لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۲ متخصص آنلاین

دفاع از اتهام انتسابی چیست؟

پرسیده شده

ببخشین من در دادگا بودم دادگا حکم برائت از اتهام انتسابی رادصادر نمود ولی امروز ابلاغیه اومده مهت دفاع از اتهام انتسابی به مدت ده روز گفته حاظر شوید وقتی حکم برائت صادر صده چرا مجدد به بازپرسی رفته؟ در حالی که ساکی هم رضایت داده

۲۸,۴۳۷
مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اگر شاکی رضایت داده باشد ممکن است به دلیل اینکه جرم ارتکابی از جرایم غیر قابل گذشت باشد و مربوط به نظم عمومی بوده لذا شما احضار شده اید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
حسین حاجی زاده
حسین حاجی زاده ۰.۹ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ / ۵ (۱۵۳) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۰۵) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۴۷) دیدگاه

در صورت رضایت شاکی به دلیل جنبه عمومی جرم بوده و در غیر اینصورت شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض کرده و پرونده مجددا به جریا ن افتاده است.

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

جنبه عمومی جرم با رضایت شاکی خصوص از بین نخواهد رفت

با سلام به دادگاه صادر کننده احضاریه مراجعه کنید تا حضورا به شما اطلاع داده شود چرا بعد از صدور حکم برائت مجددا دعوت شده اید ،البته اگر در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده باشد و طرف مقابل شما به این قرار اعتراض کرده باشد و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ان قرار منع تعقیب را نقض کند ،شما مجددا برای تفهیم اتهام به دادسرا دعوت میشوید

احتمال زیاد جرم ارتکابی شما جنبه عمومی دارد لذا با مراجعه به شعبه از روند پرونده مطلع شوید.

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
اگر شاکی پرونده اعلام رضایت کرده به شما احتمالا بع دلیل جنبه عمومی جرم بوده احضار شده اید.
همچنین ممکن است شاکی پرونده به قرار منع تعقیب اعتراض کرده باشد .

با سلام..
دفاع از اتهام انتسابی.. یعنی دفاع از اتهامی که فعلا بشما نسبت داده شده است..
در صورتیکه طبق اظهاراتتون شاکی رضایت داده باشد، ممکن است، به دلیل اینکه جرم انتسابی بشما از جرایم غیر قابل گذشت در قانون بوده و اصولا جرم دارای جنبه عمومی می باشد..
در غیر اینصورت شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا اعتراض نموده و دادگاه نیز حسب اعتراض شاکی،، قرار منع تعقیب صادره از دادسرا را نقض ننوده و پرونده مجددا به جریا ن افتاده است.
در حالت فعلی جنابعالی جهت تفهیم اتهام به دادسرا احضار می شود و حتما ضمانت لازم به همراه داشته باشید..
موفق باشید..

با سلام
میتواند به علت جنبه عمومی جرم باشد

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام درصورتی که شاکی رضایت داده باشد ممکن است جرم از جرائم غیر قابل گذشت باشد و دارای جنبه عمومی می باشد کا رضایت شاکی میتواند از عوامل تخفیف مجازات باشد.

سلام وقت بخیر
پیرو گفته شما ممکن است جرم از جرایم غیرقابل گذشت باشد و شاکی مدعی العموم باشد.

باسلام بستگه به این دارد که جرم ارتکابی ازچه نوع باشد اگر غیر قابل گذشت است طبق قانون مجازات اسلامی جرم عمومی است وجهت جلوگیری اخلال در نظم عمومی جامعه بایستی اجرا گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام بستگه به این دارد که جرم ارتکابی ازچه نوع باشد اگر غیر قابل گذشت است طبق قانون مجازات اسلامی جرم عمومی است وجهت جلوگیری اخلال در نظم عمومی جامعه بایستی اجرا گردد.

جرائم دو صورت میباشد جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت و بدلیل اینکه احتمال جرائم غیر قابل گذشت بوده و جنبه عمومی داشته احضار شده اید ضمنا میتوانید به شعبه مراجعه و پیگیری موضوع پرونده شوید موفق باشید

یابه دلیل جنبه عمومی جرم احضارشده ایدکه باگذشت شاکی مجازات ازبین نمی رودویااینکه شاکی به قرارمنع تعقیب اعتراض نموده است.
موفق باشید

باسلام به شعبه مراجعه نمایید زیرا احتمال اعتراض مجدد شاکی و یا وجود جنبه های عمومی جرم متصور است.

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

احتمالا اعتراض شده است

باسلام بستگی به جرم انتسابی خواهد داشت ممکن است از جهت جنبه عمومی بایستی تفهیم اتهام شوید.

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس هشام بهبهانی نژاد سمیه آرزه نسترن زمانی پور
۴۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ممکن است برای جلسه تجدیدنظر باشد. عین ابلاغیه برای اظهار نظر لازم است.

باسلام درابتدا شما دقیقا قید نکردید که پرونده در دادگاه هستش یا دادسرا ولی تعیین فرجه ی فوق باقید دفاع از اتهام نزد دادسرا وبازپرس قابل رسیدگی است و احتمال قوی فعل مجرمانه منتسب از جزائم غیرقابل گذشت محسوب و با شکایت شاکی خصوصی شروع ولی با رضایت وی پایان نمی یابد و نسبت به جنبه ی عمومی باید منتهی به قرار نهایی و سپس پرونده به دادگاه جهت صدور حکم ارسال میشود.در پایان دوست عزیز دادگاه با دادسرا متفاوت است و تصمیم گیرنده اصلی دادگاه اعم از کیفری ۱ و کیفری ۲ خواهد بود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.