لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۹ متخصص آنلاین

شخص ثالثی که چک ما رو به اجرا گذاشته دادگاه رای داده ما باید پرداخت کنیم؛ چکار کنیم؟

پرسیده شده

سلام
یک فقره چک سفید امضا به یکی ار بستگان دادیم دو سال پیش
بابت چک رسید گرفتیم که امانت دستش
حال ایشون مبلغ نوشتن در چک و این چک توسط شخص ثالث به اجرا گذاشته شده
ما از طریق کیفری شکایت کردیم بابت استرداد و خیانت چک و ایشون یک سال حبس تحمل کردند
ولی متاسفانه شخص ثالثی که چک ما رو به اجرا گذاشته دادگاه رای داده ما باید پرداخت کنیم/ داد گاه تجدید نظر هم تایید کرده رای دادگاه بدوی / الان پرونده رفته دیوان .. راهی هست در دیوان ما برنده شیم؟؟

مشاوره حقوقی تلفنی چک
آناهیتا احمدی سید روح اله معزی محمد همتی پور امین احمدی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باید وجه چک را پرداخت کنید .

گفتگو با متخصصین آنلاین
حسین حاجی زاده
حسین حاجی زاده ۰.۶ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۷ / ۵ (۸۷) دیدگاه
منظر وزیری
منظر وزیری ۰.۰ وکیل پایه یک دادگستری
۵ / ۵ (۲) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۰.۸ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۶۷) دیدگاه

باید وجه را پرداخت و سپس به وسیله دادخواست از نفر اول مطالبه کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
آناهیتا احمدی سید روح اله معزی محمد همتی پور امین احمدی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ملزم به پرداخت وجه چک هستید.

باید وجه را به دارنده چک پرداخت و سپس از نفر اول مطالبه کنید.

وجه چک را باید پرداخت کنید و بعد از پرداخت به دارنده اولیه چک مراجعه کنید و وجه پرداختی را مطالبه کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
آناهیتا احمدی سید روح اله معزی محمد همتی پور امین احمدی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با عنایت به وصف تجریدی چک باید وجه آن را بپردازید و سپس از متهم مطالبه نمایید .

بنام خدا،باید وجه چک را پرداخت نمایید.

چک دارای وصف تجریدی است و اگر طرف مقابل باحسن نیت باشد باید پرداخت شود و شما میتوانید بابت دریافت مبلغ پرداختی خود به خاین امانت رحوع نمایید . پرداخت در دیوان نیز تایید میشود متاسفانه

مشاوره حقوقی تلفنی چک
آناهیتا احمدی سید روح اله معزی محمد همتی پور امین احمدی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام ابتدا چک را باید پرداخت کنید سپس از نفر اول مطالبه کنید.

سلام راهی جز پرداخت چک ندارید

با سلام، پرداخت کنید و از طرف ماقبل بگیرید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
آناهیتا احمدی سید روح اله معزی محمد همتی پور امین احمدی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

چک یکی از اسنادلازم الاجراست و شما ملزم به پرداخت وجه می باشید

باسلام
وقت شمابخیر،شمامکلف می باشید وجه چک راپرداخت نمایید،پس ازپرداخت می توانید به موجب دادخواست وجه پرداختی راازشخصی که ازچک سفیدامضاسوء استفاده نموده مطالبه نمایید.

باید نسبت به پرداخت چک اقدام نمائید و دادخواست علیه فرد اول و مطالبه وجه از ایشان را مطرح نمائید .
موفق باشید.

وجه چک باید پرداخت شود سپس دادخواست مطالبه دهید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
آناهیتا احمدی سید روح اله معزی محمد همتی پور امین احمدی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله صادر کننده مکلف به پرداخت است

بلی وجه چک رو باید پرداخت کنید...

مشاوره حقوقی تلفنی چک
آناهیتا احمدی سید روح اله معزی محمد همتی پور امین احمدی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
با توجه به وصف تجریری و سـند تجاری بودت جک، شما بایستی مبلغ محکومی رو به دارنده با حسن نیت پرداخت نمایید و سپس به اسـتناد اسـناد پرداختی دادخواست مطالبه بطرفیت دارنده اصلی مطـرح نمایید..

درود
شما باید پرداخت کنید سپس به طرفیت شخصی که چک را به او امانت داده اید دادخواست مطالبه وجه بدهید.

سلام چک باید پرداخت گردد

مشاوره حقوقی تلفنی چک
آناهیتا احمدی سید روح اله معزی محمد همتی پور امین احمدی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام

باید پرداخت کنید و راهی نیست

سلام دوست عزیز، شخص ثالث دارنده با حسن نیت محسوب شده و قانون در این مورد او را برسمیت می شناسد، مگر آنکه اثبات کنی او در جریان این امور بوده، لکن مطالعه آراء و مستندات ضروری است

بادرود/چک قابل برگشت نیست باید وصول شود ولی شما میتوانید بابت خیانت درامانت که اثبات شده مبلغ چک وهرگونه ضرر وزیان مطالبه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
آناهیتا احمدی سید روح اله معزی محمد همتی پور امین احمدی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام

فعلن باید وجه چک را پرداخت نمایید و بعد با تقدیم دادخواست وجه را از نفر اول مطالبه کنید.

با سلام
در مقابل شخص ثالث شما متعهد به پرداخت وجه چک هستید و سپس می توانید به طرفیت شخص اول دادخواست مطالبه وجه داده و از ایشان مسترد نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
آناهیتا احمدی سید روح اله معزی محمد همتی پور امین احمدی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود بر شما .میبایست وجه چک را پرداخت کنید و نسبت به فردی که چک بصورت امانت در دستش بوده است شکایت طرح کنید

سلام مبلغ باید پرداخت شود و از شخصی که چک را منتقل کرده با توجه به اسناد شکایت کیفری مطالبه نمایید

سلام
اگر رسید مربوطه ورای صادره از دادسرا را ضمیمه دادخواست اعاده دادرسی کرده باشید مسلما رای بنفع شما خواهد بود

با درود وجه چک می‌بایست کارسازی شود.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
آناهیتا احمدی سید روح اله معزی محمد همتی پور امین احمدی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
درمقابل دارنده باحسن نیت ملزم به پرداخت هسیتن

باسلام وجه چک را ملزم به پرداخت هستید بایستی علیه شخصی که خیانت در امانت کرده دادخواست مطالبه وجه چک دهید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.