لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری حامد شاکری نیا مینا محمدی بهنام رفیعی ساران
۲۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

منزل مسکونی من به مزایده گذاشته شده، آیا شرایطی برای جلوگیری از فروش ملک من هست یا نه؟

پرسیده شده

طی یک فرایند فروش ملکی ۱۵ سال قبل محکوم به پرداخت هفتصد میلیون تومان خسارات شده ام. که طی پروسه محکومیت. شاکی با توجه به اینکه همسایه بودیم. تا زمان اخذ حکم محکومیت، منو در پروسه رسیدگی مجحول المکان معرفی کرده. و در حال حاظر منزل مسکونی من را توقیف و به مزایده گذاشته آیا شرایطی برای جلوگیری از فروش ملک من هست یا نه؟

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری حامد شاکری نیا مینا محمدی بهنام رفیعی ساران
۲۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اگر شما بی اطلاع بوده و مجهول المکان اعلام شده باشید میتوانید نسبت به رای صادره تقاضای واخواهی نمایید . به محض تقدیم دادخواست واخواهی ، اجرای حکم متوقف خواهد شد . در غیر اینصورت باید پرونده بررسی شود تا شاید راهکاری بتوان ارائه نمود .

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.