لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۷ متخصص آنلاین

زن کارمند بعد از فوت حقوق دارد؟

پرسیده شده

باسلام.
اگر حقوق دارد این حقوق چگونه بین همسر و فرزندان و والدینش تقسیم میشود؟
اگر زن همسر و فرزند نداشته باشد و فقط مادر و خواهر برادر داشته باشد چگونه تقسیم میشود؟ ممنون

۵۸ پاسخ #83870497
۶۱,۸۷۷
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

حقوقی در خصوص زنان وجود دارد که با وجود اینکه قانون شده و اجرای آن توسط دستگاه‌ها الزامی است اما به دلیل عدم آشنایی زنان از حقوق خود اجرایی نمی‌شود یکی از این قانون‌ها پرداخت مستمری یا حقوق بازنشستگی خانم‌های شاغل پس از فوت آنها به وراث قانونی است که از طرف دستگاه‌ها لازم الاجرا است.

در گذشته قانون به این صورت بود که تنها پس از فوت آقایان شاغل حقوق آنها و حق بازنشستگی آنها به وراث قانونی داده می‌شد اما پس از اصلاح قانون، هم اکنون حقوق بازنشستگی و مستمری زنان شاغل پس از فوت آنها باید به وراث قانونی آنها پرداخت شود.
در خصوص اینکه آیا در صورت در قید حیات بودن همسر و پدر خانواده بازهم مستمری به وراث قانونی آنها پرداخت می‌شود، حتی اگر همسر و پدر خانواده نیز در قید حیات باشند طبق قانون دختران تا زمانیکه ازدواج می‌کنند و پسران تا زمانیکه درس می‌خوانند می‌توانند از این حق استفاده کنند.

در گذشته قانون بر این اساس بود که حقوق و حق بازنشستگی مادران شاغل تا سن ۲۵ سالگی به پسران پرداخت شود اما در قانون حمایت از خانواده بند دیگری به این قانون اضافه شد و هم اکنون پسران تا زمانیکه ادامه تحصیل می‌دهند می‌توانند از این حق قانونی برخوردار شوند.

در خانواده‌ای که هم پدر و هم مادر شاغل بوده است در صورت فوت هر دوی آنها فرزندان می‌توانند هم زمان مستمری هر دو را در یافت کنند البته در گذشته به شرط اثبات عسر و حرج همسر زن شاغل می‌توانست از حقوق همسر متوفای خود استفاده کند اما هم اکنون حق بازنشستگی بدون توجه به وضعیت خانواده‌ها به همسر و فرزندان و وراث قانونی زن شاغل متوفی پرداخت می‌شود.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
محمدعلی رضائی برزانی
محمدعلی رضائی برزانی ۷.۰ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۷ / ۵ (۸۷۷) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۹۹۴) دیدگاه

با سلام
افراد تحت تکفل متوفی فارغ از جنسیتشان میتوانند از مستمری استفاده متوفی استفاده نمایند

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
اگر زوجه حقوق یا مستمری داشته باشد برای فرزند پسر تا ۱۸ سالگی و برای دختر تا روز ازدواج و برای سایر افراد بر حسب شرایط قانونی تغلق خواهد گرفت
اگر متوفی همسر و فرزندی نداشته باشد این حقوق به پدر و مادر او تعلق خواهد گرفت اما برای برادر خیر .

با سلام
به برادر تعلق نمی گیرد. به مادر و پدر در صورتی تعلق میگیرد که زن همسر و فرزند نداشته باشد. پسر تا ۱۸ سال و دختر تا زمان ازدواج .

حقوق کارمند زن اگر دارای دخترباشد تاموقع ازدواج وپسر تاموقع مشغول به تحصیل تعلق میگیرد واگرپدر ومادر داشته به پدرومادر نیز تعلیق میگیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام کارمند خانم یا آقا یکی است درصورت فوت حقوق ایشان به وراثی که حقوق براش تعلق میگیره پرداخت میشه

باسلام بله بعدازفوت کارمندزن حقوق نامبرده به فرزندپسر تا۱۸ سالگی وبرای دخترتازمان ازدواج تعلق خواهد گرفت.

با سلام
بطور کلی در صورتی حقوق بعد از فوت زن کارمند برقرار می باشد که وی سرپرست خانوار بوده و شوهرش در صورت زنده بودن، ناتوان و بالای ۶۰ سال باشد...
حال
۱- در خصوص فرزندان، تا رسیدن به سن قانونی به آنها تعلق میگیرد
۲- در خصوص پدر و مادر، در صورتیکه تحت تکفل زن متوفیه بوده باشند، تعلق میگیرد..
۳- به خواهر و برادر تعلق نمی گیرد.
ماده ۸۲ قانون تامین اجتماعی در این خصوص به نوعی تعیین تکلیف کرده است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام بله زنان کارمند حقوقشان بعداز فوت به فرزندان ذکور واناث تعلق میگیرد فرزنداگردخترباشد تازمان ازدواج ولی پسر باشد تازمان ادامه تحصیل ، به وی تعلق خواهد گرفت.

با سلام
حقوق بازنشستگی و مستمری زنان شاغل پس از فوت آنها باید به وراث قانونی آنها پرداخت شود.

حقوق پس از فوت به وراث تعلق میگیرد دختر تا زمان ازدواج پسر تا زمانی که تحصیل میکند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله طبق قانون تامین اجتماعی تعلق میگیرد

با سلام..
۱_ در خصوص موضوع مطروحه.. بخشی از سئوال شما در ماده ۸۲ قانون تامین اجتماعی بیان گردیده، بشرح مختصر اینکه حقوق و یا مستمری کارمندان زن بعد از فوت به وراث قانونی وی پرداخت می گردد بدینصورت که درصورت داشتن فرزندان..
برای فرزند پسر تا زمان تحصیل و برای فرزند دختر تا زمان ازدواج تعلق می گیرد..
۲_ خواهر و برادر متوفی هیچ سهمی از حقوق و یا مستمری ندارند..
۳_ حسب شرایط قانونی در صورت نداشتن همسر و یا فرزند.. این حقوق و یا مستمری به پدر و مادر کارمند متوفی زن تعلق می گیرد..
موفق باشید..

با سلام افرادی که قبل از فوت متوفی تحت تکفل ایشان بوده اند میتوانند از مستمری ایشان برخوردار گردند.

با سلام. در نظر داشته باشید صحبت وقتی از تقسیم میشود فقط شامل اموال ودارایی های متوفی هست. بدین منظور که اگر متوفی کارمند باشد و دارای حقوق بازنشستگی باشد آن حقوق بازنشستگی پس از انجام انحصار وراثت و تحویل نامه مورد نظر به اداره مربوطه حقوق بازنشستگی فقط به همسر و اگر دختر مجرد در خانه باشد و بچه های زیر سن قانونی خواهد رسید. که خود بانک واریز کننده بصورت اختصاصی این امور را انجام میدهد. و اگر فرزندان پسر به سن قانونی رسیده باشند بجز اناث به ذکورها تعلق نخواهد گرفت

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حقوق بازنشستگی و مستمری زنان کارمند متوفی به فرزندان اناث تا زمان ازدواج و به فرزندان ذکور تا زمان تحصیل و به پدر و مادر وی نیز در صورت تحت تکفل بودن آنان پرداخت می شود و برادر و خواهر از این حق محروم هستند

می توانند حقوق کارمند متوفی و بیمه عمر آن استفاده کنند .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بین افراد تحت تکفل تقسیم می گردد. به خواهر و برادر تعلق نمی گیرد
موفق باشید

با سلامحقوق مستمری جز ترکه محسوب نمیشود که بین وراث به صورت سهم الارث تقسیم شود افراد مشمول طبق قانون با شرایط ذکر شده در قانون مشمول مستمری میباشند.

فرزندپسر تا سن هجده سالگی و اگر مشغول تحصیل شد تا اتمام تحصیل و فرزند دختر تا قبل از ازدواج واگر ازدواج کردن بعد از متارکه از مستمری متوفی برخوردار میشوند.

شرایط قانونی به این صورت است که
در گذشته قانون به این صورت بود که تنها پس از فوت آقایان شاغل حقوق آنها و حق بازنشستگی آنها به وراث قانونی داده می‌شد اما پس از اصلاح قانون، هم اکنون حقوق بازنشستگی و مستمری زنان شاغل پس از فوت آنها باید به وراث قانونی آنها پرداخت شود.
در خصوص اینکه آیا در صورت در قید حیات بودن همسر و پدر خانواده بازهم مستمری به وراث قانونی آنها پرداخت می‌شود، حتی اگر همسر و پدر خانواده نیز در قید حیات باشند طبق قانون دختران تا زمانیکه ازدواج می‌کنند و پسران تا زمانیکه درس می‌خوانند می‌توانند از این حق استفاده کنند.

در گذشته قانون بر این اساس بود که حقوق و حق بازنشستگی مادران شاغل تا سن ۲۵ سالگی به پسران پرداخت شود اما در قانون حمایت از خانواده بند دیگری به این قانون اضافه شد و هم اکنون پسران تا زمانیکه ادامه تحصیل می‌دهند می‌توانند از این حق قانونی برخوردار شوند.

در خانواده‌ای که هم پدر و هم مادر شاغل بوده است در صورت فوت هر دوی آنها فرزندان می‌توانند هم زمان مستمری هر دو را در یافت کنند البته در گذشته به شرط اثبات عسر و حرج همسر زن شاغل می‌توانست از حقوق همسر متوفای خود استفاده کند اما هم اکنون حق بازنشستگی بدون توجه به وضعیت خانواده‌ها به همسر و فرزندان و وراث قانونی زن شاغل متوفی پرداخت می‌شود.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
بله تعلق میگیرد و مطابق قانون دختر تا زمان ازدواج و پسر تا زمانیکه مشغول درس خوندن باشه بهره میبرند

حقوق زنی که فوت شده بین وراثش مورد استفاده قرار می گیرد.

سلام
مستمری زن کارمند پس از فوت به وراث قانونی وی تعلق میگیرد،دختران تازمانی که ازدواج نکرده اند وپسران تا زمانی که تحصیل میکنند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حقوق متوفی به افراد تحت تکفل پرداخت می شود و فرزند دختری که ازدواج نکرده و فرزند پسر مادام که تحصیل می کند .

بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری‌استفاده خواهند کرد:

شوهر مشروط بر اینکه اولا تحت تکفل زن بوده ثانیا سن‌او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده بوده و در هر حال مستمری‌از سازمان دریافت نکند.

فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر:

الف. پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بنداول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.

ب. سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری‌یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این‌قانون قادر به کار نباشند.

پدر و مادر در صورتی که اولا تحت تکفل او بوده ثانیاسن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوزکرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده‌۹۱ قانون تامین اجتماعی از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود اگر زن فرزند داشته باشد به فرزند دختر تا زمان ازدواج و فرزند پسر تازمان تحصیل ودانشجو بودن این حقوق تعلق می گیرد به همسر در صورتی تعلق می گیرد که تحت تکفل زن بوده باشد.. درصورت نداشتن فرزند به پدر و مادر درصورتی تعلق می گیرد که یک یا هردو آنان تحت تکفل زن بوده باشند.

سلام مستمری به فرزند پسر تا ۱۸ سالگی دختر تا زمان ازدواج چنانچه همسر و فرزندی نداشته باشد به پدر و مادر تعلق میگیرد

با سلام و احترام
بله زن کارمند پس از فوت مستمری داشته و به وراث قانونی ایشان میرسد.
موفق باشید.

سلام با توجه به قانون استخدامی کشوری مستمری بازنشستگان کارمندان فوت می نمایند بادارا بودن زوجه حقوقی مستمری بلزنشستگی دریافت می نمایند وبا نبودن همسر و فرزند پدر و مادر وی از این مزایا استفاده می نمایند موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام. بله در صورت داشتن فرزند دختر ازدواج نکرده و یا پسر زیر ۱۸سال مقدور خواهد بود.

سلام. فقط برای فرزندان دخترش تا زمانی که ازدواج نکرده و پسر تا ۱۸سالگی مستمری در نظر گرفته می شود. موفق باشید.

جنسیت تاثیری در تخصیص مستمری ندارد لذا مستمری خانم کارمند هم در صورت فوت بین وراث (دختر تا زمان ازدواج و پسر تا اتمام تحصیل ) و پدر و مادر درصورتیکه تحت تکفل وی باشند مستحق دریافت هستند

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام،بله حقوق دارد اگر سرپرست خانوار باشد که بین فرزندانش تقسیم میشود و به همان نسبت ۲ به ۱ بین فرزندان ذکور و مونث تقسیم میشود حسب قانون بر اساس طبقات ذکر شده در قانون،پدر مادر اولاد و اولاد ادلاد و طبقه دوم برادر خواهر و....در شق دوم سوال چون مادر از طبقه اول هست پس به طبقه دوم به کسی تعلق نمیگیره،

با سلام و ارادت بله خدایی نکرده بعد از فوت حقوق و مستمری ایشان به فرزندان ایشان می رسد

خیر . مگر اینکه افرادی تحت تکفل داشته باشد

با سلام
زن کارمند بعد از فوت حقوقی که دریافت می کرده فقط شمل فرزندان ذکور تا سن ۱۸ سال می شود و برای فرزندان اناث تا موقع عقد اول می توانند از حقوق مادر متوفی خود بهرمند شوند .
در طبقه اول تقسیم ارث فقط پدر و مادر و همسر داشته باشد، شوهر یک‌دوم، مادر یک‌سوم و مابقی به پدرش(یعنی یک‌ششم در اینجا) ارث می‌رسد .
در صورت نبود طبقه اول به سراغ طبقه دوم می روندد که شامل پدر بزرگ و مادر بزرگ خواهر و بردار می روند که اگر طبق اول باشد . ارث به طبق دوم نمی رسد .
موفق و پیروز باشید .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله حقوقی در خصوص زنان وجود دارد که با وجود اینکه قانون شده و اجرای آن توسط دستگاه‌ها الزامی است اما به دلیل عدم آشنایی زنان از حقوق خود اجرایی نمی‌شود یکی از این قانون‌ها پرداخت مستمری یا حقوق بازنشستگی خانم‌های شاغل پس از فوت آنها به وراث قانونی است که از طرف دستگاه‌ها لازم الاجرا است.

سلام
اصولا فارغ از جنسیت مستمری به وراث قانونی تعلق میگیرد
درصورتیکه پسر در حال تحصیل و دختر مجرد باشد
به برادر و خواهر تعلق نمی گیرد
شوهر ناتوان و بالای ۶۰ سال باشد

با سلام در صورت فوت زنان کارمند ،مطابق قوانین مصوب جدید ، مستمری زن متوفی به وراث قانونی مرحوم قابل پرداخت میباشد .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام تفاوتی بین حقوق مورث مرد و زن وجود ندارد و به فرزند ذکور تا ۱۸ سال و به فرزند اناث تا زمان ازدواج تعلق میگیرد

با سلام مستمری به افرادی تعلق خواهد گرفت که قبل از فوت تحت تکفل ایشان بوده اند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در گذشته قانون به این صورت بود که تنها پس از فوت آقایان شاغل حقوق آنها و حق بازنشستگی آنها به وراث قانونی داده می‌شد اما پس از اصلاح قانون، هم اکنون حقوق بازنشستگی و مستمری زنان شاغل پس از فوت آنها باید به وراث قانونی آنها پرداخت شود.
در خصوص اینکه آیا در صورت در قید حیات بودن همسر و پدر خانواده بازهم مستمری به وراث قانونی آنها پرداخت می‌شود، حتی اگر همسر و پدر خانواده نیز در قید حیات باشند طبق قانون دختران تا زمانیکه ازدواج می‌کنند و پسران تا زمانیکه درس می‌خوانند می‌توانند از این حق استفاده کنند.

با سلام
حقوق متوفی بعد فوت
زوجه تا زمانی که شوهر نکند ۵۰ درصد
فرزند کمتر از ۱۸ سال یا بیمار یا دارای نقص عضو یا در حال تحصیل ۲۵ درصد
والدین اگر تحت تکفل باشند و‌سن پدر ۶۰ سال و مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد ۲۰ درصد
و در صورتی که متوفی بدون همسر باشد تماما به مادر می‌رسد

با سلام
برای پدر و مادر در صورتی که همسر و فرزند نداشته باشد
و برای فرزندان تا زمان تحصیل و برای همسر نیز همچنین تعلق می گیرد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود حقوق به افراد تحت تکفل تعلق می‌گیرد منوط به اینکه حقوقی دیگر دریافت ندارند.

با سلام
میتوانند فرزندان ذکور تا ۱۸ سال و مونث تا زمان ازدواج استفاده کنند

به پسر تا ۱۸سالگی ودختر تا زمان ازدواج تعلق میگیرد

درود.افراد تحت تکفل متوفی فارغ از جنسیتشان میتوانند از مستمری استفاده متوفی استفاده نمایند

باسلام
درصورتی که خانم کفالت فرزندان را برعهده داشته باشد و تحت سرپرستی مادر باشند. دختران تا قبل از ازدواج و پسران تا قبل از ۱۸ سالگی از حقوق مستمری مادر بهره مند می‌گردند. پدر و مادر خانم شاغل متوفی مشمول قسمت اول شرایط می گردند.

بله
به وراث قانونی زن کارمند متوفی مستمری می رسد

سلام. امکان بهره مندی از حقوق و مستمری کارمند متوفی برای اقارب و همسر وی وجود دارد. در خصوص فرذند دختر تا زمانی که ازدواج نموده و در مورد فرزند پسر تا زمانی که مشغول تحصیل می باشد وجود دارد.

سلام افراد تحت تکفل متوفی فارغ از جنسیتشان میتوانند از مستمری استفاده متوفی استفاده نمایند و مشکلی ندارد.

بنام خدا،مستمری به افراد تحت تکفل او می رسد.

۱- در خصوص فرزندان، تا رسیدن به سن قانونی به آنها تعلق میگیرد
۲- در خصوص پدر و مادر، در صورتیکه تحت تکفل زن متوفیه بوده باشند، تعلق میگیرد..
۳- به خواهر و برادر تعلق نمی گیرد

درود
به افراد واجد شرایط تعلق می گیرد نه تمام وارث.

باسلام وادب

سوال ۱- بر اساس قانون‌ پرداخت مستمری یا حقوق بازنشستگی خانم‌های شاغل دستگاه‌ها لازم الاجرا هستند که پس از فوت آنها به وراث قانونی انان پرداخت نمایند.

سوال۲- اگر همسر و فرزند داشته باشد طبق قانون دختران تا زمان ازدواج و پسران تا پایان تحصیل حق استفاده خواهند داشت.

سلام
به پسر وی تا ۱۸ سال و به دختر تا زمان ازدواج
اگر ازدواج نکرده باشد به پدر و مادرش تعلق میگیرد
و به برادر تعلق نمیگیرد

بله این حقوق قانونی به فرزندان اناث تا زمانی که ازدواج نکرده اند و به ذکور تا سن ۱۸سالگی تعلق می گیرید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.