لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
امیر ضیغمی چیا کهزاد بیتا اخوان مدرس سجاد نیستانی
۱۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

وکالت داشتن دلیل بر مالکیت است؟

پرسیده شده

آیا شخصی با داشتن وکالت و بدون داشتن مبایعه نامه یا قولنامه و بدون پرداخت ثمن میتواند احراز مالکیت کند؟
و اگر سند به نام خود زد قابل بازگشت هست؟

۱۷ پاسخ #84521973
۲,۳۵۸
مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
امیر ضیغمی چیا کهزاد بیتا اخوان مدرس سجاد نیستانی
۱۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام و وقت بخیر
با توجه به مندرجات متن وکالتنامه باید بررسی گردد لذا اگر حق واگذاری ملک به خود را داشته اند مانعی نیست اما صرف یک وکالت دلیلی برای مالکیت نیست.اگر حق انتقال به خود را نداشته اند می توانید ابطال سند را بخواهید .

خیر صرف داشتن وکالت دلیل بر مالکیت نیست . اگر سند بنام خودش بزند با توجه به شرح وکالتنامه بستگی دارد که یا بایستی ارزش مورد وکالت را به موکل بدهد یا خیانت در امانت نموده است و سند قابل بازگشت است . مدارکتان بایستی بررسی شود .

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
امیر ضیغمی چیا کهزاد بیتا اخوان مدرس سجاد نیستانی
۱۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر، حتی نمی تواند اماره و نشانه بر ان باشد.

شخصی با داشتن وکالت و بدون داشتن مبایعه نامه یا قولنامه و بدون پرداخت ثمن نمیتواند احراز مالکیت کند.
و اگر سند به نام خود زد قابل بازگشت هست.

خیر وکالت داشتن به معنای مالکیت نیست.
اگر حق انتقال به خود را نداشته سند قابل ابطال است و اگر داشته باید بهای آن را پرداخت کند

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
امیر ضیغمی چیا کهزاد بیتا اخوان مدرس سجاد نیستانی
۱۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام همین که سند را به نام خود منتقل کرده ناشی از یک قرارداد بوده و فقط اگر مصلحت موکل را رهایت نکرده باشد قرارداد قابل ابطال است .

وکالت داشتن دلیل مالکیت نیست

با توجه به مندرجات متن وکالتنامه باید بررسی گردد لذا اگر حق واگذاری ملک به خود را داشته اند مانعی نیست اما صرف یک وکالت دلیلی برای مالکیت نیست.اگر حق انتقال به خود را نداشته اند می توانید ابطال سند را بخواهید .

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
امیر ضیغمی چیا کهزاد بیتا اخوان مدرس سجاد نیستانی
۱۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر حق اتقال به خود نداشته باشد سند قابل ابطال است ..
و اکر حق انتقال به خود در وکالتنامه قید شده باشد اختلاف نظر است بعضی موافق ابطال سند هستند و بعضی خیر
اما در هر حال ثمن باید مسترد شود

با سلام
وکالت اگر تام و حق خرید و فروش ولو به خود را داشته باشد مشکلی نیست و قانونی است ولی در صورت نداشتن مبایعه نامه صرفا وکیل موکل محسوب شده و هر عملی که انجام دهد برای موکل است و موکل میتواند مطالبه ثمن معامله را از وکیل بخواهد

کلا وکالت دلیل بر مالکیت نیست . اما با بهره گیری از وکالتنامه دارای اختیارات می توان مقدمات مالکیت را فراهم آورد .

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
امیر ضیغمی چیا کهزاد بیتا اخوان مدرس سجاد نیستانی
۱۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام خیر صرف داشتن وکالت نامه نمیتواند این کاررا بکند ،اگر سند به نام خودش زد قابل ابطال است

اگر وکیل حق واگذاری ملک به خود را داشته باشد میتواند ملک را به خود منتقل کند اما صرف دارا بودن یک وکالت دلیلی برای مالکیت نیست.
در صورتی که وکیل حق انتقال به خود را نداشته باشد می توانید ابطال سند را بخواهید ..

با سلام
خیر دلیل مالکیت محسوب نمی شود

با سلام و احترام وکالت نامه سند مالکیت محسوب نمی گردد مگر اینکه موکل حق واگذاری ولو به خود نیز در متن وکالت نامه اعطایی داشته باشد در این حالت نیز مکلف است وجوه دریافتی به موکل خود تاویه نماید علی ایحال متن وکالت نامه و اختیار ات حاصله نافذ مگر اینکه موکل امور و اقدام انجام شده را بعدا تنفیذ نماید درصورت رد آن باطل خواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
امیر ضیغمی چیا کهزاد بیتا اخوان مدرس سجاد نیستانی
۱۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام صرف وکالت دلیلی بر مالکیت نیست مگر اینکه نشانه های از انجام معامله وجود داشته باشد مانند انتقال وجه معادل قیمت ملک مورد نظر و تصرف ملک. که تشخیص این امر به عهده دادگاه است در صورت وجود اختلاف باید دعویاثبات مالکیت مطرح شود.

وکالت داشتن دلیل بر مالکیت نیست و اگر در انجام وکالت به ضرر موکل افراط و تفریط شود در مواردی قابلیت ابطال را دارد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.