لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۲ متخصص آنلاین

دوباره رفته از من شکایت کرده هم شاهد دارم که پرداخت کردم هم فیشهای واربزی چکار کنم؟

پرسیده شده

سلام من یک چک ۱۳۰ میلیونی به یک نفر دادم و مبلغ چک را به حساب شخص واریز کردم ولی متاسفانه الان دوباره رفته از من شکایت کرده هم شاهد دارم که پرداخت کردم هم فیشهای واربزی الان واسم اجرائیه ای اومده و ۱۰ روز مهلت دادن بهم باید چیکار کنم

مشاوره حقوقی تلفنی چک
حسین خالق پرست مرتضی ابراهیمی زیولایی سید روح اله معزی امین احمدی
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام
به نظر می رسه ابطال اجراییه در خواست کنید در وقت رسیدگی فیش های واریزی اریه کنید توجه کنید که باید اثبات کنید که واریزها بخاطر چک مورد نظر بوده است

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۴۰۳) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۹) دیدگاه

با درود وجود چک در دست دارنده نشان از بدهی صادر کننده دارد مدعی خلاف آن را می‌بایست اثبات کند
شما به واریزی و شهود خود استناد نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
حسین خالق پرست مرتضی ابراهیمی زیولایی سید روح اله معزی امین احمدی
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید پرداخت خود را به استناد فیش های واریز ی و شهادت و ..‌ثابت کنید

بادرودوسلام باید تادیه خودرا بااستنادو استدلال به شهادت شهودو فیش های واریزی ادامه بدهید.

به فیش های واریزی و شهادت شهود برای پرداخت استناد کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
حسین خالق پرست مرتضی ابراهیمی زیولایی سید روح اله معزی امین احمدی
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، به شعبه مورد نظر رفته و شهود و فیش های واریزی را تقدیم کنید

بااحترام
باید با مراجعه به اجرای احکام و فیشهای واریز ادعای خود را اثبات نمایید

سلام.با توجه به واریزی و شهادت شهود باید این قضیه را اثبات کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
حسین خالق پرست مرتضی ابراهیمی زیولایی سید روح اله معزی امین احمدی
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام باید واریزی خود را به استناد فیش ها و شهادت شهود ثابت نمایید

باسلام
اگر رای غیابی است میتوانید واخواهی نموده هم فیشهای واریزی را ارائه نمایید هم شهود خودرا تعرفه نمایید

با درود..
اصــولا وجود چک در دست دارنده نشان از بدهی شـما بعنـوان صادر کنننده داشـته و در اینخصوص جنابعالی بایسـتی در وقت رسیدگی یه اسـتناد شـهادت شـهود و فیش های واریزی، بایستی اثبات نمایید که واریزی فیش ها در قبال چک مذکور بوده است..

مشاوره حقوقی تلفنی چک
حسین خالق پرست مرتضی ابراهیمی زیولایی سید روح اله معزی امین احمدی
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانید به فیش های واریزی و شهادت شهود استناد نموده و دادخواست استرداد لاشه چک را متقابلا تقدیم کنید.

با سلام، شما باید در جلسات دادگاه شرکت می‌نمود و به این موارد استناد مینمودید، چرا که چک در ید خواهان نشان از عدم پرداخت دین می باشد.در حال حاضر اسامی شهود و فیش های واریزی را به شعبه مربوطه ارایه نمایید

با سلام
درخوست ابطال اجراییه باارائه ادله موجود

درود
وجود چک در دست دارنده اماره بر مدیونیت شما می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
حسین خالق پرست مرتضی ابراهیمی زیولایی سید روح اله معزی امین احمدی
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. شما قاعدتا بایدموقع واریز، چک را مسترد می کردید ولی الان باید با مراجعه به شعبه وارایه مستندات وشهادت شهود واریز وادعای خود را ثابت نمایید.

دادخواست استرداد لاشه چک و توقیف عملیات اجرایی بدهید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
حسین خالق پرست مرتضی ابراهیمی زیولایی سید روح اله معزی امین احمدی
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
اگر رای غیابی است تقاضای واخواهی و توقف عملیات اجرایی بدید و بعد با اسناد و مدارک دفاع کنید

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشیدبه فیش های واریزی که پرداخت کردید و شهادت شهود استناد نمایید .

با سلام و درود فراوان
ادله اثبات شما فیش های واریزی و شهادت شهود است که در دفاع ارائه بفرمایید. همچنین دادخواست استرداد لاشه چک را نیز اقدام کنید.
پیروز باشید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
حسین خالق پرست مرتضی ابراهیمی زیولایی سید روح اله معزی امین احمدی
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

وجود چک در دست دارنده اماره بربدهی صادر کننده است شما باید با ارائه دلایل و مدارک اثبات کنید وجه چک پرداخت گردیده است

با سلام در صورتی که رای بر علیه شما غیابی باشد میتوانید واخواهی نمایید و متعاقبا اجرا متوقف میشود

سلام به استناد فیش های واریز ی خواسته خود را ثابت کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.