لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

زن کارمند بعد از فوت حقوق دارد؟

پرسیده شده

باسلام.
اگر حقوق دارد این حقوق چگونه بین همسر و فرزندان و والدینش تقسیم میشود؟
اگر زن همسر و فرزند نداشته باشد و فقط مادر و خواهر برادر داشته باشد چگونه تقسیم میشود؟ ممنون

۷۱,۹۳۵
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
محمدرضا عطاری شادکهن سجاد نیستانی آرش جیحون زینب علیپور
۷۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام ودرود.به افرادتحت تکلف پرداخت می شود

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
محمدعلی رضائی برزانی
محمدعلی رضائی برزانی ۵.۸ وکیل پایه یک دادگستری مرکز وکلا
۴.۸ / ۵ (۹۶۹) دیدگاه
جواد شاهسوند اینانلو
جواد شاهسوند اینانلو ۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۶ / ۵ (۱۴) دیدگاه
ابوالفضل جهان بخش
ابوالفضل جهان بخش ۶.۲ وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا
۴.۸ / ۵ (۵۱۵) دیدگاه

بادرود؛مستمری زن متوفی بعدفوتشان؛درفرض سوال اول همسر؛الف)مشروط به اینکه بالای۶۰سال سن،وب)ناتوان ازتامین معاش خودوازکارافتاده،ومتعذربرای کارکردن باشد! فرزندان؛ذکورتازمان اشتغال به تحصیل!وفرزنداناث؛تازمان ازدواج!(درضمن چنانچه ازدواج مشارالیها،منتهی به متارکه شود،مجددامیتواندازمستمری مادرمتوفی خودمنتفع شود! ولکن درخصوص والدین زن متوفی؛مشروط براین است ک ماقبل فوت دخترشان تحت تکفل وی بوده باشند(کفالت والدین زن متوفی مسبوق بماقبل فوت دخترشان حین حیات وی باشد)تامستحق واجدالشرائط دریافت مستمری مقرره باشند! وامادرپاسخ به فرض بخش دوم سوال؛دراین حالت.که وراث زن منحصربه مادروخواهروبرادرباشد؛ چنان چه فوقادرخصوص والدین اشاره شد، شرط استحقاق مادر برای دریافت مستمری فرزنددخترمتوفی خودسبق کفالتش بماقبل فوت وی،حین الحیات مورث خودبوده،مستمری زن پس ازفوت وی بهیچ عنوان به برادروخواهران ایشان تعلق نخواهدگرفت!نکته حائزاهمیت،شرط برخورداری ازمستمری برای بازماندگان،منوط بعدم دریافت حقوق یا.!علیهده راسا بطوراختصاصی ازسازمان میباشد!(استنباط ازقانون)

با سلام مطابق مرد تقسیم می گردد ...یک دوم آن برای زوج و اگر فرزند دختر در خانه باشد تا قبل ازدواج یا پسر در حال تحصیل تا قبل از سربازی

با سلام
به افراد تحت تکلف متوفی پرداخت میشود.

صرفا به افراد تحت تکفل پرداخت ن
میشود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.