لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۵ متخصص آنلاین

آیا با وکالت نامه محضری میتوانم برای دعوی شخص دیگر به دادگاه بروم؟

پرسیده شده

آیا با وکالت نامه محضری میتوانم برای دعوی شخص دیگر به دادگاه بروم و از حق او دفاع کنم د مجبور به گرفتن وکیل نشویم

۱۵,۶۴۷
مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد وکالت
سجاد نیستانی رضا یوسفی مینا محمدی حسام خوشگواری
۵۹۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر برای اینکه به جای شخص دیگری در دادگاه حاضر شوید حتما باید وکیل دادگستری باشید.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
سید حجت فرجی
سید حجت فرجی ۰.۰ کارشناس ارشد حقوق
۵ / ۵ (۱۰) دیدگاه
سید محمود میرسلطانی
سید محمود میرسلطانی ۰.۱ کارشناس حقوقی
۵ / ۵ (۳) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۰ کارشناس ارشد حقوق
۵ / ۵ (۳) دیدگاه

خیر مراجعه به مراجع قضایی فقط با وکالت وکیل دادگستری امکان پذیر است

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد وکالت
سجاد نیستانی رضا یوسفی مینا محمدی حسام خوشگواری
۵۹۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر. وکیل مدنی و وکیل دادگستری با یکدیگر تفاوتهای عمیقی دارند.

با احترام
خیر دخالت در امور قضایی فقط توسط وکیل رسمی دادگستری امکان دارد.

با سلام دادگاهها فقط از وکلای رسمی دادگستری قبول وکالت می نمایند لیکن اگر در وکالتنامه محضری به شما حق توکیل به غیر اعطاء شده باشد می توانید به یکی از وکلای رسمی وکالت دهید.

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد وکالت
سجاد نیستانی رضا یوسفی مینا محمدی حسام خوشگواری
۵۹۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر درصورتی میتوانید از ایشان دفاع نمایید که پروانه وکالت داشته باشید.

خیر وکالت میبایست رسمی باشد یعنی وکیل باید دارای پروانه وکالت باشد تا بتواند بعنوان وکیل از حقوق موکل دفاع نماید لیکن اگر دارای مدرک کارشناسی حقوق باشید و با موکل نسبتی که در قانون درج شده است داشته باشید میتوانید از کانون وکلای مربوطه تقاضای وکالت اتفاقی نمایید
لازم به ذکر است برای پرونده های مربوط به اداره کار وکالت مدنی کافی برای اعلام وکالت میباشد

خیر
برای مراجعه به مراجع قضائی برای دعوی اشخاص دیگر نیاز به پروانه وکالت هست و صرف داشتن وکالت محضری نمیتوان در مراجع قضائی از شخصی دفاع کرد.

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد وکالت
سجاد نیستانی رضا یوسفی مینا محمدی حسام خوشگواری
۵۹۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
خیر،بجای طرفین دعوا فقط وکیل رسمی دادگستری و یا وکیل اتفاقی دارای مجوز از کانون وکلا حق حضور در جلسه دادرسی را دارند.

درود
پاسخ منفـــــــــی ست. امر وکالت در دادگستـــــــــری تنها در حدود اختیارات کانـون وکــــــلای ایران ست.فرد باتحصیلات حقوقی و اخذ پروانه وکالت مورد تایید وزارت دادگستـــری کشورست.لذا در وکالت کاری محضری با امتیــاز«حق توکیـــل» میتوانید در مسیر قرارگیـــــرید.
سپاس

باسلام با وکالت مدنی نمی توانیم درشرکت کنیم جهت پیگیری دردادگاه بایستی وکیل دادگستری باشیم.

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد وکالت
سجاد نیستانی رضا یوسفی مینا محمدی حسام خوشگواری
۵۹۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام وکیل وهرشخص دیگری با وکالتنامه مدنی نمی توانند در جلسه دادگاه شرکت کند که اگر وکیل باشید بایستی با ارائه دفترچه وکالت وپروانه وکالت قادر به شرکت در جلسه دادگاه می باشید واشخاص عادی باید به یکنفر دکیل وکالت بدهند.

خیر اگر اختیار تعیین وکیل دارید صرفا میتوانید وکیل دادگستری اختیار نمایید

راجعه به مراجع قضائی برای دعوی اشخاص دیگر نیاز به پروانه وکالت هست و صرف داشتن وکالت محضری نمیتوان در مراجع قضائی از شخصی دفاع کرد.

خیر برای طرح دعاوی در مراجع قضایی حتما باید پروانه ی وکالت داشته باشید .۹ ثانیه پیش
و اگر اقوام درجه ی یک شما باشند و شما کارشناس حقوقی باشید میتوانید به صورت اتفاقی از ایشان وکالت نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد وکالت
سجاد نیستانی رضا یوسفی مینا محمدی حسام خوشگواری
۵۹۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

و اگر اقوام درجه ی یک شما باشند و شما کارشناس حقوقی باشید میتوانید به صورت اتفاقی از ایشان وکالت نمایید.

اصولا برای شرکت در جلسه دادرسی به نمایندگی شخص دیگر، باید وکیل رسمی دادگستری باشید، مگر در مورد دعاوی مربوط به امور حسبی همچون قیمومت، غایب مفقود الاثر و ترکه متوفی که مطابق ماده ۱۵ قانون امور حسبی، نماینده عادی هم میتواند در دادگاه شرکت کند.

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد وکالت
سجاد نیستانی رضا یوسفی مینا محمدی حسام خوشگواری
۵۹۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام خیر برای دفاع در دادگاه باید وکیل دادگستری بگیرید

با احترام دادگاه نمیتوانید مراجعه نمایید

سلام، خیر با این وکالت اگر در آن حق تعیین وکیل دادگستری درج شده می توانید برای ایشان وکیل دادگستری اخذ کنید

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد وکالت
سجاد نیستانی رضا یوسفی مینا محمدی حسام خوشگواری
۵۹۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر شما نمیتونید تشریف ببرید و ازشون دفاع کنید

خیر شما مجوز وکالت ندارید

خیر شما نمی توانید در جلسه رسیدگی حضور پیدا کنید یا حتی پرونده را پیگیری نمایید ،شما می توانید با وکالتنامه ای که دارید وکیل دادگستری انتخاب نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد وکالت
سجاد نیستانی رضا یوسفی مینا محمدی حسام خوشگواری
۵۹۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود خیر، حتما باید وکیل دادگستری اختیار نمایید

دادگاه ها حضور وکیل مدنی ( دفترخانه ای ) را در پرونده های دادگاه نمی پذیرند .

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد وکالت
سجاد نیستانی رضا یوسفی مینا محمدی حسام خوشگواری
۵۹۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر فقط وکیل دادگستری که پروانه وکالت دارد میتواند وکالت کند با وکالت نامه محضری نمیشه در دادگاه دفاع نمود

خیر، دادگاه فقط وکیل دادگستری را می پذیرند

برای مداخله در امور قضایی باید حتما طرف وکیل دادگستری باشد شما نمی توانید چنین اقدامی انجام دهید

خیر،دادگاه وکیل مدنی رانمی پذیردبایدوکیل دادگستری باشید،یاوکیل اتفاقی دارای مجوزازکانون وکلا،واگرحق توکیل به غیر دروکالت نامه قیدشده باشدمی توانیدوکیل اختیارنمایید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.