لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۵ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۶۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام؛ معمولا اسناد مالکیت اینگونه وسایل نقلیه از ستاد اجرایی حضرت امام صادره میشه چنانچه این برگه را در دست دارید می توانید به راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک برای اخذ پلاک اقدام کنید.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۲.۱ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۸۰) دیدگاه
سمیه آرزه
سمیه آرزه ۰.۸ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۰۸) دیدگاه

می توانید به راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک برای اخذ پلاک اقدام نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
دوست گرامی موتورهای مزایده ای معمولا از نوع موتورسیکلت های قدیمی صورت میگیرد و موتور سیکلت بالای ۱۵ سال دیگر قابل تعویض پلاک نیست و اعتباری ندارند ودر صورت تخلف یا توقیف مجددا به پارکینگ منتقل میشود.

با سلام
جهت اطمینان از این امر ، صرفا میتوانید از طریق شماره گذاری پلیس راهور اقدام به کسب اطلاع نمایید

سلام
به مراکز تعویض پلاک برای کسب اطلاع مراجعه فرمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام..
بهتر است به همراه اسناد مالکیت موتورسیکلیت مذکور به مراکز تعویض پلاک راهور مراجعه نمائید..
موفق باشید..

با همراه داشتن مدارک , موضوع را از پلیس راهور پیگیری نمایید.

بله اگرقانونی برنده شدید می توانید باهمان مجوز برید دنبال پلاک کردن آن

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

احتمالا موتور سیکلت مزایده ای قدیمی است و قابل شماره گذاری نیست.

اگر بطور عمومی مانند سایر موتورها و خودروها دارای شرایط پلاک کردن باشد بلامانع است.

در خصوص موضوع با توجه به مقررات و آیین نامه های راهنمایی و رانندگی باید از طریق پلیس راهور اقدام نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام بادر داشتن اوراق مزایده وسایر اوراق مالکیت میتوانید به دفاتر خدمات تعویض پلاک مراجعه نمایید.

با در دست داشتن مدارک مثبت مالکیت به دفاتر تعویض پلاک مراجعه کنید پس از بررسی مشخصات خودرو و سال ساخت و ... پاسخ شما مشخص خواهد شد

سلام
می توانید به راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک برای اخذ پلاک اقدام نمایید

با تمام مدارک مربوطه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایید .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
در حال حاضر موتورسیکلت هایی که بیش از ۱۰ سال از تولید آنها سپری شده باشد پلاک گذاری نمی شوند. و باید اسقاط شوند.

بله می توانید به مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی محل مراجعه کنید وبا طی مراحل و تشریفات قانونی به خواسته خود برسید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله فروشنده مزایده می تواند با دادن یک نامه رسمی به شما امکان بدهد که پلیس مراجعه کنید و تقاضای پلاک بکنید . البته در مزایده های که فروشنده دولت است

بله اگر قانونی مزایده براگذار وشما برنده شدید به شماره گذاری مراجعه نمایید

پیشنهاد میشود قبل از انجام هر اقدامی با در دست مدارک و مستندات به مرکز تعویض پلاک شهر مربوطه مراجعه بفرمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله چون کاملا قانونی می باشد

چنانچه موضوع مزایده اوراقی نباشد قابل پلاک شدن خواهد بود. البته ۸۰درصد مزایده موتورسیکلت اوراقی میباشند. در مواد وشرایط مزایده ذکرمیگردد.

با سلام توضیحات خیلی کم بود . بستگی به سال موتور و فرسوده نبودن ان می توانید پلاک کنید در صورتی که در مزایده شرکت می کنید حتما کامل مطالعه بعد اقدام به ثبت نام در مزایده کنید شاید شماره گذاری پلاک نکند

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله می توانید نسبت به پلاک اقدام نمایید.جزییات دقیق را از راهنمایی و رانندگی بپرسید.

با سلام
با مراجعه به پلیس راهنمایی و رانندگی و ارائه مدارک و مراجعه به مراکز تعویض پلاک میتوانید پلاک بزنید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

چنانچه موضوع مزایده اوراقی نباشد قابل پلاک شدن خواهد بود. البته ۸۰درصد مزایده موتورسیکلت اوراقی میباشند. در مواد وشرایط مزایده ذکرمیگردد.البته موتور سیکلت بالای ۱۵ سال دیگر قابل تعویض پلاک نمیباشد.

با درود پروسه ای اداری است. به راهنمایی و رانندگی و تعویض پلاک مراجعه نمایید.

سلام با نامه مزایده به اداره راهنمایی(راهور) مراجعه کنیدالبته بستگی سال موتور دارد

درود بر شما

لطف جهت یافتن پاسخ خود با ارائه مدارک خود از پلیس راهور استعلام‌نمایید .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام زمان مزایده اعلام میکنند که میشود یا خیر اگر شدنی باشد مراحل قانونی انتقال بعد شماره گذاری می شود

بله مقدور هست ولی از طریق پلیس راهور و برای پلاک باید گواهینامه رانندگی هم باید داشته باشی

با سلام اگر فرسوده و از رده خارج نباشد بله

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله از طریق انتقال اجرایی تمامی اسناد و مدارک لازم به نام برنده مزایده صادر خواهد شد و پلاک نیز با دستور دادگاه توسط نیروی انتظامی الصاق میشود.

چنانچه موتورسیکلت مزایده ای اسقاطی فروخته شود حتما پلاک آن از سوی پلیس راهور فک میشود .لذا قابل شماره گذاری نیست وباید به صورت اوراقی فروخته شود.

در صورت قدیمی بودن و داشتن مدارک دال بر مالکیت و عدم شماره گذاری از دادگاه حقوقی درخواست رفع توقیف از مال منقول را بدهید .و با دستور دادگاه به شما موتور مزایده ای را تحویل میدهند البته اسقاط شده.پیروز باشید

بادرود. بله برگه ستاد فرمان راباید داشته باشید وبرای تعویض پلاک به راهنمایی ورانندگی مراجعه کنید پس از بازدید موتور ومدارک مثبته انجام میگیرد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام درشرایطی بله اگر فرسوده نباشد

بله قابل پلاک زدن هست با اسناد خرید به شماره گذاری مراجعه کنیدچنانچه موتور مورد مزایده مانعی از نظر راهور ناجا از نظر فنی جهت شماره گذاری نداشته باشد با اسنادی که از مرجع مجری مزایده دریافت می کنید می توانید نسبت به تعویض پلاک اقدام نمایید لذا به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنید

بستگی به شرایط و ضوابط مزایده دارد مانند مثال:فروش اسقاطی یا غیر اسقاطی موتور ها، قابل شماره گذاری بودن ، ،سال تولید موتورسیکلت،پلاک ملی داشتن،

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام بله اگر فرسوده نباشد میشود

بستگی به این دارد که تحت چه عنوانی به شما فروخته شده است اگر تحت عنوان اوراقی به شما فروخته شده باشد قابلیت شماره گذاری ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درر صورتی که فرسوده نباشد بله

ضمن عرض سلام،اگر موتور سیکلت قبل از مزایده،در کمیسون ماده ۲ اداره دارایی ان استان(اداره کل اموال و مستغلات)در زمره اموال اسقاطی تشخیص داده نشود بعد از برنده شدن ،شخص برنده میتواند با اخذ مدارک و اگهی مزایده و......نسبت به شماره گذاری ان اقدام کند و لی در غیر اینصورت امکان پلاک وجود ندارد

وقتی شما مزایده ای را برنده می شوید مدارک مزایده را در اختیار شما می‌گذارند و شمارا جهت تعویض پلاک به مراکز تعویض پلاک معرفی می کند و البته یک نفر از دادگاه به عنوان نماینده قانونی نیز معرفی می کنند با حضور ایشان و شما در مرکز تعویض پلاک میتوانید پلاک را تعویض بفرمایید موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام . بستگی به ارگانی دارد که برگزار کننده مزایده میباشد و با ارائه مدارک از طرف ان شما بتوانید پلاک کنید

بستگی به این دارد که کارشناسی مزایده ان را اسقاطی اعلام کرده یا خیر اگر اسقاطی اعلام کرده خیر در غیر اینصورت بله

بنام ایزد منان
تشریفات مزایده در خصوص اشیا و کالاهای قانونی صورت میگیرد و چنانچه اگر شما برنده مزایده باشید با در دست داشتن مدارک به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه و اخذ پلاک قانونی را خواستار میشوید
در خصوص فقط اقلام قاچاق و وسایل نقلیه قاچاق نمیتوان اقدام برای سند قانونی و اخذ پلاک کرد

باسلام آن چیزی که ملاک می باشد برگه ای است که حامل شماره سند موتور و شماره ترخیص کالا از کمپانی می باشد در صورت حصول موارد فوق می توانیدبه راهنمایی و رانندگی مراجعه نموده و درخواست صدور پلاک را بنماید

با احترام. اگر فرسوده باشد خیر در غیر اینصورت بله میشود

سلام
بستگی به دستورالعمل راهور دارد که ایا سال ساخت انها نسبت به موتور هایی یا خودرویی که تاریخ انقضا انها را مشخص کرده است قبل از اونه یا بعد اگر بعد باشدبله میشه پلاک گرفت

با سلام ،شما میتوانید با اخذ نامه از نهاد یا سازمانی که مزایده را برگزار کرده است و مستندات شرکت در مزایده به انضمام مدارک هویتی خود به شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری در شهر محل سکونت مراجعه نمایید .

سلام با نامه مزایده ومدارک ارائه شده به شما به پلیس راهور مراجعه و درخواست نمائید موفق باشید

با درود به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنید.

با سلام از طریق راهور پیگیری نمایید.

اگر دارای مدارک باشه بلی میتونید اقدام کنید

با سلام، با بهمراه داشتن مدارک و اسناد مالکیت به مراکز تعویض پلاک راهور مراجعه نمایید .

درود
از لحاظ مزایده ای بودن هیچ منعی ندارد مگر اینکه خود موتور سیکلت فرسوده و طبق قوانین راهنمایی رانندگی قابلیت تعویض پلاک را نداشته باشد.

باسلام
می توانید به راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک برای اخذ پلاک اقدام نمایید.
با احترام حاجی زاده

معمولا اسناد مالکیت اینگونه وسایل نقلیه از ستاد اجرایی حضرت امام صادره میشه چنانچه این برگه را در دست دارید می توانید به راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک برای اخذ پلاک اقدام کنید.

با سلام جهت کسب اطلاعات بیشتر به مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایید .

مدارک تعویض پلاک موتور‌سیکلت‌ها داشتن سند کمپانی، آخرین بنچاق محضری، کارت موتور، شناسنامه و کارت ملی مالک، کد پستی و برگه احراز محل سکونت به همراه بیمه شخص ثالث است.

مراحل نقل و انتقال موتور سیکلت در مراکز تعویض پلاک

دریافت قبض ورودی پارکینگ (زمان ورود به مرکز تعویض پلاک).

۲. مراجعه به اطلاعات و نوبت دهی و تعیین غرفه مربوطه.

۳. مراجعه به غرفه مربوطه و ارائه مدارک لازم و بررسی مدارک متقاضیان توسط کارشناس حقوقی.

۴. اخذ فرم بازدید فنی وسیله نقلیه از غرفه مربوطه.

۵. بازدید فنی وسیله نقلیه توسط کارشناس مرکز تعویض پلاک (تایید اصالت وسیله نقلیه)

۶. ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.

۷. واریز هزینه نقل و انتقال موتورسیکلت و پرداخت هزینه پستی مصوب جهت ارسال کارت مشخصات موتورسیکلت.

۸. مراجعه به دفتر مربوطه جهت دریافت تاییدیه نقل و انتقال و سند مالکیت موتورسیکلت.

۹. مراجعه به محل فک جهت فک پلاک موتورسیکلت (در مرکز تعویض پلاک).

۱۰. مراجعه به انبار پلاک جهت تحویل پلاک قدیم و اخذ پلاک جدید.

۱۱. مراجعه به محل نصب جهت نصب پلاک جدید.
ظر به پرسش شما چنانچه در جلسه مزایده فی المجلس ۱۰ درصد بهای موتور را پرداخت نموده و ظرف یک ماه از صورتجلسه مزایده نسبت به الباقی ثمن معامله اقدام نموده اید واحد اجرای احکام دادگستری به نیابت از شخص خوانده در دفترخانه اقدام به انتقال رسمی آن می نماید

سلام
با مدارک لازم از پلیس راهور پیگیری نمایید

بله می توانید با مراجعه به راهنمایی و رانندگی (راهور) و مراکز تعویض پلاک برای اخذ پلاک اقدام نمایید.

سلام به مراکز تعویض پلاک برای کسب اطلاع مراجعه فرمایید

سلام و درود، اسناد مزایده مدارکی است که بر اساس آن می توانید به واحد شماره گزاری مراجعه کنیو

سلام بله میتوانید پلاک و سند بزنید

سلام موتورسیکلت‌های که فرسوده نباشند میشه به راهنمایی و رانندگی رفته و با ارائه مدارک مزایده پس رفع موانع قانونی اقدام به تعویض پلاک نمود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.