لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۹ متخصص آنلاین

میتونم درخواست نفقه پسرم را از جد پدری کنم؟

پرسیده شده

سلام.همسرم فوت کرده و من از بیمه مستمری میگیرم آیا میتونم درخواست نفقه پسرم را از جد پدری کنم؟ایا از لحاظ قانونی می‌تواند بچه را بخاطر نفقه از من بگیرند؟

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
سجاد نیستانی مهران صادقی فرهاد امینی نسترن زمانی پور
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله به طرفیت پدربزرگ دادخواست مطالبه نفقه بدهید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۲.۱ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۸۰) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۹۹۴) دیدگاه

بله شما میتوانید نفقه خود را دریافت کنید

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
سجاد نیستانی مهران صادقی فرهاد امینی نسترن زمانی پور
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله دادخواست مطالبه نفقه بدهید

بله میتوانید دادخواست مطالبه نفقه به طرفیت پدربزرگ را بدهید

با سلام
بله امکان پذیر است

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
سجاد نیستانی مهران صادقی فرهاد امینی نسترن زمانی پور
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
اگر حقوق مستمری همسرتان را میگیرین

بله میتونید اینکارو بکنید

سلام
بله می توانید دادخواست مطالبه نفقه نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
سجاد نیستانی مهران صادقی فرهاد امینی نسترن زمانی پور
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
بله دادخواست مطالبه نفقه بدهید

بنام خدا،بله امکان مطالبه نفقه از جد پدری وجود دارد.

درود
بله امکان پذیر است.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
سجاد نیستانی مهران صادقی فرهاد امینی نسترن زمانی پور
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
شمامیتوانیدبامراجعه به دادگاه خانواده دادخواست مطالبه نفقه از جدپدری مطرح کنیدالبته پدر بزرگ باید تمکن مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد درغیراینصورت تکلیفی درپرداخت نفقه نخواهد داشت

با احترام میتوانید مطالبه نفقه از جد پدری کنید

دادخواست مطالبه نفقه دهید .

بله طرح دعوی برای مطالبه نفقه فرزندتان از جانب شما بطرفیت جد پدری امکان پذیر هست،در اینخصوص میبایست دادخواست دهید

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
سجاد نیستانی مهران صادقی فرهاد امینی نسترن زمانی پور
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانید نفقه را از پدربزرگ کودک مطالبه کنید و همچنین حق حضانت شما به این علت زایل نخواهد شد.

بله امکان مطالبه نفقه وجود دارد، خیر نمی توانند فرزند را بگیرند

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
سجاد نیستانی مهران صادقی فرهاد امینی نسترن زمانی پور
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود بلی شدنی است.

بااحترام
خیر بدلیل دریافت حقوق مستمری خیر مگر سهم فرزند را جد پدری دریافت نماید

سلام بله نفقه فرزندتان از پدربزرگشان قابل مطالبه است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.