۴.۶ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۹۹۲) دیدگاه

صلح سهم الارث در زمان حیات مورث باطل است چون سهم الارثی وجود ندارد که صلح شود

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
فرناز مهری امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران زینب علیپور
۵۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام چون موضوع صلح وجود ندارد صلح باطل است

سلام.
سهم الارث مالی است که پس از فوت مالک به وراث می رسد ، بنابراین در زمان حیات مالک ، هیچیک از فرزندان مالکیتی نسبت به آن ندارند که صلاحیت انتقال آنرا داشته باشند ‌

با سلا
طبق ماده ۷۵۳ قانون مدنی ، برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
لذا صلح سهم الارث قبل از فوت مورث فاقد وجاهت قانونی است.

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
فرناز مهری امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران زینب علیپور
۵۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

کسیکه هنوز مالک ملکی نشده چطور می بخشد یا صلح می کند قبل از فوت پدر سهم الارث وراث معنی ندارد

برای صحت صلح ،مصالح باید مالک مال الصلح باشد .در غیر اینصورت صلح مال مذکور اعتبار قانونی ندارد.

در صورتیکه مالک اموال در قید حیات هست تکلیف سهم الارث وراث مشخص نیست ک بتوانند نسبت به آن صلح کنند(بعنوان مثال امکان فوت یکی از فرزندان قبل از مالک ملک و عدم تعلق سهم الارث ب وی )و لذا چون سهم الارثی مشخص نشده و وجود ندارد چنین صلح نامه ای نیز وجاهت قانونی نداشته و باطل است

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
فرناز مهری امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران زینب علیپور
۵۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
مالک میتواند صلح عمری کند ولی بقیه خیر . زیرا سهم الارث پس از فوت مالک معنی پیدا میکند

صلح در زمان حیات مورث باطل است هنوز ارثی بوجود نیامده که

با سلام و احترام دوست عزیز زمانی که کسی زنده هست مالک مال خود می باشد و ورثه زمانی مالک محسوب می شوند که مال به آنها از طریق متوفی منتقل شده باشد زمانی‌که شخص زنده هست فرد دیگری نمی تواند ادعا کند سهم الارث من هست و سهم الارث بعد از فوت تعلق میگرد و کسی هم به مال دیگری نمیتواند قرار دادی منعقد کند مگر اینکه از طرف شخص مالک این معامله تنفیذ شود و یا اجازه قانونی داشته باشند و در مورد شما آن صلح معتبر نمی باشد موفق و پیروز باشید -با احترام صلاح الدین عالمی

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
فرناز مهری امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران زینب علیپور
۵۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود
ارث زمانی موجود است که متوفای باشد، وقتی طرف صاحب ملک زنده است ولو پدر، چگونه‌ شما اموال اورا صلح کرده اید؟!

به نظر می رسد صلح سهم الارث ،در زمان حیات مورث باطل باشد. چون موضوع صلح هنوز وجود ندارد

چون هنوز مالکیتی نسبت به سهم الارثی که در آینده نصیبشان میشود ندارند برای همین باطل است اسن صلح

خیر دارای اعتبار نمی باشد زیرا عنوان سهم الارث با حی بودن مالک (مورث) نشان از عدم تثبیت موضوع حق دارد

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
فرناز مهری امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران زینب علیپور
۵۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
صلح سهم الارث پیش از فوت متوفی باطل است زیرا سهم الارث پیش از فوت معنایی ندارد.

نمیشود چیزی را که وجود ندارد به کسی بخشید بنابراین تا قبل از فوت مورث ،وراث مالکیتی به اموال ایشان ندارند که بخواهند آن را صلح کنند

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
فرناز مهری امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران زینب علیپور
۵۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام صلح به مال دیگری حتی اگر جزو وراث هم باشند آن هم برای بعد از فوت مالک باطل است و مثل وصیت بر مال دیگری بر فوت دیگری است و طبق قانون مدنی باطل است

سلام و ادب, خیر, در مورد ذکر شده, فقط مالک می تواند قرارداد صلح منعقد کند و سایر افراد هنوز ذی سمت نیستند تا بخواهند صلحی انجام دهند و در واقع تازه پس از فوت مالک, طی تشریفاتی شاید مالک بشوند , پس تا زمانی که مالک نیستند نمی توانند آن را صلح نمایند.

با توجه به اینکه شخص مورث در حال حیات می باشد تقسیم سهم الارث در قالب هر عقدی من جمله صلح باطل است

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
فرناز مهری امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران زینب علیپور
۵۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
فقط مالک می تواند مال خودش را صلح کند. ورثه (در معنای مجازی آن) تا قبل از فوت حقی بر ماترک ندارند که نسبت به آن تصمیمی بگیرند. حتی اگر تصمیم مذکور را تقسیم نامه نیز در نظر بگیریم، باز هم مورد قبول نیست. چون تقسیم نامه قبل از فوتدمعتبر نیست.

با سلام
اگر مالک قبل از فوت خود تکلیف اموال را با مشخص کردن سهم الارث هر وراث مشخص کند و وراث با توافق هم سهم الارث را فی مابین خود صلح کنن و مورث قبل از فوت از تصمیم خود رجوع نکند صلح لازم الاجرا میباشد در غیر این صورت با زنده بودن مالک صلح اموال به عنوان سهم الارث وجاهت قانونی ندارد.

با سلام
بایستی عرض شود که چون مالک زنده است و تمام اموال بنام خود مالک ، لذا وراث و سایرین نمیتوانند در مورد این اموال تصمیم گیری یا تقسیم و صلح و فروش اقدامی نمایند

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
فرناز مهری امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران زینب علیپور
۵۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
اگر در زمان حیات مورث سهم الارث صلح شده باطل است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.