لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۰

منزل مسکونی من به مزایده گذاشته شده، آیا شرایطی برای جلوگیری از فروش ملک من هست یا نه؟

طی یک فرایند فروش ملکی ۱۵ سال قبل محکوم به پرداخت هفتصد میلیون تومان خسارات شده ام. که طی پروسه محکومیت. شاکی با توجه به اینکه همسایه بودیم. تا زمان اخذ حکم محکومیت، منو در پروسه رسیدگی مجحول المکان معرفی کرده. و در حال حاظر منزل مسکونی من را توقیف و به مزایده گذاشته آیا شرایطی برای جلوگیری از فروش ملک من هست یا نه؟

۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اگر شما بی اطلاع بوده و مجهول المکان اعلام شده باشید میتوانید نسبت به رای صادره تقاضای واخواهی نمایید . به محض تقدیم دادخواست واخواهی ، اجرای حکم متوقف خواهد شد . در غیر اینصورت باید پرونده بررسی شود تا شاید راهکاری بتوان ارائه نمود .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.