لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۴ متخصص آنلاین

استشهاد محلی برای اثبات فحاشی لازم است؟

پرسیده شده

با سلام
آیا برای اثبات فحاشی و ضرب و شتم ، حتما باید شاهد به دادگاه ببرم، یا استشهاد محلی کافی است؟

۱۹,۷۸۵
مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله دو شاهد نیز باید معرفی کنید و استشهادیه محلی در اثبات جرم کمک خواهد کرد و در نهایت علم قاضی میباشد.

گفتگو با متخصصین آنلاین
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۹۱) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۸) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۷) دیدگاه

بانظر کارشناس محترم‌آقای هاشمی موافقم

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نیازمند استشهاد محلی میباشدولی بهتر است شاهد هم ارایه کنید

با شهادت دو شاهد بعلاوه استشهادیه شما میتوانید شکایت کنید

می تواند کافی باشد براساس ادله و شواهد موجود ولی بسته به نظر قاضی می شود شاهد هم احضار کنند

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شهادت ۲ نفر شاهد در دادگاه لازم است استشهادیه هم در کنار ان به علم قاضی کمک خواهد کرد

بله در صورت وجود شهود بایستی انها را معرفی نمایید و اگر توهین علنی و در محل صورت گرفته تهیه استشهاد محلی لازم می باشد

باسلام
برای اثبات این جرم شهادت ۲مرد لازم است ودر جایی که شهادت شهود را داریم استشهادیه جایگاهی ندارد ، شهادت معتبر تر است به دلیل آن که شهود نزد قاضی حاضر می شوند و هریک که از نظر قاضی دارای ویژگی لازم وشرایط شهادت هستند ، می توانند شهادت دهند به این صورت که هر شاهد قسم یاد کرده و قاضی دادگاه به وحدت میان شهادت شهود می پردازد ولی در استشهادیه این شرایط وجود ندارد و شاهدان در مراجع قضایی حاضر نمی شوند.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درخصوص فحاشی و توهین ۲ شاهد نیاز میباشد وجمع کردن استشهاد کمک میکند

سلام.در تحقیقاتی که صورت می گیرد می بایست اعلان کنید شهود وجود دارد وشهود را با هماهنگی دادیار با بازپرس به حضور ایشان معرفی نمایید

با سلام
اگر با دستور مراجع قضایی ارجاع امر به ضابطین قضایی ( کلانتری ) جهت تحقیقات محلی گردد همان صورتجلسه کلانتری نیز مورد قبول دادگاه میباشد لذا میتوان گفت صرفا استشهاده محلی بدون حضور شهود جهت شهادت در دادگاه قابل قبول دادگاه نخواهد بود و بایستی حد اقل دو نفر شهود در دادگاه حاضر باشند .

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورت هدم گزارش ضابطین دادگستری (مامورین کلانتری) شهادت شهود که کمتر از دو نفر نباشد الزامی است.

سلام استشهاد محلی به همراه معرفی شهود جهت ادای شهادت در دادگاه تهیه کنید

سلام استشهاد محلی به همراه معرفی شهود جهت ادای شهادت در دادگاه تهیه کنید

شهادت دو شاهد برای شهادت الزامی است و استشهادیه محلی برای اثبات جرم و علم قاضی در تصمیم گیری کمک کننده است .

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام بایستی شاهد به دادگاه معرفی نمایید و استشهادیه هم میتوانید تنظیم نمایید.

سلام
استشهادیه به همراه معرفی دو شاهد به دادگاه و در نهایت علم قاضی.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام با ۲ شاهد استشهاد محلی و حضور ضابطین وتهیه صورت جلسه برای بار اثبات لازم میباشد

با سلام
برای اثبات حضور دو شاهد الزامی است لیکن استشهادیه نیز به عنوان اماره میتواند در علم قاضی موثر باشد و نهایتا نظر قاضی ملاک است.

درود بر شما
شهادت شهود جهت اقناع ذهن قاضی بسیار موثر تر و‌ضروری تر از صرف ارائه استشهادیه است .‌

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و ادب
استشهادیه محلی به علم قاضی کمک می کند و شهادت شهود هم لازم است.

سلام علاوه بر شهادت شهود تنظیم استشهادیه ی محلی قرینه محکمی بر صدق شکایت شما می باشد

سلام، به شهادت شهود استناد کنید و شهود را در دادگاه حاضر نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.